Kooperacja na nowe czasy

Kooperacja na nowe czasy

We wtorek (3 grudnia) odbędzie się w Warszawie spotkanie poświęcone powoli odradzającym się w Polsce niekomercyjnym inicjatywom opartym na dobrowolnej kooperacji. Inspiracją do debaty oraz warsztatów, współprowadzonych przez członka zespołu „Nowego Obywatela”, jest książka, w powstaniu której ważny udział miał redaktor naczelny naszego pisma.

Jak funkcjonuje kooperatywa rowerowa? W jaki sposób stworzyć prawdziwą wspólnotę mieszkaniową i organizować wspólne zakupy? Czy kooperatyzm może sprzyjać aktywności obywatelskiej? Czy jest już tylko ideą, o której możemy wspominać, czy może jednak coraz bardziej atrakcyjnym sposobem zmieniania rzeczywistości? Między innymi na te pytania będziemy starali się wspólnie odpowiedzieć podczas debaty i warsztatów 3 grudnia w Barze Prasowym w Warszawie – piszą organizatorzy wydarzenia, tj. Instytut Spraw Publicznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, portal Ekonomiaspoleczna.pl. Celem wydarzenia jest omówienie współczesnych zjawisk, przyjrzenie się historii i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

564063_10151737649972190_900996081_n

Inspiracją do spotkania jest książka „Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja” pod redakcją Bartłomieja Błesznowskiego, na którą składa się wybór około dwudziestu tekstów pionierów i pionierek polskiej myśli spółdzielczej z przełomu XIX i XX stulecia, prezentująca idee polskiego kooperatyzmu i ukazująca wpływ, jaki ta ideologia wywarła na kształtowanie się etosu aktywnej społecznie inteligencji i demokracji partycypacyjnej w naszym kraju. Ważny wkład w powstanie publikacji miał Remigiusz Okraska, redaktor naczelny „Nowego Obywatela”.

Warsztaty, które odbędą się w ramach spotkania:

  • Od kooperatywy do ruchów miejskich – o praktyce współdziałania, prowadzenie Joanna Erbel
  • Czy tradycyjna spółdzielczość to nadal spółdzielczość? Czy musimy budować kulturę współdziałania od nowa? – prowadzenie Konrad Malec
  • Aktywny konsument, czyli jak ruchy konsumenckie przywracają władzę konsumentom? – prowadzenie Aleksandra Bilewicz
  • Czy chcielibyśmy razem mieszkać? Jak ze spółdzielni mieszkaniowej zrobić prawdziwą wspólnotę? – prowadzenie Maciej Czeredys

Po dyskusjach stolikowych odbędzie się debata z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników spotkania. Poprowadzi ją Justyna Dżbik, dziennikarka TVP Info oraz radiowej Czwórki.

Debacie i warsztatom towarzyszyć będą fotografie portretujące działalność kooperatyw z dwudziestolecia międzywojennego oraz obecnie odradzających się inicjatyw wzajemnościowych, a także poczęstunek.

Miejsce: Bar Prasowy, ul. Marszałkowska 10/16, Warszawa

Czas: Wtorek, 3 grudnia, od godz. 18:30

Wydarzenie na Facebooku

„Nowy Obywatel” jest jednym z partnerów imprezy.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Prześwietlani bezrobotni

Prześwietlani bezrobotni

„Pośredniaki” mają pozyskiwać coraz więcej informacji o bezrobotnych, co może naruszać ich prywatność i prowadzić do dyskryminacji.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że to, jakie informacje o osobach poszukujących etatów będą od przyszłego roku pozyskiwane przez urzędy pracy, pozostaje wielką niewiadomą. Kontrowersje budzi sztandarowy pomysł reformy służb zatrudnienia, czyli tzw. profilowanie bezrobotnych, dzięki któremu PUP-y mają lepiej dostosować wsparcie do konkretnych osób. Zdaniem dr. Wojciecha Wiewiórowskiego, generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO), przyporządkowywanie bezrobotnych do konkretnych grup, np. ze względu na estetykę wyglądu, może prowadzić do dyskryminacji.

Zbierane informacje mają pomóc w zaszeregowaniu danej osoby do odpowiedniej grupy docelowej – bezrobotnych aktywnych, wymagających wsparcia oraz oddalonych od rynku pracy. – „Powstaje pytanie, czy wszystkie one będą niezbędne do realizacji ustawowego celu, jakim jest znalezienie pracy dla osoby bezrobotnej” – tłumaczy dr Arwid Mednis, prawnik z kancelarii Wierzbowski Eversheds. Podkreśla, że ustawodawca wykazuje się niekonsekwencją. W przypadku zbierania danych o osobach już zatrudnionych obowiązują bardzo rygorystyczne ograniczenia, w odniesieniu do bezrobotnych ma być możliwe pozyskiwanie niemal nieograniczonej ich liczby.

Obawy GIODO budzi m.in. to, że w procesie profilowania może dojść do naruszenia prywatności osób bezrobotnych, a nawet do ich dyskryminacji ze względu na cechy, które mają decydować o zaliczeniu do określonej grupy (płeć, stan zdrowia czy wygląd). – „Wątpliwości wynikają z tego, że nie do końca wiadomo, jak takie profilowanie miałoby wyglądać i na czym dokładnie miałoby ono polegać. To, jakie informacje o osobach bezrobotnych będą przy tym pozyskiwane przez służby zatrudnienia, nie zostało określone w nowelizacji ustawy, choć powinno zostać w niej uregulowane. Kwestie te zostały przesunięte do rozporządzenia” – wskazuje dr Wiewiórowski.

Brak wyrażenia zgody na profilowanie miałby skutkować wykreśleniem z rejestru bezrobotnych. – „W przypadku zastosowania takiego rygoru nie możemy mówić, że mamy do czynienia ze zgodą bezrobotnego na podejmowane przez urząd działania. Jej niewyrażenie nie powinno się wiązać z negatywnymi konsekwencjami” – uważa Wiewiórowski.

Zdaniem dr. Mednisa, wspomniane rozwiązanie może zostać zakwestionowane przez Komisję Europejską. – „Być może już na wiosnę przyszłego roku zostanie uchwalone rozporządzenie unijne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ich przepływem. Przewiduje ono wprowadzenie generalnego obowiązku uzyskania zgody danej osoby na prowadzenie jej profilowania” – wyjaśnia.

– „Niedopuszczalne jest, aby np. wójt ustalał jakie dane można uzyskać, aby były adekwatne do celu, który chce się osiągnąć przez takie zdobywanie informacji. Również kwestionariusze stosowane przy profilowaniu nie powinny mieć elementów ocennych” – uważa dr Mednis. W jego opinii pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych musi następować jednolicie we wszystkich urzędach pracy, a to może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy zakres tych danych określi ustawa.

– „Niewykluczone, że po wprowadzeniu profilowania bezrobotni będą kwestionować zakres wymaganych od nich danych przed GIODO lub Trybunałem Konstytucyjnym. Mogą one ocenić, czy nie wykracza on poza to, co zgodnie z zasadą adekwatności jest niezbędne do zrealizowania ustawowych celów” – twierdzi Przemysław Zegarek z kancelarii prawniczej Lex Artist.

Wraz z reformą nie została całkowicie uregulowana także kwestia przepływów danych pomiędzy służbami zatrudnienia na różnych szczeblach administracji. – „Jeśli chodzi o ewidencję centralną i wojewódzką, to rzeczywiście brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które określałyby zasady ich funkcjonowania. Obecne przepisy nie są wystarczające, by uznać, że nie ma żadnych wątpliwości co do ochrony danych osób bezrobotnych” – mówi dr Wojciech Wiewiórowski.

Rybacy przybrzeżni Europy jednoczą siły

Rybacy przybrzeżni Europy jednoczą siły

Rybacy z 9 krajów Europy utworzyli organizację LIFE – Low Impact Fishers of Europe, pierwszą organizację europejską reprezentującą rybaków, którzy prowadzą połowy o niskim wpływie na środowisko.

Prawie 100 rybaków z dziewięciu europejskich krajów spotkało się w poniedziałek w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie zostały przyjęte cele organizacji LIFE, pierwszego tego typu międzynarodowego ruchu reprezentującego rybaków przybrzeżnych, których połowy mają niski wpływ na środowisko. Do tej pory przyłączyło się do niej ponad 1000 rybaków z całej Europy.

LIFE powstała z inicjatywy organizacji rybackich z Grecji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Polski. Nasz kraj reprezentują dwie organizacje: Środkowopomorska Grupa Rybacka oraz Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich.

Cele LIFE’u to promocja i wspieranie zrównoważonego rybołówstwa prowadzonego na wodach przybrzeżnych. Członkowie organizacji zobowiązali się do używania selektywnych narzędzi połowowych, respektowania wymiarów ochronnych poławianych ryb oraz prowadzenia połowów w sposób odpowiedzialny, tak by nie niszczyły środowiska.

Organizacja uzyskała poparcie europejskiej komisarz ds. rybołówstwa Marii Damanaki.

Wierzę, że utworzenie organizacji, która będzie reprezentowała europejskich rybaków przybrzeżnych, to historyczny moment. Mimo wielu różnic pomiędzy rybołówstwem na różnych akwenach, wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami i potrzebujemy podobnych rozwiązań. LIFE to dla nas ogromna szansa. Nazywa się nas małymi rybakami, ale jest nas zbyt dużo, by można było nas ignorować. Oczekuję, że minister Plocke przestanie udawać, że nie istniejemy i weźmie pod uwagę nasze postulaty – mówi Katarzyna Wysocka, armatorka kutra rybackiego z Ustki.

Nowa organizacja LIFE będzie musiała działać szybko i skutecznie, żeby móc zapobiegać wprowadzaniu przepisów szkodzących małoskalowemu rybołówstwu. Przepisy takie wprowadza się bardzo szybko, nie pozostawiając praktycznie czasu na rzetelne konsultacje społeczne. Natomiast na pozytywne rozwiązania czekamy już nazbyt długo – dodaje Rafał Bocheński, rybak z Darłowa.

Polska flota rybacka to w znacznej części łodzie rybackie o długości do 12 m. Podobnie wygląda sytuacja w całej Europie. Jednak duże jednostki były faworyzowane np. poprzez dostęp do większych kwot połowowych.

Ostatnio uchwalone przepisy nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dają szansę na odbudowę stad ryb i poprawienie sytuacji rybaków, których połowy mają niski wpływ na środowisko.

_____

Przedruk za stroną Greenpeace Polska

Duda pisze do Platiniego

Duda pisze do Platiniego

Na warunki pracy robotników przygotowujących Mundial 2022 w Katarze zwrócił uwagę szef „Solidarności” Piotr Duda, który wysłał w tej sprawie list do Michela Platiniego.

Spieszymy wyrazić nasze uznanie dla Pańskich uwag skierowanych do władz Kataru, że emirat ten powinien stanowczo załatwić problemy związane z Mundialem 2022 i że jest to znacznie ważniejsze niż wiedza, czy za dziewięć lat rozgrywki odbędą się w lecie czy w zimie. Jesteśmy przekonani, że słowa te zostały wypowiedziane w duchu wrażliwości na wymiar społeczny, którą pokazał Pan w czasie naszych spotkań podczas Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie.

Jednakże, w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień, chcielibyśmy poinformować, że Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, w której NSZZ „Solidarność” jest afiliowany, w pełni podziela troskę związaną ze zdrowiem i bezpieczeństwem graczy i widzów. Niemniej jednak mamy nadzieję, że podziela Pan naszą opinię, że znacznie poważniejsza jest sytuacja robotników zatrudnionych na budowie obiektów infrastruktury Pucharu Świata w Katarze. W Katarze co roku wymuszone narażenie na niedopuszczalne warunki pracy kosztuje życie setek pracowników migrujących. Robotnicy przyjeżdżający do Kataru są całkowicie pozbawieni praw człowieka uznawanych na całym świecie, które bez rozróżnienia powinny być stosowane wobec wszystkich.

Oto są, Panie Platini, „problemy do załatwienia”. Liczymy na Pańską wrażliwość i działanie! – napisał Piotr Duda 19 listopada. Z pełną treścią listu (j. francuski) można zapoznać się tutaj.

Przewodniczący UEFA zareagował na pismo lidera „S” bardzo szybko. Oto tłumaczenie odpowiedzi, która trafiła do siedziby NSZZ „Solidarność”:

Panie Przewodniczący, Drogi Piotrze,
Dziękuję za Pański list z 19 listopada, w którym podzielił się Pan ze mną swym zaniepokojeniem warunkami, w których pracują robotnicy na budowach przygotowujących Puchar Świata, który ma odbyć się w Katarze w 2022 roku.

Jak Pan podkreśla w swoim liście, istotnie stwierdziłem wobec międzynarodowych mediów, że podstawowym priorytetem FIFA powinno być zajęcie się tą sprawą, zanim rozpocznie rozpatrywanie innych kwestii, jak na przykład kalendarz rozgrywek. Zatroskany warunkami pracowników, powtórzyłem te słowa podczas obrad Komitetu Wykonawczego FIFA odbywających się 3-4 października br. W związku z tym Komitet Wykonawczy FIFA udzielił Przewodniczącemu FIFA osobiście mandatu w celu zajęcia się tą sprawą i zapewnienia, aby różne międzynarodowe konwencje pozostające w mocy były w pełni stosowane do pracowników przygotowujących Puchar Świata 2022 w Katarze.

Po podjęciu tej decyzji, pan Joseph Blatter udał się zatem do Kataru w celu spotkania z najwyższymi władzami tego kraju, a także niedawno przyjął w siedzibie FIFA różnych przedstawicieli międzynarodowych organizacji związkowych. Przewodniczący FIFA omówi sytuację podczas naszego następnego spotkania, które odbędzie się 4 i 5 grudnia 2013. Nie omieszkam poinformować Pana o wynikach tego spotkania.

Raz jeszcze dziękując za Pański list, proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy najgłębszego szacunku.

UEFA
Michel Platini
Przewodniczący

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”