Posłuchajcie o kooperatywie

Posłuchajcie o kooperatywie

Grupa przyjaciół postanowiła pójść pod prąd współczesnym trendom i założyli spółdzielnię. Oznacza to, że ich miejsce pracy jest demokratycznie zarządzane, a zyski z prowadzonej działalności hotelowej – sprawiedliwie dzielone między wszystkich spółdzielców. Co warto podkreślić, hostel „Emma” stara się być maksymalnie przyjazny dla środowiska, co obejmuje m.in. zaopatrywanie się w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Prowadzący spółdzielnię, ponadprzeciętnie zainteresowani problematyką społeczną (nawet nazwa hotelu pochodzi od imienia radykalnej aktywistki – Emmy Goldman) zadbali także m.in. o zaangażowaną biblioteczkę dla gości.

Najlepszą inspirację dla współczesnych inicjatyw spółdzielczych stanowić może wydany przez nas zbiór pism Edwarda Abramowskiego.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Obywatele mają głos

Obywatele mają głos

Informacja prasowa na temat wydarzenia – poniżej.

* * *

SEMINARIUM BUDŻETOWE
Stan kasy Miasta Poznania i co z niego wynika?

Stowarzyszenie My-Poznaniacy zaprasza na międzyśrodowiskowe, otwarte seminarium budżetowe na temat sytuacji finansów Poznania po uchwaleniu budżetu 2011 r., organizowane przez struktury obywatelskie.

Problematyka seminarium to wiązka tematów obejmujących: opis i diagnozę obecnego stanu finansów, jego przyczyny, prognozę ewolucji sytuacji finansowej, istniejące zagrożenia i wyzwania dla rozwoju, funkcjonowania miasta, niezbędne reakcje polityki miejskiej, konsekwencje dla społeczności miasta i zaangażowania społecznego.

Hipoteza wyjściowa:
Społeczność Poznania, w tym nawet radni, nie dysponuje wystarczającą informacją o sytuacji finansów miasta, a przyjęty w styczniu budżet wraz z uwzględnionymi poprawkami, niewątpliwie potrzebnymi, nie stanowi adekwatnej reakcji na istniejące zagrożenia poznańskich finansów publicznych. Głównym zagrożeniem jest zadłużenie i jego wieloletnia spłata oraz zablokowanie wzrostu przychodów miasta. Konsekwencje dotkną rozmaite dziedziny życia, w tym wydatki bieżące na pomoc społeczną, edukację, komunikację publiczną oraz wydatki na rozwój i utrzymanie majątku trwałego.

Seminarium ma służyć realnemu wprowadzaniu w Poznaniu elementów budżetu partycypacyjnego.

RAMOWY PLAN SEMINARIUM
Referaty otwierające (poniżej robocze określenia tematów):
– Dr inż. Tadeusz Dziuba, b. wojewoda wielkopolski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta (stowarzyszenie My-Poznaniacy): „Stan kasy miejskiej dziś i jutro w kontekście zadłużenia miasta”.
– Dr hab. Hubert Witczak, ekonomista, wykładowca m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego, ekspert i doradca Miasta Poznania: „Rozwój Poznania a miejskie finanse publiczne”.

Następnie – przygotowane wystąpienia w dyskusji, mniej więcej po 5-7 minut, przedstawicieli poznańskich organizacji i środowisk społecznych – komentarze, krytyka, uzupełnienia, wnioski, propozycje itd.

Dyskusja ogółu uczestników + podsumowanie

Prowadzenie: Arleta Matuszewska, prezes zarządu Stowarzyszenia My-Poznaniacy

Czas i miejsce: 14 lutego 2011 r. (poniedziałek), godz. 15.30 (czas – 3 godziny), gmach NOT przy ul. Wieniawskiego, sala 119

Organizator: Stowarzyszenie My-Poznaniacy, współpraca – poznańskie organizacje społeczne i środowiska obywatelskie.

Są pomysły na nieuczciwych pracodawców

Są pomysły na nieuczciwych pracodawców

W siedzibie Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej w sprawie zmian w prawie pracy, które poprawiłyby sytuację pracowników nie otrzymujących wynagrodzeń w terminie. To efekt spotkania szefów trzech central związkowych z głównym inspektorem pracy, Tadeuszem Zającem.

Jak relacjonuje dr Anna Reda, przedstawiciel „Solidarności” w zespole, było to pierwsze spotkanie. – Wszyscy uczestnicy wyrazili wolę współpracy. Do końca lutego do Państwowej Inspekcji Pracy mają trafić konkretne propozycje zmian, które ograniczyłyby zjawisko zalegania z wynagrodzeniami – mówi Anna Reda.

Mimo ogólnego charakteru rozmów, na spotkaniu padały konkretne propozycje, np. uproszczenie procedur wypłat wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podwyższenie odsetek, umieszczanie nieuczciwych pracodawców w rejestrze dłużników czy wprowadzenie obowiązku podawania informacji o niezaleganiu z wypłatami przy przetargach publicznych. – Obecnie przedsiębiorca musi podawać informacje o płaceniu na bieżąco składek na ubezpieczenie społeczne. Może dodatkowy obowiązek wyeliminowałby z przetargów nieuczciwych wobec pracowników pracodawców – dodaje Reda.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”

Kreatywni lokatorzy

Kreatywni lokatorzy

Trójmiejskie media obiegła informacja o – podobno fałszywych – pismach informujących mieszkańców lokali komunalnych o nadchodzących podwyżkach czynszów. Podają one wysokość nowej stawki czynszowej oraz ulg, o które będą mogli ubiegać się najemcy (z uwzględnieniem progów dochodowych, od których ulgi te przysługują). Pisma podpisane są przez Gdański Zakład Nieruchomości Komunalnych i pojawiły się na drzwiach budynków w co najmniej kilku dzielnicach miasta.

GZNK zaprzeczył jakoby takie pisma wystosował, ale zobowiązał się do wydania oświadczenia, w którym łaskawie poinformuje mieszkańców, jakie już od ponad roku ma wobec nich plany.

Dzięki prowokacji aktywistów, mieszkańcy lokali należących do miasta dowiedzieli się o czekających ich drastycznych podwyżkach. Część z nich, zrzeszona w niezależnej i oddolnej Grupie Inicjatywnej „Nic o nas bez nas”, zaapelowała również do prezydenta Pawła Adamowicza o zawieszenie wykonania obowiązującego planu gospodarowania zasobem komunalnym i opracowanie nowego, tym razem na drodze szerokich konsultacji społecznych.

To nie pierwsza tego typu akcja w Trójmieście. W nocy z 18 na 19 listopada członkowie RAT (Radykalna Akcja Twórcza) umieścili billboard na jednym z murów wzdłuż trasy pociągu SKM, między przystankami Gdańsk Główny i Gdańsk Stocznia. Poświęcony był antyspołecznej polityce władz miasta i ostatnim wypowiedziom prezydentów Adamowicza i Lisickiego. Na stworzonej przez aktywistów pracy nad głowami polityków widniała tablica stylizowana na tą z bramy oświęcimskiej, z napisem „Gdańsk – europejska stolica biedy i wykluczenia”. Plakat nawiązywał do planowanych podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych i wypowiedzi prezydenta Lisickiego sugerującej powstanie w mieście osiedla zbudowanego z kontenerów socjalnych. Inspiracją dla RAT była także błyskotliwa odpowiedź prezydenta Adamowicza na argument jednej z mieszkanek, że podwyżka czynszów doprowadzi ją do śmierci głodowej. Prezydent odpowiedział mieszkance, że „przyniesie jej wówczas kwiaty”.

_____

Nasz tekst o mieszkalnictwie komunalnym i socjalnym przeczytać można tutaj.