Są pomysły na nieuczciwych pracodawców

Są pomysły na nieuczciwych pracodawców

W siedzibie Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej w sprawie zmian w prawie pracy, które poprawiłyby sytuację pracowników nie otrzymujących wynagrodzeń w terminie. To efekt spotkania szefów trzech central związkowych z głównym inspektorem pracy, Tadeuszem Zającem.

Jak relacjonuje dr Anna Reda, przedstawiciel „Solidarności” w zespole, było to pierwsze spotkanie. – Wszyscy uczestnicy wyrazili wolę współpracy. Do końca lutego do Państwowej Inspekcji Pracy mają trafić konkretne propozycje zmian, które ograniczyłyby zjawisko zalegania z wynagrodzeniami – mówi Anna Reda.

Mimo ogólnego charakteru rozmów, na spotkaniu padały konkretne propozycje, np. uproszczenie procedur wypłat wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podwyższenie odsetek, umieszczanie nieuczciwych pracodawców w rejestrze dłużników czy wprowadzenie obowiązku podawania informacji o niezaleganiu z wypłatami przy przetargach publicznych. – Obecnie przedsiębiorca musi podawać informacje o płaceniu na bieżąco składek na ubezpieczenie społeczne. Może dodatkowy obowiązek wyeliminowałby z przetargów nieuczciwych wobec pracowników pracodawców – dodaje Reda.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Czas skończyć z tym świństwem

Czas skończyć z tym świństwem

Dziś w Parlamencie Europejskim wyruszam na wojnę w obronie świń. Wraz z francuskim posłem Jese Bove i duńskim Danem Jorgensenem oraz brytyjską działaczką ochrony zwierząt Tracy Worcester organizujemy pokaz filmu pani Worcester, a potem debatę na temat wielkoprzemysłowych ferm hodowli świń – napisał Wojciechowski na swoim blogu.

Europoseł, znany z działań w obronie tradycyjnego rolnictwa i handlu, podnosi argumenty ekologiczne, społeczne i etyczne. Chcemy doprowadzić do tego, aby wielkie fermy nie były wspierane środkami europejskimi, aby wstrzymać lokalizacje nowych obiektów, po czym stopniowo likwidować te, które już istnieją. Chcemy, żeby na miejsce fabryk mięsa powróciła normalna hodowla świń – tłumaczy cel inaugurowanej przez siebie kampanii. Argumentuje, że wielkoprzemysłowa hodowla świń to świństwo wyrządzane nie tylko świniom, ale też rolnikom, tym tradycyjnym hodowcom świń, których ten świński przemysł eliminuje z rynku.

_____

Nasz wywiad z Januszem Wojciechowskim przeczytać można tutaj.

Telefon od (związkowego) przyjaciela

Telefon od (związkowego) przyjaciela

Działacze związkowi i społeczni będą dzwonić do biura obsługi klienta banku i udzielać jego pracownikom informacji o przysługujących im prawach oraz możliwościach pomocy ze strony związków, a także „pozostawać na linii” po to, by dać konsultantom możliwość kilkuminutowej przerwy.

Akcję zainicjował Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”, zainspirowany pomysłem Związku Syndykalistów Polski. Wydarzenie ma charakter otwarty, osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału prosimy o kontakt pod numerem 505 580 045.

„Solidarność” wspiera protestujących Egipcjan

„Solidarność” wspiera protestujących Egipcjan

W liście wysłanym do ministra spraw zagranicznych Piotr Duda prosi o interwencję wobec rządu Egiptu, by ten wywiązywał się z obowiązku ochrony własnych obywateli przed uzbrojonymi bojówkami. Bylibyśmy zobowiązani, gdyby zechciał Pan przypomnieć rządowi Egiptu o obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego i poszanowania praw związków zawodowych oraz podstawowych swobód, takich jak wolność słowa – pisze Piotr Duda.

W liście znalazły się też słowa wsparcia dla protestujących Egipcjan: NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla swoich egipskich przyjaciół z niezależnych organizacji związkowych, którzy zawsze stanowczo bronili praw pracowniczych wbrew skrajnie trudnym warunkom i często wrogim reakcjom.

Sytuacja w Egipcie jest jednym z tematów obrad Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, które odbywają się właśnie w Brukseli. „Solidarność” ma tam swą reprezentację, w stolicy Belgii jest m.in. Piotr Duda. Komitet Sterujący EKZZ wystosował sugestię do swoich członków – organizacji związkowych, by te wysyłały listy do własnych rządów z prośbą o interwencję w obronie praw obywatelskich i związkowych w Egipcie.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”