500 Plus ma sens

Jak mówiła 25 marca minister Elżbieta Rafalska, nie potwierdziły się obawy, że środki z programu 500 Plus będą marnotrawione, a sam program spowoduje odpływ kobiet z rynku pracy. Czytaj więcej

Ucho igielne

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jej mocy publicznie ujawniane będą dane podatkowe największych płatników CIT w kraju. Czytaj więcej

Pracę da się znaleźć?

CBOS sprawdził, jak mieszkańcy różnych regionów oceniają swoje szanse na rynku pracy. W świetle badania największymi optymistami są mieszkańcy województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Na znaczne trudności ze znalezieniem pracy narzekają głównie respondenci z województw świętokrzyskiego i podlaskiego. 65 proc. Polaków jest przekonanych, że znalezienie zatrudnienia nie jest już trudne. Czytaj więcej

Tanie i powszechne

BGK Nieruchomości ogłosił konkurs architektoniczno-technologiczny dla architektów na opracowanie projektu modelowego domu wielorodzinnego w ramach programu Mieszkanie Plus, jak poinformował resort infrastruktury i budownictwa. Modelowe domy mają być przyjazne lokalnej społeczności, a koszt ich budowy nie powinien przekroczyć 2 tys. zł netto za mkw (za stan deweloperski). Czytaj więcej

Podatki – terra incognita

Z zaprezentowanych kilka dni temu badań przeprowadzonych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że Polacy bardzo słabo orientują się w obowiązującym w kraju systemie podatkowym i jego zasadach. Czytaj więcej

Marcin Malinowski

Co z tą Konstytucją – część 3

Punkt trzeci narzuca ustawie o planowaniu przestrzennym obowiązek brania pod uwagę zasady bezpieczeństwa ekologicznego. Z tego punktu powinno wynikać, że np. planując budowę czy remont drogi należy uwzględnić przejścia dla migrujących zwierząt, a planując zabudowę terenu – brać pod uwagę siedliska zwierząt. Punkt czwarty chroni zasoby naturalne przed prywatyzacją czy presją na ich prywatyzację w przypadku kryzysu finansowego państwa, czyli pozbawienia społeczeństwa możliwości taniego korzystania z natury i jej usług, jak woda pitna czy czyste powietrze. Dokument Komisji Europejskiej na temat obszarów Natura 2000 szacuje, że roczny koszt tworzenia, ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000 wynosi w całej Unii Europejskiej około 5,8 miliardów euro, natomiast zyski, w tym jakość usług ekosystemów, to około 200-300 miliardów euro rocznie, generowane np. przez zmniejszanie szkód powodziowych. Ochrona przyrody po prostu opłaca się, podobnie jak czyste powietrze w miastach. Punkt piąty nakłada na niepaństwowych właścicieli ziemi rolnej, lasów czy jezior obowiązek zapewnienia minimalnych norm ochrony przyrody oraz chroni Polaków przed nadmierną koncentracją zasobów naturalnych w prywatnych rękach. Jest to bardzo ważne, gdyż wiele funduszy inwestycyjnych, np. z Chin czy krajów arabskich, masowo wykupuje tereny i zasoby. Konstytucja powinna to uniemożliwić w interesie społecznym i narodowym. Punkt szósty powinien uniemożliwić sejmowi i rządowi traktatową zgodę na międzynarodowy arbitraż w kwestii zasobów naturalnych. Jeśli istniejące umowy o ochronie inwestycji to blokują, odpowiednie zapisy powinny zostać zmienione. Punkt dziesiąty może ukrócić dominację myśliwych. W punkcie jedenastym puszczam wodze fantazji i postuluję, aby obszarom chronionym nadać osobowość prawną oraz stworzyć instytucje Rzecznika Przyrody z prawem do reprezentowania natury przed sądem. Czytaj więcej

PIP do boju

Generalny Inspektor Pracy będzie optował za zwiększeniem kompetencji inspektorów sprawdzających nadużywanie przez firmy umów zlecenia i o dzieło. Chodzi o to, by jedną decyzją administracyjną można było zamienić takie umowy na umowy o pracę. Czytaj więcej

Koleją po mieście

10 kwietnia br. mieszkańcy wrocławskich dzielnic Wojnów, Strachocin, Swojczyce i Kowale zyskają połączenie kolejowe ze Śródmieściem Wrocławia. Połączenie realizowane 13 parami pociągów jest pierwszym, które obsługiwać będzie wyłącznie miasto. Czytaj więcej

Polak nie ufa prawie nikomu?

Tegoroczne wyniki globalnego rankingu zaufania ETB są dla Polski jednoznaczne – nie ufamy niemal nikomu, a w poziomie nieufności wyprzedzają nas tylko Rosjanie. Czytaj więcej

Równe płace to nie prezent

Rząd Islandii ma pomysł na regulację, która zrówna płace kobiet i mężczyzn. Nowe prawo ma wymusić na pracodawcy składanie dokumentów poświadczających płacenie obu płciom dokładnie po równo. Nasze Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki społecznej także dostrzega problem. Właśnie zleciło badania wysokości płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach w administracji rządowej. Czytaj więcej