Zbudujmy, a nie pożałujemy

Zbudujmy, a nie pożałujemy

W najbliższej perspektywie niezbędne jest pozyskanie samolotów szkolenia zaawansowanego, które służyłyby m.in. do szkolenia pilotów samolotów wielozadaniowych F-16. W związku z tym, PLP zaproponowało konkretne założenia dotyczące ustanowienia strategicznego programu rządowego pozyskania dla naszych Sił Powietrznych takich samolotów. Wysoce niesatysfakcjonujące, wręcz negatywne doświadczenia polskiej gospodarki, które przyniosły zagraniczne zakupy sprzętu wojskowego, w tym zwłaszcza samolotów F-16 i CASA i związany z nimi offset, wskazują na konieczność zaproponowania nowego modelu pozyskiwania samolotów szkolenia zaawansowanego, w najwyższym możliwym stopniu uwzględniającego polskie interesy ekonomiczne – przekonuje organizacja.

PLP dowodzi, że w fazie zaawansowanej programu, wraz z montażem końcowym, oczekiwać można polskiego udziału w wartości końcowej samolotu na poziomie 40–60%. Zdaniem ekspertów Lobby, uzyskane doświadczenia i technologie oraz przeszkolona kadra mogą zaprocentować w stosunkowo nieodległej przyszłości możliwością samodzielnego zaprojektowania i wyprodukowania przez nasz przemysł samolotu szkolno-bojowego najnowszej generacji, który uzupełniłby potrzeby Sił Powietrznych w zakresie ich możliwości bojowych po wycofaniu z uzbrojenia dotychczas używanych samolotów Su-22. Zdaniem ekspertów będą też liczne inne korzyści z realizacji programu w zaproponowanej wersji, np. utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie.

_____

Tekst o potrzebie budowy przez Polskę samolotu szkolno-bojowego ukazał się w „Obywatelu” nr 48. Z kolei w „Nowym Obywatelu” nr 2 przeczytać będzie można przekrojowy artykuł o potrzebach modernizacji polskiej armii.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Rząd łamie dialog społeczny dwa razy w tygodniu

Rząd łamie dialog społeczny dwa razy w tygodniu

Opracowanie zawiera 50 przykładów złamania przez rząd zasad obowiązkowych konsultacji aktów prawnych, przesłanych „Solidarności” w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. Zastrzeżenia dotyczą nie tylko projektów rozporządzeń, ale i ustaw, w tym Kodeksu pracy. Większość odnotowanych naruszeń dotyczy skracania czasu konsultacji oraz nieprawidłowych zastrzeżeń przedstawicieli rządu, według których niezgłoszenie uwag przez związek traktowane było jako akceptacja projektu. Często podawano też niewłaściwą podstawę prawną trybu konsultacji.

To kolejna biała księga przykładów nieprzestrzegania przez rząd obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi zmian w prawie. Poprzednia obejmowała okres od czerwca 2008 r. do maja 2010 roku. – Opracowanie w lipcu przekazaliśmy przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi. Liczyliśmy na interwencję w poszczególnych ministerstwach i koniec tych złych praktyk. Niestety, kolejny raport pokazuje, że rząd wciąż nie dba o dialog społeczny – mówi Zbigniew Kruszyński, ekspert „Solidarności” w TK.

Białą księgę przykładów nieprzestrzegania przez rząd obowiązkowych konsultacji z partnerami społecznymi szef „Solidarności” Piotr Duda przekazał wczoraj wicepremierowi Pawlakowi podczas obrad Komisji Trójstronnej.

Pobierz białą księgę (plik PDF)

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Niedobory i ubytki

Niedobory i ubytki

Ocenie NIK-u poddano 18 gmin położonych na terenie sześciu województw, skontrolowano też wykonywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zadań związanych z udzielaniem wsparcia na tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. NIK sprawdziła też, czy budynki, w których znajdują się lokale socjalne, są bezpieczne dla mieszkańców. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz straż pożarną w 12 gminach znaleziono lokale zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Główne nieprawidłowości to: niesprawne przewody kominowe, trzymanie materiałów palnych w piwnicach, blokowanie dróg ewakuacyjnych, zły stan dachów. Żadna ze skontrolowanych gmin nie zaspokoiła potrzeb mieszkańców w zakresie mieszkań socjalnych.

Według NIK, wsparcie finansowe udzielane gminom z budżetu jest niewystarczające. Potrzebujących przybywa wciąż znacznie szybciej niż nowych budynków. W latach 2004-2006 z Funduszu Dopłat wypłacono 83 mln zł, natomiast zgłoszone przez gminy zapotrzebowanie wynosiło 151 mln zł. Z kolei w okresie od 2007 r. do marca 2010 r. potrzeby gmin wyniosły 262 mln zł, a wypłacono 162 mln zł. Wysokość udzielanego przez budżet państwa wsparcia była też niższa od założeń rządowych, w których przyjęto, że dofinansowanie gmin w tych latach wyniesie ponad 1 mld zł.

Kontrola wykazała również, że wzrasta liczba niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych, przy okazji których orzekane jest prawo do lokalu socjalnego. Ponieważ takich miejsc brakuje, nie można wykonać wyroku. W latach 2004-2010 połowa ze skontrolowanych gmin, zobowiązanych do zapewnienia mieszkań socjalnych, musiała wypłacić 7 mln zł odszkodowań z tego tytułu. Na dodatek wiele z nich nie chciało lub nie potrafiło skorzystać z wsparcia z Funduszu Dopłat. Powodem niskiego zainteresowania dopłatą był m.in. brak pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego.

_____

Nasz tekst o mieszkalnictwie socjalnym i komunalnym przeczytać można tutaj.

Piszą o tym, o czym piszemy

Piszą o tym, o czym piszemy

pierwszym tekście autor zachęca do lektury dodatku „Gospodarka Społeczna”, w którym znalazły się dwa obszerne artykuły poświęcone systemom emerytalnym. Jest co czytać i z czym dyskutować – zachęcam zatem do zajrzenia do łódzkiego kwartalnika w celu wyrobienia sobie własnego zdania na temat prezentowanych w powyższych artykułach tez, będących nie bez znaczenia w dyskusji na temat budowy bardziej sprawiedliwego, a jednocześnie możliwego do utrzymania, systemu emerytalnego nad Wisłą – pisze Kozek.

drugim poście działacz Zielonych 2004 pisze o naszym bloku tekstów poświęconych kondycji i reformom szkolnictwa wyższego w Europie.

Zachęcamy do lektury – zarówno artykułów z „Nowego Obywatela”, jak i tego, co istotnego odnalazł w nich prowadzący ekopolitycznego bloga „Zielona Warszawa”.