Zaprotestują w swoje święto

Zaprotestują w swoje święto

W środę przed Ministerstwem Zdrowia odbędzie się pikieta pracowników służby zdrowia.

Pikieta, która odbędzie się w przeddzień Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia ma na celu zamanifestowanie niezadowolenia zarówno pacjentów jak i pracowników naszej branży z przyjętych przez Sejm zapisów zawartych w tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych, oraz z pogarszającej się sytuacji polskiego lecznictwa – czytamy w komunikacie wydanym przez Radę Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem związkowców przeforsowane w parlamencie przepisy, a szczególnie możliwość przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego doprowadzi do zapaści systemu i obniżenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Zmiany te, jak ostrzegają przedstawiciele „S” służby zdrowia, ostatecznie uderzą w najsłabszych i spowodują, że konstytucyjna zasada równego – bez względu na sytuację materialną obywatela – dostępu do opieki zdrowotnej stanie się pustym zapisem.

Nasza służba zdrowia jest dramatycznie niedofinansowana. Zamiast forsowania rozwiązań, które na długie lata zdestabilizują system ochrony zdrowia, oczekujemy działań nastawionych w pierwszym rzędzie na poprawę finansowania służby zdrowia – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

„S” ochrony zdrowia zaprosiła do protestu wszystkich, którzy przeciwni są dzieleniu środowiska służby zdrowia, niekontrolowanej prywatyzacji i deprecjonowaniu pracowników. W proteście udział wezmą udział m.in. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy domagać się będą realizacji zawartych porozumień i zapisów zawartych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz przywrócenia w struktury podległości Ministerstwu Zdrowia.

Pikieta odbywa się w środę (6 kwietnia), zbiórka uczestników na ulicy Miodowej 15 od godziny 11.00, początek pikiety godzina 12.00.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jesteśmy zaszczyceni!

Jesteśmy zaszczyceni!

Z przyjemnością informujemy, że naszą Radę Honorową uświetniła kolejna osoba – historyk i animator spółdzielczości, dr Adam Piechowski.

Dr Piechowski już od czasów KOR angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz sprawiedliwego systemu społeczno-gospodarczego. Od kilkunastu lat jest pracownikiem Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie odpowiada za kontakty międzynarodowe. To m.in. dzięki niemu nasze stowarzyszenie przy współpracy z KRS (oraz Instytutem Stefczyka) zainaugurowało unikalną serię wydawniczą „Klasycy myśli spółdzielczej”.

Oświata odwołuje minister Hall

Oświata odwołuje minister Hall

Ponad 120 tys. podpisów pod petycją o odwołanie minister edukacji Katarzyny Hall wpłynęło do tej pory do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podpisy wciąż napływają i będą zbierane jeszcze kilka dni. W przyszłym tygodniu oświatowa „S” przekaże podpisy Prezesowi Rady Ministrów. Pracownicy oświaty zrzeszeni w NSZZ „S” aktywnie włączą się w zapowiadane akcje protestacyjne całego Związku z zaznaczeniem swoich postulatów.

Obradujące w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej postanowiło również o kontynuowaniu akcji informacyjnej o zagrożeniach dla oświaty, zwłaszcza znajdujących się w nowej podstawie programowej (drastyczne ograniczenie godzin języka polskiego i historii w liceach) oraz najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Resort edukacji zakłada w nim m.in. możliwość całkowitego pozbywania się przez samorządy lokalne zadań edukacyjnych poprzez przekazywanie szkół i placówek oświatowych organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym i fizycznym, rewolucję w nadzorze pedagogicznym i systemie oceniania (likwidacja kuratoriów oświaty, centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych). Skutkiem zmian w ustawie o systemie oświaty z 2009 r. jest m.in. likwidacja w tym roku ok. 500 placówek oświatowych – alarmują związkowcy w specjalnym oświadczeniu.

Te negatywne następstwa powinny być istotnym argumentem przeciwko dalszemu psuciu systemu edukacji w Polsce i pozbywaniu się przez państwo odpowiedzialności za edukację. Najnowszy projekt kolejnej zmiany w ustawie o systemie oświaty wskazuje jednak, że resort edukacji nie dostrzega negatywnych konsekwencji własnych działań – podkreśla „S” oświatowa.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Eksperci o energetyce

Eksperci o energetyce

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłosiło swoje stanowisko w sprawie konsolidacji i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego oraz budowy w Polsce elektrowni atomowej.

W dokumencie eksperci PLP m.in. popierają pomysł konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej i grupy ENERGA, negatywnie oceniając stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się temu sprzeciwił. Pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi użyteczności publicznej nie ma miejsca na konkurencję, a ich konsolidacja prowadzi do minimalizacji kosztów i wzrostu jakości usług – czytamy.

Dalej w tekście czytamy m.in., że organizacja wypowiada się przeciwko planowanym dalszym prywatyzacjom poszczególnych obiektów energetycznych. Tym bardziej jesteśmy przeciwni sprzedaży całych okręgowych i wielkoobszarowych systemów elektroenergetycznych. Sprzeciwiamy się również prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o szczególnym znaczeniu strategicznym – oświadcza Lobby.

Działacze gospodarczy przytaczają także merytoryczne argumenty przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowej oraz za inwestycjami w rozwój nowoczesnej energetyki węglowej.

Z całością opracowania zapoznać się można tutaj.

_____

W „Obywatelu” nr 51 przeczytać można ciekawy tekst zatytułowany „Rozbiór czy rozwój polskiej energetyki?”.