Solidarnie z rodakami

Solidarnie z rodakami

Na wiosnę litewski sejm planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o oświacie, która uderza w szkolnictwo mniejszości narodowych, w tym polskie. W myśl proponowanych zmian w placówkach oświatowych mniejszości narodowych zostanie wprowadzony przymus nauczania części przedmiotów w języku państwowym. Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich. Oznacza to, że jeżeli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działają dwie szkoły: z litewskim językiem nauczania i z polskim językiem nauczania, w wypadku reorganizacji oświaty zamknięta zostanie szkoła polska, nawet jeśli uczy się w niej więcej uczniów, niż w szkole litewskiej. Zapisów pogarszających sytuację szkół mniejszości narodowych jest w ustawie znacznie więcej.

Z inicjatywy rodziców uczniów szkół polskich na Litwie zbierane są podpisy pod otwartym listem do przedstawicieli najwyższych władz Litwy i Polski w tej sprawie. Autorzy żądają zachowania szkolnictwa polskiego w pełnym wymiarze w zakresie szkoły początkowej, podstawowej i średniej. Jak zaznaczają, chociaż przyjęcie nowelizacji ustawy zostało przełożone na wiosenną sesję parlamentu, to ciągle nie wiadomo, w jakim ostatecznym kształcie zostanie ona przyjęta.

Podpis można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej „Wilnoteki”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Obywatelskie lektury obowiązkowe

Obywatelskie lektury obowiązkowe

Na zestaw składają się wybory pism trzech wybitnych polskich społeczników: Edwarda Abramowskiego, Jana Gwalberta PawlikowskiegoRomualda Mielczarskiego. Do pakietu, który kosztuje zaledwie 61 zł, dodajemy jeden z archiwalnych numerów pisma (do wyboru spośród numerów 46-50) gratis!

Przypominamy także o innej, „kalendarzowej” ofercie, która również trwa jedynie do końca lutego.

Ustawa o rehabilitacji do Trybunału

Ustawa o rehabilitacji do Trybunału

Komisja Krajowa jednogłośnie podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. „Solidarność” kwestionuje przede wszystkim wydłużenie normy czasu pracy dla pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo.

W przygotowanym wniosku związkowcy przekonują, że wprowadzone ustawą przepisy naruszają zasady zawarte w Konstytucji RP, a szczególnie: zasadę zaufania do państwa i  bezpieczeństwa prawnego, zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zdaniem autorów wniosku, podczas procesu legislacyjnego nie przedstawiono żadnych argumentów uzasadniających wydłużenie normy czasu pracy osobom niepełnosprawnym.  Skrócona norma czasu pracy stanowi element systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprowadzane zmiany prowadzą do częściowego demontażu tego systemu – uważa Ewa Kędzior, pełnomocnik Komisji Krajowej ds. osób niepełnosprawnych.

Związkowcy obawiają się, że pod wpływem nacisku pracodawcy, który nie ma interesu ekonomicznego w skracaniu normy czasu pracy, w obawie o utratę pracy osoby niepełnosprawne będą rezygnowały z możliwości pracy według skłóconej normy czasu pracy – nawet jeśli skrócenie dobowej normy czasu pracy będzie wskazane ze względu na ich stan zdrowia.

Skarżona przez NSZZ „Solidarność” ustawa od początku budziła duże kontrowersje. Jednym z celów wprowadzonych w ustawie zmian miała być poprawa sytuacji finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak przekonują związkowcy, ustawodawca nigdzie nie wykazał, w jaki sposób wydłużenie normy czasu pracy osób niepełnosprawnych miałoby przyczynić się do zwiększenia przychodów PFRON czy też do zapewnienia środków publicznych na realizację zadań przewidzianych w ustawie o rehabilitacji. W kontekście założonych celów ustawy rozwiązanie w postaci wydłużenia normy czasu pracy osób niepełnosprawnych […] jest nielogiczne, niekonsekwentne i nie przyczyni się do realizacji założonych celów ustawy. Nieadekwatność rozwiązań normatywnych w stosunku do zakładanych celów potwierdza zarzut naruszenia zasad przyzwoitej legislacji – czytamy we wniosku przygotowanym przez NSZZ „Solidarność”.

(Informacja prasowa)
_____

Ciekawą rozmowę na temat zmian w przepisach regulujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych znaleźć można tutaj.

W Hondurasie potrafią

W Hondurasie potrafią

W Hondurasie postanowiono udowodnić, że lokalna produkcja i wykorzystanie biopaliw, oparta o szerokie partnerstwo różnorodnych podmiotów i dopełniona wprowadzeniem miejscowej waluty, może być ważnym impulsem dla rozwoju ekonomicznego niezamożnych społeczności – zaczyna swój tekst Michał Sobczyk. O szczegółach projektu Gota Verde doczytać możecie pobierając wspomnianą publikację (plik .pdf).

Opracowanie powstało w ramach projektu Zielona Inicjatywa Gospodarcza.

_____

Tekst poświęcony prospołecznym i antyspołecznym sposobom produkcji i wykorzystania biopaliw przeczytać można w „Obywatelu” nr 44.