Solidarni ze zwolnionymi

Solidarni ze zwolnionymi

Obok pracowników spółki uczestniczyli w niej przedstawiciele komisji zakładowych „Solidarności” z całego Podbeskidzia, a także związkowe reprezentacje z innych regionów – m.in. Śląsko-Dabrowskiego, Śląska Opolskiego, Dolnego Śląska, Piotrkowskiego, Częstochowskiego, Podkarpackiego, Rzeszowskiego i Przemyskiego. Uczestnicy pikiety żądali przywrócenia do pracy szefa „Solidarności” w Polifarbie, Mirosława Kitowskiego.

Słowa poparcia dla Kitowskiego i walczącej w jego obronie załogi Polifarbu przekazali m.in. poseł Stanisław Szwed oraz członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny, reprezentujący przewodniczącego KK Piotra Dudę. – Jesteśmy tu, bo do tego zobowiązuje nas solidarność z naszym kolegą. Powiem więcej: będziemy tu wracać, aż nie zostanie on przywrócony do pracy. Nie może być tak, że pracodawcy będą bezkarnie łamać prawa związkowe i pracownicze – powiedział Nakonieczny do zebranych związkowców.

Na zakończenie godzinnej pikiety jej uczestnicy przyjęli petycję, którą przekazano zarządowi Polifarbu. Czytamy w niej m.in.: Protestujemy przeciwko zwolnieniu z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polifarbu, Mirosława Kitowskiego, będącego także członkiem Rady Pracowników i członkiem Europejskiej Rady Zakładowej. Sprzeciwiamy się też próbom zastraszania i szykanowania przez kierownictwo spółki innych pracowników tego zakładu. Domagamy się od zarządu spółki PPG Polifarb Cieszyn przywrócenia do pracy Mirosława Kitowskiego, przestrzegania praw związkowych i pracowniczych oraz powrotu na drogę dialogu z pracownikami i reprezentującymi ich interesy związkami zawodowymi.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Rząd łamie dialog społeczny dwa razy w tygodniu

Rząd łamie dialog społeczny dwa razy w tygodniu

Opracowanie zawiera 50 przykładów złamania przez rząd zasad obowiązkowych konsultacji aktów prawnych, przesłanych „Solidarności” w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. Zastrzeżenia dotyczą nie tylko projektów rozporządzeń, ale i ustaw, w tym Kodeksu pracy. Większość odnotowanych naruszeń dotyczy skracania czasu konsultacji oraz nieprawidłowych zastrzeżeń przedstawicieli rządu, według których niezgłoszenie uwag przez związek traktowane było jako akceptacja projektu. Często podawano też niewłaściwą podstawę prawną trybu konsultacji.

To kolejna biała księga przykładów nieprzestrzegania przez rząd obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi zmian w prawie. Poprzednia obejmowała okres od czerwca 2008 r. do maja 2010 roku. – Opracowanie w lipcu przekazaliśmy przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi. Liczyliśmy na interwencję w poszczególnych ministerstwach i koniec tych złych praktyk. Niestety, kolejny raport pokazuje, że rząd wciąż nie dba o dialog społeczny – mówi Zbigniew Kruszyński, ekspert „Solidarności” w TK.

Białą księgę przykładów nieprzestrzegania przez rząd obowiązkowych konsultacji z partnerami społecznymi szef „Solidarności” Piotr Duda przekazał wczoraj wicepremierowi Pawlakowi podczas obrad Komisji Trójstronnej.

Pobierz białą księgę (plik PDF)

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Niedobory i ubytki

Niedobory i ubytki

Ocenie NIK-u poddano 18 gmin położonych na terenie sześciu województw, skontrolowano też wykonywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zadań związanych z udzielaniem wsparcia na tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. NIK sprawdziła też, czy budynki, w których znajdują się lokale socjalne, są bezpieczne dla mieszkańców. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz straż pożarną w 12 gminach znaleziono lokale zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Główne nieprawidłowości to: niesprawne przewody kominowe, trzymanie materiałów palnych w piwnicach, blokowanie dróg ewakuacyjnych, zły stan dachów. Żadna ze skontrolowanych gmin nie zaspokoiła potrzeb mieszkańców w zakresie mieszkań socjalnych.

Według NIK, wsparcie finansowe udzielane gminom z budżetu jest niewystarczające. Potrzebujących przybywa wciąż znacznie szybciej niż nowych budynków. W latach 2004-2006 z Funduszu Dopłat wypłacono 83 mln zł, natomiast zgłoszone przez gminy zapotrzebowanie wynosiło 151 mln zł. Z kolei w okresie od 2007 r. do marca 2010 r. potrzeby gmin wyniosły 262 mln zł, a wypłacono 162 mln zł. Wysokość udzielanego przez budżet państwa wsparcia była też niższa od założeń rządowych, w których przyjęto, że dofinansowanie gmin w tych latach wyniesie ponad 1 mld zł.

Kontrola wykazała również, że wzrasta liczba niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych, przy okazji których orzekane jest prawo do lokalu socjalnego. Ponieważ takich miejsc brakuje, nie można wykonać wyroku. W latach 2004-2010 połowa ze skontrolowanych gmin, zobowiązanych do zapewnienia mieszkań socjalnych, musiała wypłacić 7 mln zł odszkodowań z tego tytułu. Na dodatek wiele z nich nie chciało lub nie potrafiło skorzystać z wsparcia z Funduszu Dopłat. Powodem niskiego zainteresowania dopłatą był m.in. brak pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego.

_____

Nasz tekst o mieszkalnictwie socjalnym i komunalnym przeczytać można tutaj.

Piszą o tym, o czym piszemy

Piszą o tym, o czym piszemy

pierwszym tekście autor zachęca do lektury dodatku „Gospodarka Społeczna”, w którym znalazły się dwa obszerne artykuły poświęcone systemom emerytalnym. Jest co czytać i z czym dyskutować – zachęcam zatem do zajrzenia do łódzkiego kwartalnika w celu wyrobienia sobie własnego zdania na temat prezentowanych w powyższych artykułach tez, będących nie bez znaczenia w dyskusji na temat budowy bardziej sprawiedliwego, a jednocześnie możliwego do utrzymania, systemu emerytalnego nad Wisłą – pisze Kozek.

drugim poście działacz Zielonych 2004 pisze o naszym bloku tekstów poświęconych kondycji i reformom szkolnictwa wyższego w Europie.

Zachęcamy do lektury – zarówno artykułów z „Nowego Obywatela”, jak i tego, co istotnego odnalazł w nich prowadzący ekopolitycznego bloga „Zielona Warszawa”.