Pomożecie?

Pomożecie?

W tym celu wystarczy wskazać Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” – wydawcę kwartalnika „Nowy Obywatel” – jako organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% naszego podatku. W tym celu należy podać nazwę naszej organizacji oraz jej numer KRS: 0000248901. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy pisać na adres michal.stepien@kooperatywa.org.

Jeśli jeszcze tego nie wiesz, gra toczy się o to, byśmy mogli pozostać niezależni od woli partyjnych bonzów, łaski ministerialnych urzędasów, chorych układów towarzyskich czy widzimisię fundacji rozporządzających środkami z brudnych interesów. Wesprzyj „Nowego Obywatela” – nikt tego nie zrobi za Ciebie!

O innych sposobach, na jakie możesz nam pomóc – czytaj tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Z mutantami do Trybunału

Z mutantami do Trybunału

Pierwszy wniosek dotyczy rzekomego niedostosowania do unijnych wymogów krajowego prawa o paszach. Przewiduje ono od 2013 r. zakaz stosowania GMO w żywieniu zwierząt, co ma być niezgodne z przepisami wspólnotowymi. Druga sprawa dotyczy braku kontroli nad stosowaniem GMO w rolnictwie. Zdaniem Komisji, Polska nie spełniła wymogów dyrektywy z 2009 r. dotyczących przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu ograniczenia możliwych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska, które mogą wynikać ze stosowania tej technologii.

Polska m.in. nie wprowadziła wymogu zgłaszania właściwym organom przypadków, gdy w zakładach, w których w przeszłości prowadzono pewne działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie, znów prowadzi się takie działania. Ponadto nieprawidłowo stosujemy kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie – informuje dziennik.

W związku z zastrzeżeniami Brukseli, Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o GMO, który nie został jak dotąd przyjęty przez Sejm. Władze Polski nie przedstawiły jednak jasnego harmonogramu przyjęcia projektu ustawy. Ponadto, w obecnej formie projektu ustawy nie uwzględniono wszystkich obszarów, w przypadku których istniejące przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy – podaje Komisja.

Polska jak Afryka

Polska jak Afryka

W toku wywiadu mamy okazję przeczytać m.in. o przyczynach wojen w Afryce, tworzeniu w Polsce tzw. przedsiębiorstw nomenklaturowych, o świadomej likwidacji polskiej konkurencji przez zachodnie firmy oraz o tym, że nasz kraj powinien stworzyć podobny fundusz emerytalny, jak ONZ.

Całość rozmowy – tutaj.

Pozew na amerykańską skalę

Pozew na amerykańską skalę

Pozew przeciwko Wal-Martowi dotyczy systematycznego płacenia pracownicom niższych wynagrodzeń niż ich kolegom z podobnym lub mniejszym doświadczeniem. Sieć miała też częściej awansować i promować mężczyzn niż kobiety.

Pracodawca sprzeciwia się rozpatrywaniu sprawy o dyskryminację 1,5 mln zatrudnionych przez niego kobiet jako pozwu zbiorowego, który może „otworzyć zaporę” dla kolejnych tego typu spraw. Złożył w tej sprawie apelację do Sądu Najwyższego.

Do apelacji Wal-Martu, który jest największym pracodawcą w Stanach Zjednoczonych, przyłączyły się stowarzyszenia pracodawców, Chamber of Commerce oraz ponad dwadzieścia głównych amerykańskich koncernów (wśród nich General Electric i Costco Wholesale) – w nadziei, że Sąd Najwyższy ograniczy możliwość występowania z tak wielkimi pozwami zbiorowymi o dyskryminację w miejscu pracy.

Zdaniem prawników reprezentujących pracownice Wal-Martu, wygrać z największą siecią handlową świata jest możliwe tylko dzięki ogromnej liczbie pozywających. W przypadku dyskryminacji o charakterze systemowym jedynym sposobem stawienia jej czoła jest pozew zbiorowy w imieniu wszystkich dyskryminowanych.

_____

O Wal-Marcie obszernie pisaliśmy w nr 27.