Chcą złamać Pakt o przedsiębiorstwie państwowym

Chcą złamać Pakt o przedsiębiorstwie państwowym

Podczas prac w sejmowej komisji skarbu nad projektem ustawy posłowie utrzymali zapisy, zgodnie z którymi załoga straci prawo do reprezentacji w składzie rady nadzorczej czy zarządu sprywatyzowanej firmy. – To złamanie zawartych wcześniej umów. Taki nadzór był zagwarantowany w przyjętym przez rząd i partnerów społecznych w 1993 roku Pakcie o przedsiębiorstwie państwowym. Ta umowa miała m.in. na celu włączenie załóg w proces prywatyzacji, zyskanie aprobaty dla zmian właścicielskich. Dziś władza jednostronnie chce zerwać to porozumienie – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem „Solidarności” odebranie załodze prawa do powoływania swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych komercjalizowanych przedsiębiorstw to działanie sprzeczne z rozwiązaniami unijnymi. Grozi załamaniem w Polsce systemu partycypacji pracowniczej. – Założenie, że załoga ma kontrolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem dzięki instytucji rad pracowników jest błędne – mówi członek Komisji Krajowej Dominik Kolorz, który przysłuchiwał się obradom sejmowej komisji skarbu. – Rady pracowników działają w zaledwie co dziesiątej firmie, ich uprawnienia są niewielkie i w dodatku lekceważone przez pracodawców – uważa Kolorz.

NSZZ „Solidarność” jest też przeciwny powołaniu Komitetu Nominacyjnego, który decydowałby o obsadzie władz kluczowych spółek Skarbu Państwa. – Obawiamy się, że głównym kryterium decydującym o tej obsadzie będzie przynależność polityczna lub towarzyskie znajomości. To kolejna zmiana służąca upolitycznieniu gospodarki – mówi Dominik Kolorz.

Związek nie zgadza się też na przeniesienie nadzoru nad firmami z kluczowych sektorów gospodarki (m.in. górnictwa, transportu czy łączności) do Ministerstwa Skarbu Państwa. – Grozi to łamaniem zawartych wcześniej umów społecznych i doprowadzi w konsekwencji do pozbawionej kontroli prywatyzacji – uważa Henryk Nakonieczny.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Za, a nawet przeciw

Za, a nawet przeciw

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, na początku br., obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody trafił do komisji sejmowych zajmujących się sprawami ochrony środowiska i samorządu terytorialnego. Następnie został skierowany do rozpatrzenia przez specjalną podkomisję. Niestety ta ostatnia właśnie wstrzymała dalsze rozpatrywanie obywatelskiego projektu do momentu przygotowania przez rząd dodatkowych rozwiązań legislacyjnych.

Jednak to nie fakt zawieszenia prac zbulwersował zwolenników tej inicjatywy ustawodawczej ale zaprezentowane stanowisko jednego z klubów parlamentarnych [mowa o Sojuszu Lewicy Demokratycznej – przyp. „Nowego Obywatela”]. Przedstawiciel ugrupowania, które jeszcze w ubiegłym roku ogłosiło publicznie na konferencji prasowej swoje poparcie dla projektu złożonego przez obywateli, mówi teraz temu projektowi zdecydowane NIE. Jeszcze kilka tygodni temu, podczas pierwszego czytania projektu, transmitowanego przez telewizję, ugrupowanie to otwarcie wyrażało pełne poparcie dla proponowanych zmian w Ustawie o ochrony przyrody.

Sytuacja, z jaką mamy dziś do czynienia jest zupełnie niezrozumiała – mówi Piotr Nieznański z WWF Polska. – Okazuje się, że politycy bardziej dbają o swój PR, dostosowując swoje poglądy do chwili i wycofując poparcie w zależności od politycznej koniunktury. Po publicznej deklaracji poparcia spodziewaliśmy się raczej zgłaszania konkretnych uzupełnień i poprawek. Każdy obywatel, który poparł inicjatywę ustawodawczą, może stracić zaufanie do polityków, odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji mających wpływ na stan polskiej przyrody.

WWF od początku wspierał akcję „Oddajcie parki narodowi” i od lat angażował się w działania mające na celu ochronę m.in. Puszczy Białowieskiej. Obywatelski projekt zmian, który został złożony do Sejmu, jest szansą na przywrócenie ministrowi środowiska ostatecznego głosu w sprawie powoływania i poszerzania parków narodowych. Ustawa o ochronie przyrody w dotychczasowym kształcie uniemożliwia ministerstwu odpowiedzialnemu za ochronę środowiska wykonywanie jednego z jego najważniejszych zadań, związanego z zagwarantowaniem skutecznej ochrony cennym przyrodniczo obszarom. Uniemożliwia to prawo weta w sprawie planów powołania i poszerzenia parków narodowych, które nie musi mieć żadnego przyrodniczego uzasadnienie. W ten sposób takie obszary jak Puszcza Białowieska pozostają bez odpowiedniej ochrony, a na ich obszarze prowadzone są działania, które prowadzą do niekorzystnych zmian w środowisku.

WWF zwraca się do ugrupowania, które niedawno publicznie popierało projekt z pytaniem o powód nagłej zmiany stanowiska podczas prac podkomisji.

_____

Przedruk za WWF Polska

Koniecznie czytaj także tutaj oraz tutaj.

Podpis, który może coś zmienić

Podpis, który może coś zmienić

20 lutego 2011 r., w Światowym Dniu Sprawiedliwości Społecznej ruszyła kampania zbierania podpisów pod listem do Prezydenta i Premiera RP, wzywająca do wzmożenia wysiłków w kierunku pełnej ratyfikacji ZEKS przez państwa UE. List zostanie im przekazany w ramach obchodów Dnia Walki z Ubóstwem oraz wydarzeń upamiętniających 50. rocznicę podpisania Europejskiej Karty Społecznej (18 października 2011 r.). W tych dniach Polska Prezydencja UE będzie ponadto gospodarzem obrad Konwencji Europejskiej Platformy Współpracy w Zakresie Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Pod listem podpisać się można za pośrednictwem tej strony.

Naprzeciw konsumentowi

Naprzeciw konsumentowi

Każdy konsument, który będzie chciał się dowiedzieć, jak skutecznie składać reklamacje, powinien odwiedzić stoisko Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. Osoby mające problem z zakupem dokonanym w innym państwie uzyskają pomoc od Europejskiego Centrum Konsumenckiego, w przypadkach związanych z ubezpieczeniami radzić będzie Rzecznik Ubezpieczonych. Biuro Informacji Kredytowej zaprezentuje filmy i materiały edukacyjne poruszające szeroko rozumianą tematykę kredytów i rynku wymiany informacji.

Targi to także okazja, żeby bez pisania do urzędów przedstawić swoją sprawę ekspertom z instytucji państwowych: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Inspekcji Handlowej.

Odwiedzający Targi będą mogli również zapoznać się z inicjatywami społecznymi Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Targi Wiedzy Konsumenckiej organizowane są z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Róży Thun, posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje – na stronie imprezy.

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 1/2011 przeczytać można tekst o polskim ruchu konsumenckim.