Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie przesłał pismo z odpowiedzią na protest przeciwko planom zabudowy infrastrukturą hotelową wzgórza Parnas w Pieskowej Skale.

Czytamy w nim m.in.: […] tutejszy Organ uprzejmie informuje, że nie ma podstaw prawnych, aby nakazać bądź zakazać Inwestorowi budowy jakiejkolwiek inwestycji jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, a w szczególności zachodzą okoliczności spełnienia przez Inwestora warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, które są szczegółowo opisane w ustawie Prawo budowlane. […] Decyzja o zamiarze budowy jest suwerenną decyzją Inwestora i nie podlega ograniczeniom przez organ wydający pozwolenie na budowę. Inwestor określa zakres wniosku o pozwolenie na budowę i na taki zakres może uzyskać decyzję pozwolenia na budowę pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawa. Dlatego też w przypadku braku akceptacji inwestycji, może Pan zwrócić się do Inwestora z prośbą o modyfikację jego zamiarów inwestycyjnych.

Po co parkom otulina? Tworzenie stref ochronnych wokół parków narodowych ma za zadanie przeciwdziałanie negatywnym wpływom czynników zewnętrznych na przyrodę parku. Wszelkie działania w otulinie podlegają ograniczeniom, a w szczególności zabronione jest prowadzenie inwestycji uciążliwych dla środowiska. Czy wybudowanie zespołu hotelowego przy granicy OPN będzie miało znaczący wpływ na przyrodę Parku? Oficjalnie nie dowiemy się tego, gdyż obiekt przewidziany jest na mniej niż 100 osób, a to nie obliguje inwestora do wykonania analizy oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Krakowie de facto daje zielone światło do zabudowy granic Ojcowskiego Parku Narodowego i jego całkowitej izolacji od otoczenia. W otulinie parku róbta, co chceta…

_____

Przedruk za Niezależnym Serwisem Internetowym „Ojcowski Park Narodowy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>