Do kosza z takim projektem!

Publikujemy je poniżej w całości, za OPZZ.

* * *

Partnerzy społeczni – członkowie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno–Gospodarczych wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec projektu założeń do projektu ustawy o lobbingu z dnia 3 marca 2011 r.

Przedmiotowy projekt, gdyby jego tezy wprowadzić w życie – wyeliminuje dialog pomiędzy władzą i obywatelami oraz drastycznie ograniczy dostęp do informacji poprzez środki masowego przekazu. Przyniósłby on skutek odwrotny do założonego: wzmocniłby nieformalne i sprzeczne z prawem działania różnych grup nacisku, czego skutkiem byłoby pogorszenie jakości stanowionego prawa.

Dlatego też wnioskujemy o pozostawienie przedmiotowego projektu założeń do projektu ustawy o lobbingu z dnia 3 marca 2011 r., jako szkodliwego społecznie i gospodarczo – bez dalszego biegu.

Za: Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, PKPP „Lewiatan”, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Pracodawcami RP, Business Centre Club – Związkiem Pracodawców,

Wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej
Zbigniew Żurek

17 marca 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>