Za, a nawet przeciw

Za, a nawet przeciw

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, na początku br., obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody trafił do komisji sejmowych zajmujących się sprawami ochrony środowiska i samorządu terytorialnego. Następnie został skierowany do rozpatrzenia przez specjalną podkomisję. Niestety ta ostatnia właśnie wstrzymała dalsze rozpatrywanie obywatelskiego projektu do momentu przygotowania przez rząd dodatkowych rozwiązań legislacyjnych.

Jednak to nie fakt zawieszenia prac zbulwersował zwolenników tej inicjatywy ustawodawczej ale zaprezentowane stanowisko jednego z klubów parlamentarnych [mowa o Sojuszu Lewicy Demokratycznej – przyp. „Nowego Obywatela”]. Przedstawiciel ugrupowania, które jeszcze w ubiegłym roku ogłosiło publicznie na konferencji prasowej swoje poparcie dla projektu złożonego przez obywateli, mówi teraz temu projektowi zdecydowane NIE. Jeszcze kilka tygodni temu, podczas pierwszego czytania projektu, transmitowanego przez telewizję, ugrupowanie to otwarcie wyrażało pełne poparcie dla proponowanych zmian w Ustawie o ochrony przyrody.

Sytuacja, z jaką mamy dziś do czynienia jest zupełnie niezrozumiała – mówi Piotr Nieznański z WWF Polska. – Okazuje się, że politycy bardziej dbają o swój PR, dostosowując swoje poglądy do chwili i wycofując poparcie w zależności od politycznej koniunktury. Po publicznej deklaracji poparcia spodziewaliśmy się raczej zgłaszania konkretnych uzupełnień i poprawek. Każdy obywatel, który poparł inicjatywę ustawodawczą, może stracić zaufanie do polityków, odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji mających wpływ na stan polskiej przyrody.

WWF od początku wspierał akcję „Oddajcie parki narodowi” i od lat angażował się w działania mające na celu ochronę m.in. Puszczy Białowieskiej. Obywatelski projekt zmian, który został złożony do Sejmu, jest szansą na przywrócenie ministrowi środowiska ostatecznego głosu w sprawie powoływania i poszerzania parków narodowych. Ustawa o ochronie przyrody w dotychczasowym kształcie uniemożliwia ministerstwu odpowiedzialnemu za ochronę środowiska wykonywanie jednego z jego najważniejszych zadań, związanego z zagwarantowaniem skutecznej ochrony cennym przyrodniczo obszarom. Uniemożliwia to prawo weta w sprawie planów powołania i poszerzenia parków narodowych, które nie musi mieć żadnego przyrodniczego uzasadnienie. W ten sposób takie obszary jak Puszcza Białowieska pozostają bez odpowiedniej ochrony, a na ich obszarze prowadzone są działania, które prowadzą do niekorzystnych zmian w środowisku.

WWF zwraca się do ugrupowania, które niedawno publicznie popierało projekt z pytaniem o powód nagłej zmiany stanowiska podczas prac podkomisji.

_____

Przedruk za WWF Polska

Koniecznie czytaj także tutaj oraz tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zmuszeni do wyjścia na drogę

Zmuszeni do wyjścia na drogę

Kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona” zablokowało na blisko 2 godziny drogę krajową numer 8 (Warszawa-Wrocław) w Polichnie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Pikietujący domagali się m.in.: przywrócenia opłacalności produkcji zwierzęcej i powstrzymania spekulacji cenami żywności, utrzymania KRUS, obniżenia akcyzy na paliwo oraz utrzymania szkół w mniejszych gminach.

Związek zapowiada kontynuowanie protestów, na terenie całego kraju.

_____

Recenzję książki o rolniczych protestach w III RP przeczytać można w „Obywatelu” nr 47.

O chińskich gronach gniewu

O chińskich gronach gniewu

Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Pun Ngai „Pracownice chińskich fabryk”. Autorka analizuje sytuację pracownic „globalnych” fabryk w kategoriach systemu potrójnego ucisku (stosowanego równocześnie przez patriarchalną kulturę, kapitalistyczny rynek i „socjalistyczne” państwo). Jej książka to przede wszystkim artykulacja doświadczenia pracy i migracji, tworzenia się podmiotowości i oporu młodych kobiet.

W ramach spotkania odbędzie się prezentacja Ching Kwan Lee, uczestnika projektu www.gongchao.org, tłumacza Pun Ngai na język niemiecki i współredaktora niedawno wydanej książki na temat drugiego pokolenia migrantek i migrantów zarobkowych w Chinach. Zacznie się ona od krótkiego zarysowania tradycyjnego modelu chińskiej rodziny oraz historii kilku pokoleń chińskich kobiet – pracujących w fabrykach w latach 40. i 50., zamieszkujących kolektywizowane wsie, członkiń kombinatów miejskich w latach 70. i 80., pracownic domowych w latach 80. Głównym punktem wykładu będzie analiza sytuacji współczesnych kobiet migrujących do „globalnych” fabryk na południu kraju.  Podczas dyskusji poruszona zostanie również kwestia  transformacji gospodarki z socjalistycznej na kapitalistyczną w Chinach i w Polsce.

Harmonogram spotkań:
WARSZAWA, 5 marca 2011 r. (sobota), godz. 18:30, Centrum Społeczne MS przy ul. Hożej 5/7 lok. 81

KRAKÓW, 7 marca 2011 r. (poniedziałek), godz. 19:00, Klub Re, ul. Św. Krzyża 4

WROCŁAW, 8 marca 2011 r. (wtorek), godz. 18:00, Klub i księgarnia Falanster, ul. Św. Antoniego 23

Organizatorzy:
Kobiety z Inicjatywą (Inicjatywa Pracownicza)
Wydawnictwo Bractwo Trojka
oraz 
Wrocławska Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies
Fundacja Autonomia
Krakowska Sekcja Socjologii Krytycznej

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 2/2011 przeczytać będzie można blok tekstów o różnych wymiarach ucisku ekonomicznego kobiet – oraz o ich walce o swoje prawa.

Wideo o ważnej sprawie

Wideo o ważnej sprawie

W filmie wypowiada się poseł Janusz Krasoń, przewodniczący sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Materiał można zobaczyć tutaj.