Najgorsze złego początki

Najgorsze złego początki

Z problemem dostępności rynku pracy boryka się młodzież w całej Europie. W 2008 r. średnie bezrobocie wśród młodych Europejczyków wynosiło 15 proc. Dziś jest to aż 21 proc. Prognozy na kolejne dwa lata są równie fatalne. Nigdy w historii badań nie było na świecie tylu bezrobotnych młodych. Mogą się stać straconym pokoleniem – alarmuje Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Jako przyczyny tak złego stanu rzeczy podaje się – tradycyjnie już – światowy kryzys ekonomiczny oraz niską jakość kształcenia. – W wielu branżach rynek się już nasycił, posady są zajęte – przekonuje na łamach „Gazety Wyborczej” Piotr Sarnecki z organizacji pracodawców PKPP Lewiatan.

W rezultacie młodzi ludzie emigrują, bądź godzą się na gorsze warunki pracy lub tzw. śmieciową umowę. Wśród zatrudnionych w wieku 20-24 lata umowy na czas nieokreślony ma zaledwie co trzeci z nich (280 tys. osób) – większość dostaje tylko umowy czasowe albo pracuje na zlecenia. Po 25. roku życia umowy na stałe otrzymuje 40 proc. zatrudnionych. Pracowników po trzydziestce z bezterminowymi umowami jest o 10 pkt. proc. więcej.

Z danych GUS wynika, że w Polsce generalnie maleje liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony, a przybywa tych z umowami czasowymi. Poza tym coraz więcej Polaków pracuje na zlecenia i umowy o dzieło. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w zeszłym roku dotyczyło to ponad 3,5 mln osób. Raport „Polska Praca 2010”, przygotowany na zlecenie NSZZ „Solidarność”, podaje, że niemal jedna trzecia polskich pracowników (27 proc.) zamiast stałej umowy pracuje na czas określony albo zlecenia i umowy o dzieło.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

W gromadzie siła!

W gromadzie siła!

W ramach spotkania redaktor „Nowego Obywatela” i członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” Konrad Malec przedstawi rys historyczny spółdzielczości, a Jakub Klimczak z Kooperatywy Spożywczej omówi zasady funkcjonowania kooperatyw spożywczych na przykładzie łódzkiej spółdzielni. Z kolei przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” omówią realizowane przez nie projekty, dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Spotkanie odbędzie się 24 marca w Łódzkim Centrum Społecznym Młodych Socjalistów (ul. Rewolucji 1905 r. 46); początek o godzinie 18:00. Każdy uczestnik otrzyma w prezencie zbiór tekstów Edwarda Abramowskiego („Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej”) oraz szklankę świeżo wyciśniętego soku warzywno-owocowego. Zapraszamy serdecznie!

Wszelkich dodatkowych informacji o spotkaniu udziela Małgorzata Cyrańska ze Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” pod numerem tel. /42/ 630 22 18 bądź kom. 793 393 014.

Ćwiczenie umysłowe z demokracji

Ćwiczenie umysłowe z demokracji

Z tekstu dowiadujemy się, że w ostatnich dekadach wzrosło zainteresowanie wybieraniem przedstawicieli do władz w wyborach losowych, podobnie jak w przypadku członków ławy przysięgłych w niektórych systemach sprawiedliwości. Takie postępowanie teoretycznie daje szansę m.in. na ograniczenie korupcji, zapobieganie dominacji małej grupy aktywnych politycznie osób oraz zapewnia większą reprezentatywność składu Parlamentu pod względem płci czy statusu ekonomicznego.

Informację o badaniach zespołu Alessandro Pluchino z Uniwersytetu Katanii przeczytać można tutaj.

_____

W „Obywatelu” nr 43 oraz 50 ukazały się ciekawe teksty Bartłomieja Grubicha poświęcone podobnie rewolucyjnym pomysłom na rewitalizację demokracji.

2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów

2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów

Alarmująca jest przede wszystkim skala nielegalnego handlu drewnem, prowadzącego do degradacji najcenniejszych obszarów na Ziemi. Nielegalny wyrąb lasów to według danych WWF aż 40% z globalnego handlu drewnem, a same straty finansowe z tego tytułu sięgać mogą nawet 15 miliardów USD rocznie. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat powierzchnia lasów na świecie zmalała o połowę.

Niekontrolowane wylesianie przyczynia się m. in. do utraty bioróżnorodności najcenniejszych obszarów na świecie (80% wszystkich odkrytych dotychczas gatunków zamieszkuje lasy tropikalne); zmian klimatu, zaburzenia obiegu wody w przyrodzie; zwiększenia erozji gleb; utraty środków do życia lokalnych społeczności. Lasy Afryki w latach 1999-2000 zmalały o ponad 9 milionów hektarów. W samej Indonezji przez ostatnie dziesięciolecia – według oficjalnych danych – deforestacja postępuje w zatrważającym tempie 2 milionów hektarów rocznie.

Sposobem radzenia sobie z łamaniem prawa oraz niekontrolowanym wyrębem są różne metody certyfikacji i program licencjonowania produktów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji jest FSC (Forest Stewardship Council). Jest to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialną gospodarkę zasobami leśnymi na świecie. Kupując produkty oznakowane logo FSC mamy świadomość, że drewno użyte do ich produkcji pochodziło z certyfikowanych lasów, a nie nielegalnych wyrębów.

WWF na całym świecie wspiera od 50 lat zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi. Przez lata walczyliśmy o utworzenie parków narodowych i obszarów chronionych, pomogliśmy stworzyć FSC, staramy się przeciwdziałać nowym zagrożeniom, z jakimi borykać się musi nasza planeta. Dlatego właśnie WWF inwestuje w certyfikację lasów, dąży do wprowadzania reform w międzynarodowym handlu drewnem i podejmuje działania w celu zwalczania nielegalnej wycinki.

30 marca odbywającym się w Poznaniu Targom Derma/FURNICA towarzyszyć będzie również konferencja organizowana przez FSC Polska i FSC Holandia pt. „Drewno egzotyczne – Projekt Borneo”. Przedstawione na niej zostaną główne założenia projektu Borneo Initiative, którego celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami w Indonezji, używanie certyfikowanych wyrobów z drewna, zapobieganie deforestacji i degradacji lasów. Ponadto będzie można dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji drewna oraz idei odpowiedzialnego leśnictwa. Udział w konferencji jest bezpłatny.

_____

Przedruk za stroną WWF Polska