Obywatele mają głos

Obywatele mają głos

Informacja prasowa na temat wydarzenia – poniżej.

* * *

SEMINARIUM BUDŻETOWE
Stan kasy Miasta Poznania i co z niego wynika?

Stowarzyszenie My-Poznaniacy zaprasza na międzyśrodowiskowe, otwarte seminarium budżetowe na temat sytuacji finansów Poznania po uchwaleniu budżetu 2011 r., organizowane przez struktury obywatelskie.

Problematyka seminarium to wiązka tematów obejmujących: opis i diagnozę obecnego stanu finansów, jego przyczyny, prognozę ewolucji sytuacji finansowej, istniejące zagrożenia i wyzwania dla rozwoju, funkcjonowania miasta, niezbędne reakcje polityki miejskiej, konsekwencje dla społeczności miasta i zaangażowania społecznego.

Hipoteza wyjściowa:
Społeczność Poznania, w tym nawet radni, nie dysponuje wystarczającą informacją o sytuacji finansów miasta, a przyjęty w styczniu budżet wraz z uwzględnionymi poprawkami, niewątpliwie potrzebnymi, nie stanowi adekwatnej reakcji na istniejące zagrożenia poznańskich finansów publicznych. Głównym zagrożeniem jest zadłużenie i jego wieloletnia spłata oraz zablokowanie wzrostu przychodów miasta. Konsekwencje dotkną rozmaite dziedziny życia, w tym wydatki bieżące na pomoc społeczną, edukację, komunikację publiczną oraz wydatki na rozwój i utrzymanie majątku trwałego.

Seminarium ma służyć realnemu wprowadzaniu w Poznaniu elementów budżetu partycypacyjnego.

RAMOWY PLAN SEMINARIUM
Referaty otwierające (poniżej robocze określenia tematów):
– Dr inż. Tadeusz Dziuba, b. wojewoda wielkopolski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta (stowarzyszenie My-Poznaniacy): „Stan kasy miejskiej dziś i jutro w kontekście zadłużenia miasta”.
– Dr hab. Hubert Witczak, ekonomista, wykładowca m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego, ekspert i doradca Miasta Poznania: „Rozwój Poznania a miejskie finanse publiczne”.

Następnie – przygotowane wystąpienia w dyskusji, mniej więcej po 5-7 minut, przedstawicieli poznańskich organizacji i środowisk społecznych – komentarze, krytyka, uzupełnienia, wnioski, propozycje itd.

Dyskusja ogółu uczestników + podsumowanie

Prowadzenie: Arleta Matuszewska, prezes zarządu Stowarzyszenia My-Poznaniacy

Czas i miejsce: 14 lutego 2011 r. (poniedziałek), godz. 15.30 (czas – 3 godziny), gmach NOT przy ul. Wieniawskiego, sala 119

Organizator: Stowarzyszenie My-Poznaniacy, współpraca – poznańskie organizacje społeczne i środowiska obywatelskie.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Są pomysły na nieuczciwych pracodawców

Są pomysły na nieuczciwych pracodawców

W siedzibie Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej w sprawie zmian w prawie pracy, które poprawiłyby sytuację pracowników nie otrzymujących wynagrodzeń w terminie. To efekt spotkania szefów trzech central związkowych z głównym inspektorem pracy, Tadeuszem Zającem.

Jak relacjonuje dr Anna Reda, przedstawiciel „Solidarności” w zespole, było to pierwsze spotkanie. – Wszyscy uczestnicy wyrazili wolę współpracy. Do końca lutego do Państwowej Inspekcji Pracy mają trafić konkretne propozycje zmian, które ograniczyłyby zjawisko zalegania z wynagrodzeniami – mówi Anna Reda.

Mimo ogólnego charakteru rozmów, na spotkaniu padały konkretne propozycje, np. uproszczenie procedur wypłat wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podwyższenie odsetek, umieszczanie nieuczciwych pracodawców w rejestrze dłużników czy wprowadzenie obowiązku podawania informacji o niezaleganiu z wypłatami przy przetargach publicznych. – Obecnie przedsiębiorca musi podawać informacje o płaceniu na bieżąco składek na ubezpieczenie społeczne. Może dodatkowy obowiązek wyeliminowałby z przetargów nieuczciwych wobec pracowników pracodawców – dodaje Reda.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”

Kreatywni lokatorzy

Kreatywni lokatorzy

Trójmiejskie media obiegła informacja o – podobno fałszywych – pismach informujących mieszkańców lokali komunalnych o nadchodzących podwyżkach czynszów. Podają one wysokość nowej stawki czynszowej oraz ulg, o które będą mogli ubiegać się najemcy (z uwzględnieniem progów dochodowych, od których ulgi te przysługują). Pisma podpisane są przez Gdański Zakład Nieruchomości Komunalnych i pojawiły się na drzwiach budynków w co najmniej kilku dzielnicach miasta.

GZNK zaprzeczył jakoby takie pisma wystosował, ale zobowiązał się do wydania oświadczenia, w którym łaskawie poinformuje mieszkańców, jakie już od ponad roku ma wobec nich plany.

Dzięki prowokacji aktywistów, mieszkańcy lokali należących do miasta dowiedzieli się o czekających ich drastycznych podwyżkach. Część z nich, zrzeszona w niezależnej i oddolnej Grupie Inicjatywnej „Nic o nas bez nas”, zaapelowała również do prezydenta Pawła Adamowicza o zawieszenie wykonania obowiązującego planu gospodarowania zasobem komunalnym i opracowanie nowego, tym razem na drodze szerokich konsultacji społecznych.

To nie pierwsza tego typu akcja w Trójmieście. W nocy z 18 na 19 listopada członkowie RAT (Radykalna Akcja Twórcza) umieścili billboard na jednym z murów wzdłuż trasy pociągu SKM, między przystankami Gdańsk Główny i Gdańsk Stocznia. Poświęcony był antyspołecznej polityce władz miasta i ostatnim wypowiedziom prezydentów Adamowicza i Lisickiego. Na stworzonej przez aktywistów pracy nad głowami polityków widniała tablica stylizowana na tą z bramy oświęcimskiej, z napisem „Gdańsk – europejska stolica biedy i wykluczenia”. Plakat nawiązywał do planowanych podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych i wypowiedzi prezydenta Lisickiego sugerującej powstanie w mieście osiedla zbudowanego z kontenerów socjalnych. Inspiracją dla RAT była także błyskotliwa odpowiedź prezydenta Adamowicza na argument jednej z mieszkanek, że podwyżka czynszów doprowadzi ją do śmierci głodowej. Prezydent odpowiedział mieszkance, że „przyniesie jej wówczas kwiaty”.

_____

Nasz tekst o mieszkalnictwie komunalnym i socjalnym przeczytać można tutaj.

Konferencja prasowa Primum Non Nocere

Konferencja prasowa Primum Non Nocere

Ze względu na brak możliwości utrzymania dotychczasowej warszawskiej siedziby Stowarzyszenia, konferencja odbędzie się w biurze oddziału w Białymstoku przy ul Zielonogórskiej 10. Początek o godz. 13:30.

W konferencji udział wezmą:
Zbigniew Dudko – przewodniczący Stowarzyszenia (tel. 604 816 388);
dr Adam Sandauer – honorowy przewodniczący i założyciel Stowarzyszenia (tel. 601 546 347);
Osoby poszkodowane – członkowie Stowarzyszenia