Jerzy Jacek Pilchowski

– od 1977 r. działacz KOR-owskiej opozycji: członek kolegium redakcyjnego „Robotnika”, sygnatariusz Karty Praw Robotniczych, reprezentant wrocławskiego Klubu Samoobrony Społecznej, współpracownik Niezależnej Oficyny Wydawniczej oraz Biura Interwencyjnego i Komisji Helsińskiej. W okresie Pierwszej „Solidarności” wiceprzewodniczący wałbrzyskiego MKZ i członek prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk. Po ogłoszeniu stanu wojennego internowany. W roku 2007 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez wiele lat mieszkał w USA, gdzie przez ponad dwie dekady pracował jako informatyk w wielkich amerykańskich firmach zajmujących się administracją ubezpieczeń medycznych: „Blue Cross Blue Shield”, „Oxford Health Plans” i „UnitedHealthcare”.