To bogaci i biedni

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SzkoA�y GA�A?wnej Handlowej i KonferencjA� PrzedsiA�biorstw Finansowych w Polsce wynika, A?e osoby, ktA?re w ubiegA�ym roku dobrze oceniaA�y swojA� sytuacjA� ekonomicznA�, obecnie z reguA�y twierdzA�, A?e siA� ona poprawiA�a, albo A?e siA� nie zmieniA�a. Natomiast te, ktA?re deklarowaA�y kA�opoty natury materialnej, zazwyczaj dziA� majA� jeszcze wiA�ksze problemy.

Trzy miesiA�ce temu 60 proc. PolakA?w oceniaA�o, A?e bez problemA?w lub jedynie z niewielkimi problemami radzi sobie ze spA�atA� comiesiA�cznych zobowiA�zaA�. Obecnie ta grupa osA?b wzrosA�a do 66 proc. Coraz wiA�cej osA?b jest teA? w stanie odA�oA?yA� coA� na przyszA�oA�A� a�� obecnie wiA�cej niA? co trzeci Polak, z tego 31 proc. deklaruje, A?e a�znieco oszczA�dzaa�?, a 3,5 proc., A?e odkA�ada duA?o. Trzy miesiA�ce temu takich osA?b byA�o odpowiednio 25 i 2,4 proc. Pozostali oceniajA� swojA� kondycjA� finansowA� jako a�zledwie mi wystarcza na A?yciea�?.

NiepokojA�co roA�nie grupa tych, ktA?rzy twierdzA�, A?e wpadajA� w coraz wiA�ksze tarapaty finansowe. a�� Obecnie osoby, ktA?re twierdzA�, A?e majA� duA?e trudnoA�ci ze spA�atA� dA�ugA?w, stanowiA� okoA�o 12 proc. populacji a�� relacjonuje Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF. W tym gronie dodatkowo odnotowaA� naleA?y nagA�y wzrost liczby osA?b, ktA?re twierdzA�, A?e wkrA?tce zaprzestanA� spA�aty zobowiA�zaA� finansowych. W ciA�gu kwartaA�u odsetek tych osA?b wzrA?sA� zaskakujA�co mocno: z 0,4 proc. do 3,1 proc. w styczniu.

TA� tendencjA� potwierdzajA� takA?e inne A?rA?dA�a. Z raportu InfoDA�ug, opublikowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej a�zInfoMonitora�?, wynika, A?e przeterminowane dA�ugi PolakA?w w listopadzie przekroczyA�y juA? wartoA�A� 25 mld zA� i tylko w ciA�gu ostatnich trzech miesiA�cy zwiA�kszyA�y siA� o przeszA�o 14 proc. RA?wnieA? banki informujA� o wzroA�cie zagroA?onych kredytA?w.

Zgodnie z obowiA�zujA�cym od grudnia 2008 r. prawem, duA?a czA�A�A� dA�uA?nikA?w moA?e ogA�osiA� tzw. upadA�oA�A� konsumenckA�. Niestety, niewiele osA?b korzysta z tego legislacyjnego dobrodziejstwa. W 2009 r. na blisko 1300 wnioskA?w o upadA�oA�A� sA�dy pozytywnie rozpatrzyA�y zaledwie 14 a�� wynika z danych udostA�pnionych przez resort sprawiedliwoA�ci.

PotrzebA� zmian obowiA�zujA�cej ustawy sugerujA� m.in. eksperci Instytutu Sobieskiego. Obecnie w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ustawy (autorstwa posA�A?w PiS), ktA?ry zakA�ada znaczA�ce poszerzenie grona osA?b uprawnionych do upadA�oA�ci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>