Trójstronna o zmianach w OFE

Trójstronna o zmianach w OFE

W pracach zespołu udział wziął minister Michał Boni, który podsumował dotychczasowe konsultacje i ustosunkował się do przedstawionych przez partnerów społecznych opinii. – Z informacji przekazanej przez ministra Boniego wynika, że zostanie uwzględniony postulat dziedziczenia środków gromadzonych na subkoncie w ZUS, na podobnych zasadach jak obecnie – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Strona rządowa akceptuje również potrzebę społecznej kontroli nad funduszami emerytalnymi. Szczegółowa propozycja nie jest jeszcze znana. W skład rady mogliby wejść przedstawiciele KT i siedmiu przedstawicieli świata nauki.

Zdaniem Henryka Nakoniecznego istotne jest również to, że strona rządowa jest gotowa rozpocząć prace nad projektem ustawy, która wprowadzałaby wielofunduszowość. Mechanizm ten miałby pozwolić na uzależnienie rodzaju inwestycji od wieku klienta, co nie tylko zwiększy oczekiwaną stopę zwrotu, ale także zredukuje ryzyko wobec osób, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego. Była to jedna z uwag „S” zgłaszana do projektu ustawy o otwartych funduszach emerytalnych.

NSZZ „S” w opinii do rządowego projektu podkreślał, że proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim poprawić sytuację finansów publicznych. Nie uwzględniały one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętym nowym systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń.

Aby ograniczyć przyrost długu publicznego i deficytu, rząd chce, by zamiast 7,3-proc. składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiało 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. ma być księgowane na kontach osobistych w ZUS. Od 2013 r. te proporcje zaczną się zmieniać. W roku 2017 do OFE przekazywane byłoby 3,5 proc., a 3,8 proc. na subkonto w ZUS-ie. Planowane jest też wprowadzenie ulg podatkowych dla osób dodatkowo oszczędzających na emerytury.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zmuszeni do wyjścia na drogę

Zmuszeni do wyjścia na drogę

Kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona” zablokowało na blisko 2 godziny drogę krajową numer 8 (Warszawa-Wrocław) w Polichnie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Pikietujący domagali się m.in.: przywrócenia opłacalności produkcji zwierzęcej i powstrzymania spekulacji cenami żywności, utrzymania KRUS, obniżenia akcyzy na paliwo oraz utrzymania szkół w mniejszych gminach.

Związek zapowiada kontynuowanie protestów, na terenie całego kraju.

_____

Recenzję książki o rolniczych protestach w III RP przeczytać można w „Obywatelu” nr 47.

O chińskich gronach gniewu

O chińskich gronach gniewu

Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Pun Ngai „Pracownice chińskich fabryk”. Autorka analizuje sytuację pracownic „globalnych” fabryk w kategoriach systemu potrójnego ucisku (stosowanego równocześnie przez patriarchalną kulturę, kapitalistyczny rynek i „socjalistyczne” państwo). Jej książka to przede wszystkim artykulacja doświadczenia pracy i migracji, tworzenia się podmiotowości i oporu młodych kobiet.

W ramach spotkania odbędzie się prezentacja Ching Kwan Lee, uczestnika projektu www.gongchao.org, tłumacza Pun Ngai na język niemiecki i współredaktora niedawno wydanej książki na temat drugiego pokolenia migrantek i migrantów zarobkowych w Chinach. Zacznie się ona od krótkiego zarysowania tradycyjnego modelu chińskiej rodziny oraz historii kilku pokoleń chińskich kobiet – pracujących w fabrykach w latach 40. i 50., zamieszkujących kolektywizowane wsie, członkiń kombinatów miejskich w latach 70. i 80., pracownic domowych w latach 80. Głównym punktem wykładu będzie analiza sytuacji współczesnych kobiet migrujących do „globalnych” fabryk na południu kraju.  Podczas dyskusji poruszona zostanie również kwestia  transformacji gospodarki z socjalistycznej na kapitalistyczną w Chinach i w Polsce.

Harmonogram spotkań:
WARSZAWA, 5 marca 2011 r. (sobota), godz. 18:30, Centrum Społeczne MS przy ul. Hożej 5/7 lok. 81

KRAKÓW, 7 marca 2011 r. (poniedziałek), godz. 19:00, Klub Re, ul. Św. Krzyża 4

WROCŁAW, 8 marca 2011 r. (wtorek), godz. 18:00, Klub i księgarnia Falanster, ul. Św. Antoniego 23

Organizatorzy:
Kobiety z Inicjatywą (Inicjatywa Pracownicza)
Wydawnictwo Bractwo Trojka
oraz 
Wrocławska Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies
Fundacja Autonomia
Krakowska Sekcja Socjologii Krytycznej

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 2/2011 przeczytać będzie można blok tekstów o różnych wymiarach ucisku ekonomicznego kobiet – oraz o ich walce o swoje prawa.

Wideo o ważnej sprawie

Wideo o ważnej sprawie

W filmie wypowiada się poseł Janusz Krasoń, przewodniczący sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Materiał można zobaczyć tutaj.