Być jak Margaret Thatcher

Być jak Margaret Thatcher

W Łodzi pod rządami Hanny Zdanowskiej (PO) trwają przymiarki do kolejnych prywatyzacji.

W ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi m.in. prywatyzacji miejskich przychodni rejonowych oraz komunalnych lokali mieszkalnych i usługowych na ulicy Piotrkowskiej. Co więcej, skomercjalizowany (przekształcony w spółkę handlową) miałby zostać szpital położniczy. Kolejnym pomysłem Zdanowskiej i jej zaplecza jest sprzedaż Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prywatnemu podmiotowi.

Opozycyjny SLD twierdzi, że prezydent prowadzi nieoficjalne rozmowy z dwoma inwestorami. Partia jest zdania, że prywatyzacja oznaczać będzie dla mieszkańców wzrost opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków (tak jak stało się po sprzedaży zakładu wodociągowego w Gdańsku), natomiast dla załogi przedsiębiorstwa, zatrudniającego ok. 1000 osób – możliwe zwolnienia grupowe. Lokalni politycy SLD zwracają uwagę, że w zeszłym roku firma osiągnęła 10 mln zł zysku oraz że regularnie przynosi miastu dywidendę.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jesteśmy zaszczyceni!

Jesteśmy zaszczyceni!

Z przyjemnością informujemy, że naszą Radę Honorową uświetniła kolejna osoba – historyk i animator spółdzielczości, dr Adam Piechowski.

Dr Piechowski już od czasów KOR angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz sprawiedliwego systemu społeczno-gospodarczego. Od kilkunastu lat jest pracownikiem Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie odpowiada za kontakty międzynarodowe. To m.in. dzięki niemu nasze stowarzyszenie przy współpracy z KRS (oraz Instytutem Stefczyka) zainaugurowało unikalną serię wydawniczą „Klasycy myśli spółdzielczej”.

Oświata odwołuje minister Hall

Oświata odwołuje minister Hall

Ponad 120 tys. podpisów pod petycją o odwołanie minister edukacji Katarzyny Hall wpłynęło do tej pory do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podpisy wciąż napływają i będą zbierane jeszcze kilka dni. W przyszłym tygodniu oświatowa „S” przekaże podpisy Prezesowi Rady Ministrów. Pracownicy oświaty zrzeszeni w NSZZ „S” aktywnie włączą się w zapowiadane akcje protestacyjne całego Związku z zaznaczeniem swoich postulatów.

Obradujące w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej postanowiło również o kontynuowaniu akcji informacyjnej o zagrożeniach dla oświaty, zwłaszcza znajdujących się w nowej podstawie programowej (drastyczne ograniczenie godzin języka polskiego i historii w liceach) oraz najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Resort edukacji zakłada w nim m.in. możliwość całkowitego pozbywania się przez samorządy lokalne zadań edukacyjnych poprzez przekazywanie szkół i placówek oświatowych organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym i fizycznym, rewolucję w nadzorze pedagogicznym i systemie oceniania (likwidacja kuratoriów oświaty, centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych). Skutkiem zmian w ustawie o systemie oświaty z 2009 r. jest m.in. likwidacja w tym roku ok. 500 placówek oświatowych – alarmują związkowcy w specjalnym oświadczeniu.

Te negatywne następstwa powinny być istotnym argumentem przeciwko dalszemu psuciu systemu edukacji w Polsce i pozbywaniu się przez państwo odpowiedzialności za edukację. Najnowszy projekt kolejnej zmiany w ustawie o systemie oświaty wskazuje jednak, że resort edukacji nie dostrzega negatywnych konsekwencji własnych działań – podkreśla „S” oświatowa.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Eksperci o energetyce

Eksperci o energetyce

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłosiło swoje stanowisko w sprawie konsolidacji i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego oraz budowy w Polsce elektrowni atomowej.

W dokumencie eksperci PLP m.in. popierają pomysł konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej i grupy ENERGA, negatywnie oceniając stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się temu sprzeciwił. Pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi użyteczności publicznej nie ma miejsca na konkurencję, a ich konsolidacja prowadzi do minimalizacji kosztów i wzrostu jakości usług – czytamy.

Dalej w tekście czytamy m.in., że organizacja wypowiada się przeciwko planowanym dalszym prywatyzacjom poszczególnych obiektów energetycznych. Tym bardziej jesteśmy przeciwni sprzedaży całych okręgowych i wielkoobszarowych systemów elektroenergetycznych. Sprzeciwiamy się również prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o szczególnym znaczeniu strategicznym – oświadcza Lobby.

Działacze gospodarczy przytaczają także merytoryczne argumenty przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowej oraz za inwestycjami w rozwój nowoczesnej energetyki węglowej.

Z całością opracowania zapoznać się można tutaj.

_____

W „Obywatelu” nr 51 przeczytać można ciekawy tekst zatytułowany „Rozbiór czy rozwój polskiej energetyki?”.