Tam też jest Polska!

Tam też jest Polska!

Mocno brzmią cytowane słowa burmistrza, który wylicza, jakie usługi publiczne okazały się w przypadku miasteczka „nieopłacalne” (oprócz wymienionych także m.in. przychodnia zdrowia). – Ręce mi opadły, bo u nas nic się państwu nie opłaca […]. Przecież nie wszystko musi się opłacać. Wszyscy płacimy podatki i państwo ma wobec nas elementarne choćby obowiązki! – mówi Władysław Kiraga, którego pomysły na rozwój lokalny rozbijają się m.in. o stopniowe odcinanie miejscowości od cywilizacji. Dodaje: Mamy tu za sąsiadów Niemców, w Starym Warpnie. Tych Niemców, którzy ponoć przegrali wojnę. Ale im od 1945 r. światło jakoś nigdy nie zgasło. A nam gaśnie ciągle, odkąd pamiętam.

Tekst przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

W gromadzie siła!

W gromadzie siła!

W ramach spotkania redaktor „Nowego Obywatela” i członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” Konrad Malec przedstawi rys historyczny spółdzielczości, a Jakub Klimczak z Kooperatywy Spożywczej omówi zasady funkcjonowania kooperatyw spożywczych na przykładzie łódzkiej spółdzielni. Z kolei przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” omówią realizowane przez nie projekty, dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Spotkanie odbędzie się 24 marca w Łódzkim Centrum Społecznym Młodych Socjalistów (ul. Rewolucji 1905 r. 46); początek o godzinie 18:00. Każdy uczestnik otrzyma w prezencie zbiór tekstów Edwarda Abramowskiego („Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej”) oraz szklankę świeżo wyciśniętego soku warzywno-owocowego. Zapraszamy serdecznie!

Wszelkich dodatkowych informacji o spotkaniu udziela Małgorzata Cyrańska ze Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” pod numerem tel. /42/ 630 22 18 bądź kom. 793 393 014.

Ćwiczenie umysłowe z demokracji

Ćwiczenie umysłowe z demokracji

Z tekstu dowiadujemy się, że w ostatnich dekadach wzrosło zainteresowanie wybieraniem przedstawicieli do władz w wyborach losowych, podobnie jak w przypadku członków ławy przysięgłych w niektórych systemach sprawiedliwości. Takie postępowanie teoretycznie daje szansę m.in. na ograniczenie korupcji, zapobieganie dominacji małej grupy aktywnych politycznie osób oraz zapewnia większą reprezentatywność składu Parlamentu pod względem płci czy statusu ekonomicznego.

Informację o badaniach zespołu Alessandro Pluchino z Uniwersytetu Katanii przeczytać można tutaj.

_____

W „Obywatelu” nr 43 oraz 50 ukazały się ciekawe teksty Bartłomieja Grubicha poświęcone podobnie rewolucyjnym pomysłom na rewitalizację demokracji.

2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów

2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów

Alarmująca jest przede wszystkim skala nielegalnego handlu drewnem, prowadzącego do degradacji najcenniejszych obszarów na Ziemi. Nielegalny wyrąb lasów to według danych WWF aż 40% z globalnego handlu drewnem, a same straty finansowe z tego tytułu sięgać mogą nawet 15 miliardów USD rocznie. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat powierzchnia lasów na świecie zmalała o połowę.

Niekontrolowane wylesianie przyczynia się m. in. do utraty bioróżnorodności najcenniejszych obszarów na świecie (80% wszystkich odkrytych dotychczas gatunków zamieszkuje lasy tropikalne); zmian klimatu, zaburzenia obiegu wody w przyrodzie; zwiększenia erozji gleb; utraty środków do życia lokalnych społeczności. Lasy Afryki w latach 1999-2000 zmalały o ponad 9 milionów hektarów. W samej Indonezji przez ostatnie dziesięciolecia – według oficjalnych danych – deforestacja postępuje w zatrważającym tempie 2 milionów hektarów rocznie.

Sposobem radzenia sobie z łamaniem prawa oraz niekontrolowanym wyrębem są różne metody certyfikacji i program licencjonowania produktów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji jest FSC (Forest Stewardship Council). Jest to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialną gospodarkę zasobami leśnymi na świecie. Kupując produkty oznakowane logo FSC mamy świadomość, że drewno użyte do ich produkcji pochodziło z certyfikowanych lasów, a nie nielegalnych wyrębów.

WWF na całym świecie wspiera od 50 lat zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi. Przez lata walczyliśmy o utworzenie parków narodowych i obszarów chronionych, pomogliśmy stworzyć FSC, staramy się przeciwdziałać nowym zagrożeniom, z jakimi borykać się musi nasza planeta. Dlatego właśnie WWF inwestuje w certyfikację lasów, dąży do wprowadzania reform w międzynarodowym handlu drewnem i podejmuje działania w celu zwalczania nielegalnej wycinki.

30 marca odbywającym się w Poznaniu Targom Derma/FURNICA towarzyszyć będzie również konferencja organizowana przez FSC Polska i FSC Holandia pt. „Drewno egzotyczne – Projekt Borneo”. Przedstawione na niej zostaną główne założenia projektu Borneo Initiative, którego celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami w Indonezji, używanie certyfikowanych wyrobów z drewna, zapobieganie deforestacji i degradacji lasów. Ponadto będzie można dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji drewna oraz idei odpowiedzialnego leśnictwa. Udział w konferencji jest bezpłatny.

_____

Przedruk za stroną WWF Polska