Europejczyk gorszego sortu

Raport bułgarskich ekspertów wykazał, że zachodnie koncerny sprzedają w ich kraju takie same produkty, co na Zachodzie, jednak gorszej jakości. W ponad połowie przypadków są one w dodatku droższe. Czytaj więcej

Siedem grzechów głównych III RP

Nawet jeżeli PiS przegra kolejne wybory, to jeśli nie chcemy za kilka lat objęcia władzy przez formację jeszcze bardziej radykalną, musimy zmienić nastawienie wobec polityki i „suwerena”. Popełnialiśmy bowiem grzechy, które wyniosły takie siły do władzy. Niechęć, niekiedy wręcz agresja, dużej części Polaków wobec sytemu, elit, polityków – nie wzięła się znikąd. I nie chodzi tylko o niskie dochody, niespełnione aspiracje. Chodzi również o katalog „niematerialnych” grzechów, które w III RP zostały popełnione. Gdyby nie te grzechy, „zielona wyspa”, pieszczoch Europy, lider wzrostu gospodarczego i zagranicznych inwestycji, nie padałaby pod naporem PiS-owskiej rewolucji. Grzechy popełnione przez kierowników III RP powodują, że władza utrzymuje relatywnie wysokie poparcie społeczne. Te grzechy są też lustrem dla nas samych – grzeszników III RP – którzy podążali z nurtem jedynie słusznych prawd objawionych, bez oglądania się na słabszych i bez refleksji nad kondycją kolejnych ekip rządzących. Trzeba uczciwie grzechy przepracować. Wyznaję nasze grzechy. Czytaj więcej

Mniej ubogich

Ubóstwo skrajne dzieci do lat 18 zmniejszyło się z 9 proc. w 2015 r. do 5,8 proc. w 2016 r. To mniejszy spadek, niż sugerowały entuzjastyczne raporty rządu z końca ubiegłego roku, ale i tak zmiana jest znacząca. Czytaj więcej

Produkcja wraca z Chin?

Rośnie liczba zakładów, które z produkcją swoich towarów wracają do Polski. Są między nimi Próchnik, Baby Design Group, Lechpol, Espersen i Jysk. Czytaj więcej

Dobre pytanie

I do tego pierwotnego odruchu dorabia się wyrafinowaną racjonalizację, teorie o genetycznym skażeniu polactwa „folwarczną mentalnością” etc. Skoro zaś z polaczkami nic pozytywnego nie da się uczynić, to jedynym wyjściem jest rozpuszczenie polskości w europejskości, a finalnie w uniwersalności. Teorie te mają dla swych wyznawców nie tylko tę zaletę, że pozwalają z pogardą traktować ciemną masę, ale dodatkowo ich fatalizm zwalnia od realnej pracy politycznej, uzasadniając uwieszanie się u klamki zagranicznych instytucji. Ojkofobia nie jest jednak niczym lepszym ani szlachetniejszym od ksenofobii, natomiast na pewno jest mniej racjonalna. Jest nieracjonalna choćby dlatego, że trudno jest pozyskać kogoś, komu na każdym kroku okazuje się pogardę, niechęć, w najlepszym razie irytację. W dodatku nadzieje na rychły zanik narodów, tak żywe w okresie triumfującej globalizacji lat 90., okazały się złudne. Globalizacja, paradoksalnie, doprowadziła do ożywienia nacjonalizmów, postrzeganych jako forma oparcia, jakiegoś zakotwiczenia w chaotycznym świecie. Od tego się nie ucieknie. Otwarte jest tylko pytanie o kształt tej tożsamości – inną jest tożsamość francuska, inną jankeska, inną saudyjska. Natomiast kwestionując samą potrzebę tożsamości, udziela się zarazem odpowiedzi na pytanie, dlaczego lewica przegrała ten spór. Oczywiście odwoływanie się do tradycji i tożsamości nie jest jedynym sposobem na legitymizację własnej pozycji politycznej. Stan polskiej lewicy unaocznia jednak empirycznie, że innych pomysłów na legitymizację ona też nie ma. Czytaj więcej

Mamy więcej

Miesięczny dochód rozporządzalny polskich gospodarstw domowych wzrósł w 2016 r. o 7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Czytaj więcej

Pomoc starszym pilnie potrzebna

Domy dziennej pomocy dla seniorów są skuteczne w zapewnianiu seniorom potrzebnego wsparcia. Mimo to na ich otwarcie decyduje się tylko 10 proc. gmin. Czytaj więcej

Wiktor Marzec

Rok 1905 – robotnicy wchodzą do polityki

Staje całe miasto, fabryki przerywają pracę, grupy robotników chodzą od zakładu do zakładu, żeby przekazać innym, że rozpoczął się strajk. Chodzą też od cukierni do cukierni i wypraszają gości, mówiąc, że nie wypada jeść ciasta, kiedy robotnicy strajkują. Czytaj więcej

Kraków i Tarnów bliżej

Sześć miesięcy temu połączenia kolejowe pomiędzy stolicą Małopolski i Tarnowem zaczęły kursować częściej, w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Powodzenie pomysłu przerosło wszelkie oczekiwania. Czytaj więcej

Rewolucja 1905 po raz kolejny

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie serdecznie zapraszają na obchody 112. rocznicy Powstania Łódzkiego – epizodu Rewolucji 1905 r. W ramach obchodów odbędzie się przemarsz artystyczny ulicą Piotrkowską połączony ze spektaklem przygotowanym przez Teatr CHOREA. „Nowy Obywatel” jest jednym z patronów obchodów. Czytaj więcej