W Biedronce zwalniają za „Solidarność”

W Biedronce zwalniają za „Solidarność”

– „Biedronka dyskryminuje pracowników ze względu na przynależność związkową. W ostatnich dniach nie przedłużono umów o pracę kilkudziesięciu pracownikom. Wszystkim z jednego powodu – przynależności do »Solidarności«” – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący podkreśla, że ma na to konkretne dowody – podpisane imieniem i nazwiskiem oświadczenia osób, które z końcem roku straciły pracę. – „Ludzie są bardzo rozczarowani, bo sumiennie wykonywali swoją pracę, nie było na nich skarg, nie brali zwolnień lekarskich. Ale należeli do »Solidarności«. Niektórzy zostali nawet ustnie poinformowani, że tracą pracę właśnie z powodu członkostwa w związku” – mówi Bujara.

Przeciwko tym praktykom „Solidarność” organizuje w poniedziałek 3 stycznia pikietę przed siedzibą Jeronimo Martins Dystrybucja – właściciela sieci Biedonka. Protest odbędzie się w Warszawie przy ul. Postępu 17D o godz. 12.00. Weźmie w nim udział kilkadziesiąt osób, również ci pracownicy, którym nie przedłużono umów o pracę z powodu przynależności do „Solidarności”.

– „Nie możemy milczeć w tej sprawie. Biedronka od lat próbuje zatrzeć negatywny wizerunek sieci łamiącej prawa pracowników. Musimy więc pokazać, że tak naprawdę niewiele się tam zmieniło” – mówi Bujara.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

W tym roku będzie lepiej?

W tym roku będzie lepiej?

Polski wolontariusz jest przeważnie osobą wykształconą (1/3 stanowią magistrzy) i młodą (1/5 to uczniowie lub studenci); większość przeznacza na działania społeczne niespełna godzinę tygodniowo. Nie pomagają – głównie bezrobotni, rolnicy i renciści; ludzie starsi i słabiej wykształceni. Obecnie już 42 proc. osób przyznaje, że nie pomaga innym ani datkami pieniężnymi, ani rzeczowymi, ani swoim czasem. Gotowość Polaków do współdziałania spada: osiem lat temu jedynie co czwarty Polak deklarował, że „poza rodziną nie zna nikogo, z kim mógłby współpracować”, obecnie mówi tak co trzeci. Organizacje pozarządowe wskazują też m.in., że wprowadzenie mechanizmu „1 procenta” spowodowało ogromny spadek darowizn.

Warto przypomnieć, że 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu.

O kolei – po obywatelsku

O kolei – po obywatelsku

Przeczytać w nim można m.in. o społecznym kontekście planów uczynienia z Łodzi ważnego centrum kolejnictwa dużych prędkości, czy o polityce Kolei Mazowieckich w zakresie nocnych połączeń weekendowych. Zapraszamy do lektury czasopisma, redagowanego przez naszego stałego współpracownika, Karola Trammera.

Stanowisko ws. niepodległości Kosowa

Stanowisko ws. niepodległości Kosowa

Redakcja Magazynu „Obywatel” stanowczo sprzeciwia się planom formalnego uznania niepodległości samozwańczej Republiki Kosowa przez polskie władze.

Jednostronna deklaracja niepodległości wspomnianego regionu, uznawanego przez prawo międzynarodowe za część Serbii, stanowi groźny precedens o trudnych do przewidzenia skutkach. Zgoda na pozbawienie Serbów kolebki ich państwowości oznacza zakwestionowanie wszystkich granic na Bałkanach, których obecny kształt kosztował wiele ofiar i przesiedleń, i stawia pod ogromnym znakiem zapytania losy niezwykle trudnego wyzwania dla licznych narodów Półwyspu, jakim jest wypracowanie zasad pokojowej koegzystencji.

Pierwszym etapem odrywania Kosowa od Serbii było utworzenie z niego międzynarodowego protektoratu. Poprzedziły to haniebne naloty NATO z 1999 r., prowadzone pod sztandarem praw człowieka i uzasadniane kłamliwymi informacjami o skali prześladowań Kosowarów, stworzonego dla celów propagandowych narodu, którego tysiące przedstawicieli miało paść ofiarą etnicznych mordów. Znacznemu wyolbrzymianiu skali prześladowań albańskich mieszkańców Kosowa przez reżim Miloševicia, towarzyszyło niemal całkowite przemilczanie licznych aktów bandytyzmu w wykonaniu terrorystycznej albańskiej organizacji UCK, a także faktu wygnania lub ucieczki z Kosowa wielu Serbów, Romów i przedstawicieli innych nacji (szacunki mówią o nawet 200 tysiącach uchodźców, obawiających się prześladowań ze strony kosowskich Albańczyków). Teraz, również pod osłoną Zachodu, ostatecznie dokonuje się demontaż Serbii. Nie negując odpowiedzialności części Serbów, a zwłaszcza ich klasy politycznej, za bezprawne i niehumanitarne działania wobec przedstawicieli innych narodowości, uważamy, że ani nie usprawiedliwia to rozbiórki tego państwa, ani nie przekreśla prawdy o analogicznych postępkach Kosowarów.

Akceptacja takiego stanu rzeczy będzie mieć dalekosiężne skutki, oznacza bowiem dalszą legitymizację brutalnej i ekspansywnej polityki Stanów Zjednoczonych, która także w Europie odrzuciła prawo międzynarodowe i autorytet Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgoda na niepodległość Kosowa to współudział w ogromnym oszustwie: wsparcie jednego nacjonalizmu, agresywnej idei Wielkiej Albanii, pod pretekstem walki z drugim. W dodatku czyni się to w regionie, w którym podsycanie nacjonalizmów w ostatnich kilkunastu latach oznaczało ogromny rozlew krwi oraz eskalację przemocy na skalę dawno niespotykaną w dziejach Europy. Kolejne próby wzniecania konfliktów i nienawiści na tle narodowościowym oraz tworzenie swoistych gett etnicznych na dziesiątki lat zdestabilizują ten region i stworzą z niego wiecznie tykającą bombę z opóźnionym zapłonem.

Kosowo będzie siłą rzeczy państwem marionetkowym, o gospodarce w pełni opartej – jak dzieje się to już dziś – na handlu bronią, narkotykami i ludźmi, którego jedyną racją istnienia będzie znaczenie dla geopolitycznych kalkulacji Stanów Zjednoczonych. Powstanie państwa kosowskiego nie gwarantuje również w świetle dotychczasowych wydarzeń poszanowania nawet elementarnych praw ludności serbskiej i mniejszości narodowych w tym regionie.

Dla takiego bytu państwowego nie może być w obecnych warunkach miejsca na mapie Europy i chcielibyśmy, żeby polskie władze bardzo wyraźnie to powiedziały, zamiast kontynuować swoją wieloletnią politykę przyzwolenia na siłowe rozwiązywanie konfliktów na całym świecie, w sposób odpowiadający aktualnym potrzebom i ideologii amerykańskiego hegemona.

Redakcja Magazynu „Obywatel”, luty 2008 r.