Z mutantami do Trybunału

Pierwszy wniosek dotyczy rzekomego niedostosowania do unijnych wymogów krajowego prawa o paszach. Przewiduje ono od 2013 r. zakaz stosowania GMO w żywieniu zwierząt, co ma być niezgodne z przepisami wspólnotowymi. Druga sprawa dotyczy braku kontroli nad stosowaniem GMO w rolnictwie. Zdaniem Komisji, Polska nie spełniła wymogów dyrektywy z 2009 r. dotyczących przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu ograniczenia możliwych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska, które mogą wynikać ze stosowania tej technologii.

Polska m.in. nie wprowadziła wymogu zgłaszania właściwym organom przypadków, gdy w zakładach, w których w przeszłości prowadzono pewne działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie, znów prowadzi się takie działania. Ponadto nieprawidłowo stosujemy kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie – informuje dziennik.

W związku z zastrzeżeniami Brukseli, Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o GMO, który nie został jak dotąd przyjęty przez Sejm. Władze Polski nie przedstawiły jednak jasnego harmonogramu przyjęcia projektu ustawy. Ponadto, w obecnej formie projektu ustawy nie uwzględniono wszystkich obszarów, w przypadku których istniejące przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy – podaje Komisja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>