Lotnisko w Tykocinie zatrzymane

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie właśnie podpisał decyzję o uchyleniu środowiskowej zgody na budowę podlaskiego lotniska regionalnego w okolicy Tykocina. Była ona długo oczekiwana przez środowiska ekologiczne i mieszkańców nadnarwiańskich miejscowości. Lotnisko w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi przyrody groziłoby katastrofą lotniczą w wyniku zderzeń z licznie występującymi tam ptakami. Miałoby ono także destrukcyjny wpływ na chronione, cenne przyrodniczo obszary tego regionu.

GDOŚ argumentuje swoją decyzję względami bezpieczeństwa ludzi i ochrony unikatowej przyrody. Stwierdza, co było również kluczowym zarzutem organizacji pozarządowych, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Brakowało też analizy prawdopodobieństwa zaistnienia kolizji samolotów z ptakami. GDOŚ wymienia również szereg innych przyczyn przemawiających za uchyleniem decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, m.in. brak rzetelnej oceny oddziaływania na ssaki oraz przeprowadzenie „pierwotnej” oceny oddziaływania na środowisko bez analizy wykonywanych procedur lotniczych.

GDOŚ podzielił argumenty podnoszone przez organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, że przyjmie je w końcu i inwestor. Lokalizacja w otoczeniu cennych przyrodniczo, rozległych obszarów wodno-błotnych nie jest lokalizacją dla lotniska – mówi Marta Wiśniewska z WWF Polska.

Już wcześniej organizacje pozarządowe alarmowały, że raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego lotniska nie pozwala na wykluczenie znaczącego negatywnego oddziaływania tej inwestycji i związanego z nią ruchu lotniczego na obszary Natura 2000 w okolicy, ani na wskazanie lokalizacji, która byłaby akceptowalna ze względu na brak takiego zagrożenia dla przyrody i dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Pomimo tego RDOŚ w Białymstoku wydała decyzję dla lotniska nad Narwią. Wczoraj, po przeanalizowaniu licznych odwołań, GDOŚ uchylił w całości decyzję RDOŚ zgadzając się z argumentacją m.in. WWF Polska. Teraz białostocka RDOŚ musi całą sprawę ponownie przeanalizować.

WWF ma nadzieję, że analiza ta będzie rzetelna. Lotnisko we wskazanej lokalizacji nie powinno bowiem powstać. Okolice Tykocina nie są dobrym miejscem dla tego rodzaju inwestycji. W sąsiedztwie znajdują się doliny Narwi i Biebrzy, oraz dwa parki narodowe, koncentrują się tam też trasy migracji ptaków. Chodzi więc nie tylko o oddziaływanie na cenną przyrodę, ale bezpieczeństwo pasażerów. W praktyce, co niemożliwe, lotnisko musiałoby być m.in. zamykane na okres ptasich wędrówek, aby uniknąć ryzyka kolizji z samolotami i tragicznych w skutkach wypadków lotniczych.

_____

Przedruk za stroną WWF Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>