Jak naprawiA� finanse publiczne?

W skA�ad pakietu propozycji, zaprezentowanych na niedawnej konferencji prasowej, wchodzi m.in. zwiA�kszenie podatkA?w dla najlepiej zarabiajA�cych i zniesienie limitu zarobkA?w, od ktA?rego nie pA�aci siA� skA�adek, wprowadzenie podatku od transakcji miA�dzy instytucjami finansowymi, zwiA�kszenie A�ciA�galnoA�ci zalegA�ych skA�adek i podatkA?w, opodatkowanie diet parlamentarzystA?w i samorzA�dowcA?w, podniesienie pA�aconej przez pracodawcA� czA�A�ci skA�adki rentowej oraz powiA�zanie skA�adki na ubezpieczenie spoA�eczne rolnikA?w i prowadzA�cych dziaA�alnoA�A� gospodarczA� z rzeczywistymi przychodami. Wprowadzenie ww. zmian mogA�oby zasiliA� budA?et paA�stwa o co najmniej 100 mld zA� rocznie. Sama kwota nieA�ciA�gniA�tych skA�adek i podatkA?w przekracza 21 mld zA�, co stanowi poA�owA� deficytu budA?etu paA�stwa. Dlaczego paA�stwo ich nie A�ciA�ga, a zamiast tego siA�ga do kieszeni obywatela? a�� pytaA� przewodniczA�cy zwiA�zkowej centrali, Jan Guz.

Szef OPZZ mA?wiA� teA? o uzaleA?nieniu wysokoA�ci skA�adki na ubezpieczenie spoA�eczne rolnikA?w i przedsiA�biorcA?w od ich rzeczywistych przychodA?w: Nie ma uzasadnienia, by przedsiA�biorcy uzyskujA�cy bardzo wysokie dochody nie A�oA?yli na solidaryzm spoA�eczny. DodaA�, A?e 98 proc. z 3 mln podmiotA?w gospodarczych pA�aci minimalne skA�adki.

OPZZ domaga siA� teA? likwidacji Funduszu KoA�cielnego, likwidacji A�wiadczeA� z pomocy spoA�ecznej nieuzaleA?nionych od dochodA?w (jak np. becikowe) i walki z szarA� strefA� w zatrudnieniu, m.in. przez bardziej intensywne kontrole czy likwidacjA� fikcyjnego samozatrudnienia.

DuA?a czA�A�A� konferencji poA�wiA�cona byA�a naprawie systemu emerytalnego. RzA�dowe zmiany zostaA�y ocenione jako zbyt pA�ytkie i niewystarczajA�ce. WiceprzewodniczA�ca OPZZ WiesA�awa Taranowska mA?wiA�a, A?e w rzA�dowych propozycjach zwiA�zkowi podoba siA� przesuniA�cie czA�A�ci skA�adki do ZUS, ale zaznaczyA�a, iA? niejasne sA� sposoby waloryzacji skA�adki i dziedziczenia zgromadzonych A�rodkA?w. Ponadto, Jan Guz postulowaA� prawo do emerytury po 35 i 40 latach pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>