Nie dla komercyjnych banków

Nie dla komercyjnych banków

Amerykanie nie wybaczyli wielkim instytucjom finansowym kryzysu. Zamykają rachunki w komercyjnych bankach. Na Facebooku propagowana jest inicjatywa pod nazwą „Bank Transfer Day”.

„Bank Transfer Day” to akcja pośrednio nawiązująca do wielkiego ruchu „Occupy Wall Street” („Przejmijmy Wall Street”).

Pomysłodawczyni, 27-letnia Kristen Christian z Los Angeles, wzywa by Amerykanie przyłączyli się do akcji zamykania do 5 listopada rachunków bankowych w dużych instytucjach finansowych i przenoszenia pieniędzy do małych banków.

Akcja, nie nagłośniona w głównych amerykańskich środkach masowego przekazu, spotkała się z dużym, społecznym odzewem. Zdaniem ABC News, w ciągu 18 dni ponad 50.000 osób zamierza zlikwidować konta w dużych bankach.

Bezpośrednim powodem zamykania kont mogą być niedawne decyzje, np. Bank of America czy Citibank o podniesieniu najczęściej od pięciu do 10 dolarów opłat miesięcznych za korzystanie z kart debetowych. – Miałam już dość płacenia skandalicznych opłat bankom za poważny niedostatek usług. Miałam dość tego, że korporacje finansowe decydują o tym jaki mam dostęp do moich pieniędzy, a ostatecznie szalę przechyliło to, że rozgniewało mnie uderzenie banków w ubogich i w pracujących – mówiła Christian w wywiadzie dla programu telewizji KTLA Live w Los Angeles.

Czasopismo „Credit Union Times” twierdzi, że niektóre z unii kredytowych odnotowały już zwiększone zainteresowanie swoimi usługami.

W ciągu 17 lub 18 dni podwoił się przyrost naszych członków w stosunku do rejestrowanego wcześniej w podobnym okresie – stwierdza cytowany przez pismo Howie Wu, wiceprezes unii kredytowej BECU w Tukwila, w stanie Waszyngton.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ludzie są ważniejsi od banków

Ludzie są ważniejsi od banków

Zachęcamy do podpisania petycji w sprawie działań pomocowych dla Grecji. Tak, by służyły jej obywatelom, nie bankom.

Petycja, w języku angielskim, skierowana jest do liderów europejskich państw, służyć ma wywarciu na nich presji: by zrozumieli, że nie mogą lekceważyć głosu społeczeństw Europy. Mają służyć im, nie spekulantom i bankierom.

Petycję można podpisać tutaj.

 

 

Czytajcie naszych autorów!

Czytajcie naszych autorów!

Polecamy teksty Remigiusza Okraski i Krzysztof Wołodźki w nowych „Pressjach” oraz ankietę z udziałem tego drugiego w październikowym numerze miesięcznika „ZNAK”.

W „Pressjach” (teka XXV) Naczelny „Nowego Obywatela”, Remigiusz Okraska przypomina teksty najważniejsze dla polskiej tradycji lewicowej. Są wśród nich m.in. „Zagadnienia socjalizmu” Edwarda Abramowskiego, „Takimi będą drogi wasze” Ludwika Krzywickiego, Władysława Broniewskiego tom poezji „Troska i pieśń”, „Zarys dziejów socjalizmu polskiego” Lidii i Adama Ciołkoszów.

Z kolei Krzysztof Wołodźko omawia m.in. „Manifest komunistyczny” Marksa i Engelsa, „Drogę na molo w Wigan” Orwella, „Dlaczego nie możemy czekać” Martina Luthera Kinga i książkę prof. Andrzeja Chwalby „Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918)”.

Z kolei w październikowym, bieżącym numerze miesięcznika „ZNAK” nasz stały współpracownik odpowiada  na pytania dotyczące kondycji polskiej demokracji, jej bolączek, specyfiki i tożsamości naszego środowiska ideowego.

Prywatyzacja PKP CARGO S.A.: związki protestują

Prywatyzacja PKP CARGO S.A.: związki protestują

Związki zawodowe piszą do premiera list protestacyjny w sprawie trybu prywatyzacji PKP CARGO S.A.

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych przeciwko prywatyzacji PKP CARGO S.A. przemawiają następujące argumenty:

– PKP CARGO S.A. nie jest przygotowana do prywatyzacji, gdyż nie została zgodnie z ustawą wyposażona w majątek konieczny do jej funkcjonowania;

– wycena akcji PKP CARGO S.A. wykonana ponad rok temu uległa całkowitej dezaktualizacji, co grozi ogromnymi stratami Budżetu Państwa;

– absurdalna i szkodliwa dla interesu Polski jest decyzja Prezes Zarządu PKP S.A. o sprzedaży PKP CARGO S.A. tzw. inwestorowi strategicznemu zamiast przyjęcia trybu prywatyzacji przez giełdę.

Ponadto związkowcy stwierdzają w liście do premiera Tuska: „odmawia się nam ujawnienia listy firm, które złożyły zainteresowanie zakupem spółki i które są. zainteresowane poznaniem tajemnic handlowych i organizacyjnych oraz standingu ekonomicznego naszej firmy, to nie ulega wątpliwości, że są wśród nich najwięksi konkurenci PKP CARGO S.A. tj. państwowa kolej niemiecka DB, państwowa kolej francuska SNCF oraz państwowe koleje rosyjskie RZD. Koleje te uzyskają zatem za darmo, poprzez wykonywanie due diligence, dostęp do wszystkich najważniejszych informacji gospodarczych o naszej spółce. Prosimy Pana Premiera o zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków”.

Z całościową argumentacją związków zawodowych można zapoznać się tutaj.