Inspekcja pracy prześwietli, kogo trzeba

Inspekcja pracy prześwietli, kogo trzeba

Na pierwsze czytanie w Sejmie czeka, przygotowany przez sejmową Komisję ds. Kontroli Państwowej, projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy rozszerzają krąg podmiotów, które podlegać mogą kontroli Państwowej Inspekcji Pracy o jednostki i instytucje, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które z formalnego punktu widzenia nie są pracodawcami, tzn. nie zatrudniają nikogo na podstawie umowy o pracę. Obecnie pod kątem legalności zatrudnienia PIP może sprawdzać tylko pracodawców lub przedsiębiorców, którzy formalnie nie zatrudniają pracowników, ale na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, np. zleceniobiorców lub samozatrudnionych.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również przepisy dotyczące kontroli podmiotów świadczących usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Po jej wprowadzeniu inspektorzy będą mieć możliwość sprawdzenia, czy dana agencja przestrzega przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz czy jest ona wpisana do rejestru agencji zatrudnienia. Dzięki temu możliwe będzie także sprawdzenie tych, które nie powierzają pracy osobom fizycznym i są prowadzone przez przedsiębiorców np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Będą z tego same problemy

Będą z tego same problemy

Konsekwencją realizacji tych zamierzeń będzie likwidacja licznych miejsc pracy, często w środowiskach dotkniętych wysokim bezrobociem, oraz poważne pogorszenie dostępności do usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. w ramach służby publicznej. Spowoduje to także marginalizację polskich usługodawców i przejęcie rynku usług pocztowych przez operatorów z większościowym udziałem obcego kapitału, nastawionych przede wszystkim na zysk przy najmniejszym nakładzie kosztów – czytamy w oświadczeniu.

Według prezydium nie może być tak, że rządzący zrzucają z siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie sfery usług publicznych, do których dostęp na równych zasadach gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Obywatela”.

Jeśli zaciekawił Cię powyższy problem, zajrzyj do „Obywatela” nr 46, gdzie znajdziesz dwa ciekawe teksty na temat usług publicznych.

Łatwiej wesprzeć „Obywatela”

Łatwiej wesprzeć „Obywatela”

Od tego tygodnia nasz fundusz wydawniczy można wspierać m.in. za pośrednictwem systemów PayPal oraz Przelewy24. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie tutaj.

Osoby, które do końca lutego wpłacą darowiznę większą bądź równą 40 zł, otrzymają od nas kalendarz plakatowy z tak lubianą przez Was grafiką okładkową z nr 50:

Kalendarz "Obywatela" na 2011 r.

oraz znaczki „Obywatela”. Darowizna to jedyna metoda zdobycia tych gadżetów, których liczba jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat!

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Redakcja „Obywatela”

Wycinamy Wam numer

Wycinamy Wam numer

Pakiet zawiera m.in. kilka artykułów (polecamy ciekawy wywiad z Cezarym Miżejewskim), parę ważnych komunikatów oraz spis treści nr 52. Można podejrzeć także okładkę nowego numeru oraz ocenić odświeżoną makietę. Całość obejrzeć można tutaj, pobrać w postaci pliku PDF – pod tym adresem.

Miłego oglądania i czytania – a za ok. tydzień pismo ukaże się w punktach sprzedaży!