Lokatorzy zabierają głos

Lokatorzy zabierają głos

Komitet Obrony Lokatorów ogłosił swoje stanowisko w sprawie planowanych zmian w przepisach regulujących politykę mieszkaniową samorządów.

Po raz kolejny, rząd zamierza uderzyć w mieszkańców zasobów komunalnych. Proponowane przez rząd zmiany prawne nie tylko nie rozwiążą problemów mieszkaniowych trapiących lokatorów, ale przyczynią się do znacznego pogorszenia i tak już tragicznego położenia ludzi ubogich – przekonuje organizacja, której zdaniem rząd buduje Polskę dla wybranych, a nie dla wszystkich.

Stanowisko Komitetu przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zaprotestują w swoje święto

Zaprotestują w swoje święto

W środę przed Ministerstwem Zdrowia odbędzie się pikieta pracowników służby zdrowia.

Pikieta, która odbędzie się w przeddzień Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia ma na celu zamanifestowanie niezadowolenia zarówno pacjentów jak i pracowników naszej branży z przyjętych przez Sejm zapisów zawartych w tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych, oraz z pogarszającej się sytuacji polskiego lecznictwa – czytamy w komunikacie wydanym przez Radę Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem związkowców przeforsowane w parlamencie przepisy, a szczególnie możliwość przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego doprowadzi do zapaści systemu i obniżenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Zmiany te, jak ostrzegają przedstawiciele „S” służby zdrowia, ostatecznie uderzą w najsłabszych i spowodują, że konstytucyjna zasada równego – bez względu na sytuację materialną obywatela – dostępu do opieki zdrowotnej stanie się pustym zapisem.

Nasza służba zdrowia jest dramatycznie niedofinansowana. Zamiast forsowania rozwiązań, które na długie lata zdestabilizują system ochrony zdrowia, oczekujemy działań nastawionych w pierwszym rzędzie na poprawę finansowania służby zdrowia – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

„S” ochrony zdrowia zaprosiła do protestu wszystkich, którzy przeciwni są dzieleniu środowiska służby zdrowia, niekontrolowanej prywatyzacji i deprecjonowaniu pracowników. W proteście udział wezmą udział m.in. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy domagać się będą realizacji zawartych porozumień i zapisów zawartych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz przywrócenia w struktury podległości Ministerstwu Zdrowia.

Pikieta odbywa się w środę (6 kwietnia), zbiórka uczestników na ulicy Miodowej 15 od godziny 11.00, początek pikiety godzina 12.00.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie przesłał pismo z odpowiedzią na protest przeciwko planom zabudowy infrastrukturą hotelową wzgórza Parnas w Pieskowej Skale.

Czytamy w nim m.in.: […] tutejszy Organ uprzejmie informuje, że nie ma podstaw prawnych, aby nakazać bądź zakazać Inwestorowi budowy jakiejkolwiek inwestycji jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, a w szczególności zachodzą okoliczności spełnienia przez Inwestora warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, które są szczegółowo opisane w ustawie Prawo budowlane. […] Decyzja o zamiarze budowy jest suwerenną decyzją Inwestora i nie podlega ograniczeniom przez organ wydający pozwolenie na budowę. Inwestor określa zakres wniosku o pozwolenie na budowę i na taki zakres może uzyskać decyzję pozwolenia na budowę pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawa. Dlatego też w przypadku braku akceptacji inwestycji, może Pan zwrócić się do Inwestora z prośbą o modyfikację jego zamiarów inwestycyjnych.

Po co parkom otulina? Tworzenie stref ochronnych wokół parków narodowych ma za zadanie przeciwdziałanie negatywnym wpływom czynników zewnętrznych na przyrodę parku. Wszelkie działania w otulinie podlegają ograniczeniom, a w szczególności zabronione jest prowadzenie inwestycji uciążliwych dla środowiska. Czy wybudowanie zespołu hotelowego przy granicy OPN będzie miało znaczący wpływ na przyrodę Parku? Oficjalnie nie dowiemy się tego, gdyż obiekt przewidziany jest na mniej niż 100 osób, a to nie obliguje inwestora do wykonania analizy oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Krakowie de facto daje zielone światło do zabudowy granic Ojcowskiego Parku Narodowego i jego całkowitej izolacji od otoczenia. W otulinie parku róbta, co chceta…

_____

Przedruk za Niezależnym Serwisem Internetowym „Ojcowski Park Narodowy”

Nie róbmy im tego

Nie róbmy im tego

„Gazeta Krakowska” pisze, że rodzice z całej Polski przyłączają się do akcji przeciwko nieprawidłowemu żywieniu w przedszkolach, którą zainteresował się ponadto rzecznik praw dziecka.

Nie chodzi tylko o to, że w jadłospisach brakuje niektórych produktów, ale przede wszystkim o to, że jedzenie naszpikowane jest konserwantami – podkreśla Alicja Szwinta-Dyrda, pomysłodawczyni akcji Zdrowy Przedszkolak. Proponuje, by białą bułkę z masłem czekoladowym zastąpić kaszą jaglaną z owocowym dodatkiem, napoje – kompotem, a zupy gotować nie na przyprawach z glutaminianem sodu, ale na warzywach. Na podwieczorek odpowiednie będzie jabłko, a nie pączek. Z jadłospisów maluchów powinny zniknąć także m.in. mortadele i parówki.

W dietach przedszkolnych nie ma w ogóle kasz. Dzieci nie uczy się, że oprócz białego pieczywa jest też ciemne. Używa się za dużo produktów przetworzonych – zwraca uwagę pani Joanna, mama jednego z krakowskich przedszkolaków. Daleki od zachwytu nad przedszkolnymi jadłospisami jest także sanepid, który wydaje polecenia zmian, gdy okazują się one źle skomponowane. Szwinta-Dyrda podkreśla jednak, że czasem jadłospisy są dobrze opracowane, jeśli chodzi o węglowodany czy białka, ale nie zwraca się uwagi, czy opierają się o produkty zdrowe, np. z upraw ekologicznych.

Sygnały o mało urozmaiconych posiłkach dotarły do rzecznika praw dziecka, Marka Michalaka, który wystąpił do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z propozycją zorganizowania kampanii edukacyjnej na temat zdrowego żywienia dzieci.