Kolejarze nie chcą zwolnień

Kolejarze nie chcą zwolnień

10 stycznia odbyło się pierwsze w 2011 roku posiedzenie FZZP PKP, dotyczące w głównej mierze planowanej przez Zarząd PKP Cargo S.A.  restrukturyzacji spółki, w wyniku której pracę na kolei stracić może nawet 7 tysięcy osób.

W oficjalnym stanowisku wystosowanym po posiedzeniu prezydium, związkowcy wyrażają swój sprzeciw wobec podjętych przez dyrektorów zakładów PKP Cargo działań zmierzających do wytypowania imiennej grupy pracowników spółki, którzy mieliby skorzystać w 2011 roku z przygotowywanego przez zarząd spółki programu dobrowolnych odejść, oraz domagają się udziału strony społecznej w projektach restrukturyzacji firmy.

Poza tym działacze związkowi przypominają zarządowi spółki o konieczności niezwłocznego podpisania porozumienia w sprawie systemowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Podkreślają, że w imię pomocy finansowej firmie i wsparcia w jej restrukturyzacji – mimo wzrostu kosztów utrzymania oraz coraz lepszych wyników finansowych PKP Cargo, wypracowywanych przecież przez załogę – od dwóch lat nie otrzymali wzrostu uposażenia.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Warszawa: debata o komercjalizacji szkolnictwa wyższego

Warszawa: debata o komercjalizacji szkolnictwa wyższego

W debacie wezmą udział:

  • prof. Stefan Jackowski – profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, koordynator merytoryczny prac nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku” przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • dr Przemysław Sadura – adiunkt w Instytucie Socjologii UW, „Krytyka Polityczna”;
  • Maciej Łapski – student prawa na UW, Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie.

Spotkanie poprowadzi mgr Wojciech Kobyliński – prawnik i student Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie.

gdzie: sala nr 202 ZSS UW, Mały Dziedziniec UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
kiedy: 12 stycznia 2011 r., godz. 18:30

Kolejne debaty planowane są w Olsztynie i Wrocławiu.

W tym roku akademickim w ramach akcji „Alarm dla edukacji” koordynowanej przez DZS studenci m.in. leżeli przed swoimi uczelniami (flashmob „Proces boloński leży!”), solidaryzowali się z brytyjskimi rówieśnikami (demonstracja pod ambasadą brytyjską – „Solidarni z Londynem”) i lepili bałwany (happening „Nie róbcie z nas bałwanów”). Wszystko po to, by zwrócić uwagę na problemy, jakie stworzy planowana reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i pokazać, że jest ona częścią globalnych zmian w polityce edukacyjnej.

_____

W zbliżającym się wielkimi krokami „Obywatelu” nr 52 będziecie mogli przeczytać kilka tekstów poświęconych edukacji wyższej, w tym protestom studenckim oraz procesowi bolońskiemu.

Tak się negocjuje!

Tak się negocjuje!

Podwyżki to nie jedyny element, o który wnosiła „Solidarność”. W najbliższych dwóch latach pracownicy fabryki Volkswagena będą mogli skorzystać z dostępnej oferty leasingu samochodów, pracowniczego programu emerytalnego oraz dodatkowych płatnych dni wolnych wynikających z przepracowanych godzin nadliczbowych. Ponadto już trwają prace nad wprowadzeniem przejrzystych ścieżek rozwoju dla poszczególnych grup stanowisk, a – mimo wykonywania różnych obowiązków – każdy pracownik będzie miał równe szanse otrzymania co roku dodatkowej premii.

Średnie wynagrodzenia w poznańskiej fabryce sprawiają, że plasuje się ona na pierwszym miejscu wśród najlepiej płacących pracodawców w Wielkopolsce. W sumie w latach 2011–2012 oprócz wzrostu płacy zasadniczej wynikającego z waloryzacji tabeli płac o współczynnik inflacji i łącznej wartości kwotowej 125 zł, do wynagrodzenia wlicza się elementy: premii jakościowej w wysokości maks. 8,2 proc., premii zdrowotnej, bonusu w wysokości 4000 zł, dodatków urlopowego 100 proc. oraz świątecznego 40 proc. naliczanych od wynagrodzenia zasadniczego, corocznej premii za wysoką jakość pracy oraz dodatku zmianowego dla pracowników Odlewni. Ponadto w 2011 r. kontynuowane będzie naliczanie dodatku inflacyjnego, którego wartość w 2012 r. zostanie dodana do bazy wynagrodzenia zasadniczego, co spowoduje jej wzrost o więcej niż 13 proc., a tym samym wzrost wszystkich naliczanych pochodnych.

Nowe porozumienie płacowe będzie obowiązywać 2 lata.
_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Pracownicy (i budżet) robieni na szaro

Pracownicy (i budżet) robieni na szaro

Do pracy „na czarno” przyznało się 800 tysięcy osób. Dla większości z nich aktywność w szarej strefie miała jednak charakter zajęć dorywczych, a nie jak parę lat wcześniej – pracy podstawowej. O tym jednak, że zatrudnienie poza formalną gospodarką wciąż rośnie, świadczą analizy wyników sprzedaży detalicznej i wzrostu realnego płac. – „Same depozyty w ciągu roku, licząc od listopada do listopada, wzrosły o ponad 37 mld zł” – przypomina ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
_____

Ciekawy tekst o problemie pracy w sektorze nieformalnym przeczytać możecie w „Obywatelu” nr 51.