Trójstronna o zmianach w OFE

W pracach zespołu udział wziął minister Michał Boni, który podsumował dotychczasowe konsultacje i ustosunkował się do przedstawionych przez partnerów społecznych opinii. – Z informacji przekazanej przez ministra Boniego wynika, że zostanie uwzględniony postulat dziedziczenia środków gromadzonych na subkoncie w ZUS, na podobnych zasadach jak obecnie – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Strona rządowa akceptuje również potrzebę społecznej kontroli nad funduszami emerytalnymi. Szczegółowa propozycja nie jest jeszcze znana. W skład rady mogliby wejść przedstawiciele KT i siedmiu przedstawicieli świata nauki.

Zdaniem Henryka Nakoniecznego istotne jest również to, że strona rządowa jest gotowa rozpocząć prace nad projektem ustawy, która wprowadzałaby wielofunduszowość. Mechanizm ten miałby pozwolić na uzależnienie rodzaju inwestycji od wieku klienta, co nie tylko zwiększy oczekiwaną stopę zwrotu, ale także zredukuje ryzyko wobec osób, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego. Była to jedna z uwag „S” zgłaszana do projektu ustawy o otwartych funduszach emerytalnych.

NSZZ „S” w opinii do rządowego projektu podkreślał, że proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim poprawić sytuację finansów publicznych. Nie uwzględniały one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętym nowym systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń.

Aby ograniczyć przyrost długu publicznego i deficytu, rząd chce, by zamiast 7,3-proc. składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiało 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. ma być księgowane na kontach osobistych w ZUS. Od 2013 r. te proporcje zaczną się zmieniać. W roku 2017 do OFE przekazywane byłoby 3,5 proc., a 3,8 proc. na subkonto w ZUS-ie. Planowane jest też wprowadzenie ulg podatkowych dla osób dodatkowo oszczędzających na emerytury.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>