Społeczeństwo na bezrobociu

Społeczeństwo na bezrobociu

Aż do 13% wzrosła w styczniu stopa bezrobocia, wobec 12,3% w grudniu. W urzędach pracy zarejestrowanych jest już 2,1 mln osób – o ponad 150 tys. więcej, niż przed miesiącem. Wzrost odsetka osób bez pracy odnotowano we wszystkich województwach, największy – w opolskim, lubuskim, pomorskim i podlaskim. Załamanie rynku zatrudnienia obserwować można także w regionach o tradycyjnie niskim bezrobociu. W porównaniu do stanu sprzed roku najbardziej wzrosło ono w województwach śląskim, małopolskim oraz mazowieckim.

1,7 mln ludzi bez pracy nie ma prawa do zasiłku, a więc pozostaje bez środków do życia; w tej grupie 44% stanowią mieszkańcy wsi. W końcu stycznia urzędy pracy dysponowały ofertami dla… 29 tys. osób (niektóre z nich nie mają ani jednej oferty dla bezrobotnych). Zamiar zwolnień grupowych zadeklarowały w owym miesiącu 232 zakłady, które planują w najbliższym czasie zwolnić 29,5 tys. pracowników, głównie z sektora publicznego. – Pamiętajmy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych to jeszcze nie cały obraz sytuacji. Do tego należy dodać 2 mln osób, które wyemigrowały w poszukiwaniu pracy, oraz bezrobotnych niezarejestrowanych, głównie na wsi, których liczbę szacuje się na ok. 1 mln – podkreśla Jacek Smagowicz, szef działu ds. przeciwdziałania bezrobociu w Biurze Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Bezrobocie będzie rosnąć. W tym roku o 60% obcięto środki Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych – przypomina.

Szczególnie niepokojące jest bezrobocie wśród młodzieży. Tu stopa bezrobocia sięga ponad 20%. Nowym zjawiskiem jest rosnące bezrobocie wśród młodych z wyższym wykształceniem – komentuje prof. Józefina Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie polityki społecznej i demograficznej. Podkreśla ona, że są miejsca, w których bardzo wysokie bezrobocie utrzymuje się od wielu lat, jak Szydłowiec w woj. mazowieckim, który ma najwyższą jego stopę w kraju, choć w całym województwie nie jest ona duża. – To dowodzi braku skuteczności służb państwowych. Programy realizowane dotychczas trafiają w próżnię, ponieważ są źle skierowane, np. wdrażany jest nieefektywny program „50 plus” dla ludzi po pięćdziesiątce, a brakuje programów dla młodych, aktywnych, dobrze wykształconych. Potrzebne są wielkie rządowe projekty interwencyjne dostosowane do konkretnych lokalnych środowisk – uważa prof. Hrynkiewicz.

W ustawie budżetowej rząd zaplanował, że stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 9,9%. Choć nikt nie chce tego potwierdzić, prawdopodobnie taki „optymizm” wiąże się z otwarciem od 1 maja niemieckiego i austriackiego rynku pracy. Eksperci szacują, że grozi nam kolejna fala emigracji z Polski na skalę 400 tys. osób, nawet do 1 miliona – pisze dziennik.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Znikające szkoły

Znikające szkoły

Tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu zamkniętych ma zostać ponad 20 placówek. Myślę, że w całej Polsce zniknie ponad 100 – potwierdza poseł Marek Łatas z sejmowej komisji edukacji. Samorządowcy mają czas do końca miesiąca, by przesłać do kuratoriów listy szkół, które miałyby zostać zamknięte. Wcześniej radni musieli prosić kontrolujących oświatę urzędników o zgodę na likwidację szkoły, obecnie jednak ciąży na nich wyłącznie obowiązek informacyjny.

Przed wyborami kandydaci na radnych zapewniali, że zrobią wszystko, by szkoły utrzymać, teraz skupiają się na szukaniu oszczędności w samorządowych finansach – nie w tym miejscu, gdzie trzeba. – Na wsiach i w małych miasteczkach szkoła to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się zajęcia z języka polskiego i geografii. To jedyne miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę w bibliotece, albo skorzystać z Internetu – wylicza poseł Łatas.

O tym, które szkoły znikną, będzie wiadomo ostatecznie w marcu, jednak już teraz rodzice zapowiadają protesty w obronie placówek.

Tak się to musiało skończyć

Tak się to musiało skończyć

Samozwańcza republika okazała się państwem w pełni opanowanym przez zorganizowane grupy przestępcze i uzależnionym od międzynarodowej pomocy. Z politycznego punktu widzenia poza mafią kosowską jedyną stroną, która w jakimś sensie zyskała na niepodległości Kosowa są Stany Zjednoczone, które dzięki wspieraniu ludności albańskiej mają możliwość budowania baz wojskowych na Bałkanach. Może się jednak okazać, biorąc pod uwagę silną obecność i rosnące wpływy fundamentalistycznych islamistów […], że Ameryka – podobnie jak to zrobiła 30 lat temu w Afganistanie z talibami – ponownie wyhoduje sobie żmiję na własnym łonie – czytamy w tekście, który zwięźle podsumowuje tło i konsekwencje konfliktu o Kosowo.

Przy okazji zachęcamy do odświeżenia sobie wywiadu z prof. Markiem Waldenbergiem o „bałkańskiej tragedii” („Obywatel” nr 38), oraz stanowiska naszej redakcji ws. Kosowa.

Prokurator generalny pomoże „Solidarności”

Prokurator generalny pomoże „Solidarności”

Prokurator generalny zapowiedział, że na bieżąco będzie informowany o przebiegu postępowań w tych sprawach. Chce czuwać nad ich przebiegiem. Poinformowałem go o konkretnych przypadkach: zwolnieniu założycieli komisji zakładowej „Solidarności” w gorzowskim Teleskopie, śledzeniu przez pracodawcę przewodniczącej związku w bydgoskich Miejskich Wodociągach czy zwolnieniach za działalność związkową w starachowickiej Gerdzie. To nie wszystkie przykłady naruszeń praw związkowych. Ich liczba w ostatnich miesiącach szybko rośnie – mówi Piotr Duda.

Prokurator generalny zapowiedział również, że podczas swoich wizyt w prokuraturach rejonowych czy spotkań z podległymi mu prokuratorami będzie ich uczulał, by prowadzone przez nich dochodzenia związane z naruszeniami praw pracowniczych czy szykanowaniem związkowców miały swoje zakończenie w sądach. – By nie dochodziło do sytuacji, w których takie sprawy były szybko umarzane. To przecież zachęta dla kolejnych tego typu zachowań – mówi Piotr Duda.

Do rozmów doszło z inicjatywy Piotra Dudy. Propozycja spotkania była efektem coraz częstszych w ostatnich miesiącach przypadków naruszeń praw pracowniczych i związkowych. O łamaniu praw związkowych w firmach sponsorujących polski futbol Piotr Duda za 2 tygodnie rozmawiać będzie z szefem UEFA Michelem Platinim. Związek rozważa też przeprowadzenie kampanii medialnej nagłaśniającej przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych. „Solidarność” podjęła też współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, innymi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców w celu zwalczenia zjawiska niewypłacania wynagrodzeń.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”