Napiszmy, co o nim sądzimy

Napiszmy, co o nim sądzimy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, przygotowywanego przez Grupę prawną Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej.

Wejście w życie ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym ma ułatwić rozwój w Polsce przedsiębiorczości społecznej oraz skuteczne i efektywne wykorzystanie w tym celu środków publicznych, nie tylko w ramach środków europejskich, ale także środków pochodzących z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych.

Celem projektu jest zdefiniowanie przedsiębiorstwa społecznego jako podstawowej formy realizacji przedsiębiorczości społecznej a także określenie jego obowiązków, uprawnień oraz warunków tworzenia i działania. Projektodawcy starali się przy tym uwzględnić mechanizmy łączenia działalności gospodarczej i społecznie użytecznej, a także wymienione cechy przedsiębiorstwa społecznego.

Zanim jednak rozpoczną się działania zmierzające do uchwalenia ustawy, autorzy jej projektu chcieliby poznać opinie różnych zainteresowanych stron i przeprowadzić możliwie szerokie konsultacje społeczne. W pierwszej fazie konsultacji wszyscy zainteresowani – zarówno osoby, jak i instytucje – mają możliwość zapoznania się z projektem ustawy i skomentowania proponowanych rozwiązań prawnych poprzez wypełnienie przygotowanego w tym celu kwestionariusza. Składa się on z kilkunastu pytań odnoszących się do poszczególnych rozwiązań prawnych. Przy każdym pytaniu można rozszerzyć swoją odpowiedź o dodatkowy komentarz.

Ta forma konsultacji trwać będzie cztery tygodnie – do 23 kwietnia 2011 r.

Następnie zespół pracujący nad projektem zapozna się z wszystkimi zebranymi wypowiedziami i będzie je brał pod uwagę przy wprowadzaniu poprawek do projektu. Przygotuje także materiał podsumowujący konsultacje, w którym odpowie na zgłoszone uwagi. Zostanie on rozesłany do wszystkich uczestników konsultacji, którzy wyrażą taką chęć wpisując swój adres mailowy w odpowiednim polu w końcowej części kwestionariusza. Ponadto dokument ten zostanie umieszczony na portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Aby przystąpić do wypełnienia ankiety, wystarczy przejść na tę stronę i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Przed wyrażeniem opinii zachęcamy także do zapoznania się z materiałami, które powstały przy okazji prac nad projektem ustawy – uzasadnieniem projektu ustawy, a także ekspertyzami i komentarzami. Znajdują się one na stronach portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się przygotować dobry projekt ustawy.

Grupa prawna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

_____

Przedruk za portalem ekonomiaspoleczna.pl. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zaprotestują w swoje święto

Zaprotestują w swoje święto

W środę przed Ministerstwem Zdrowia odbędzie się pikieta pracowników służby zdrowia.

Pikieta, która odbędzie się w przeddzień Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia ma na celu zamanifestowanie niezadowolenia zarówno pacjentów jak i pracowników naszej branży z przyjętych przez Sejm zapisów zawartych w tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych, oraz z pogarszającej się sytuacji polskiego lecznictwa – czytamy w komunikacie wydanym przez Radę Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem związkowców przeforsowane w parlamencie przepisy, a szczególnie możliwość przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego doprowadzi do zapaści systemu i obniżenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Zmiany te, jak ostrzegają przedstawiciele „S” służby zdrowia, ostatecznie uderzą w najsłabszych i spowodują, że konstytucyjna zasada równego – bez względu na sytuację materialną obywatela – dostępu do opieki zdrowotnej stanie się pustym zapisem.

Nasza służba zdrowia jest dramatycznie niedofinansowana. Zamiast forsowania rozwiązań, które na długie lata zdestabilizują system ochrony zdrowia, oczekujemy działań nastawionych w pierwszym rzędzie na poprawę finansowania służby zdrowia – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

„S” ochrony zdrowia zaprosiła do protestu wszystkich, którzy przeciwni są dzieleniu środowiska służby zdrowia, niekontrolowanej prywatyzacji i deprecjonowaniu pracowników. W proteście udział wezmą udział m.in. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy domagać się będą realizacji zawartych porozumień i zapisów zawartych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz przywrócenia w struktury podległości Ministerstwu Zdrowia.

Pikieta odbywa się w środę (6 kwietnia), zbiórka uczestników na ulicy Miodowej 15 od godziny 11.00, początek pikiety godzina 12.00.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie przesłał pismo z odpowiedzią na protest przeciwko planom zabudowy infrastrukturą hotelową wzgórza Parnas w Pieskowej Skale.

Czytamy w nim m.in.: […] tutejszy Organ uprzejmie informuje, że nie ma podstaw prawnych, aby nakazać bądź zakazać Inwestorowi budowy jakiejkolwiek inwestycji jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, a w szczególności zachodzą okoliczności spełnienia przez Inwestora warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, które są szczegółowo opisane w ustawie Prawo budowlane. […] Decyzja o zamiarze budowy jest suwerenną decyzją Inwestora i nie podlega ograniczeniom przez organ wydający pozwolenie na budowę. Inwestor określa zakres wniosku o pozwolenie na budowę i na taki zakres może uzyskać decyzję pozwolenia na budowę pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawa. Dlatego też w przypadku braku akceptacji inwestycji, może Pan zwrócić się do Inwestora z prośbą o modyfikację jego zamiarów inwestycyjnych.

Po co parkom otulina? Tworzenie stref ochronnych wokół parków narodowych ma za zadanie przeciwdziałanie negatywnym wpływom czynników zewnętrznych na przyrodę parku. Wszelkie działania w otulinie podlegają ograniczeniom, a w szczególności zabronione jest prowadzenie inwestycji uciążliwych dla środowiska. Czy wybudowanie zespołu hotelowego przy granicy OPN będzie miało znaczący wpływ na przyrodę Parku? Oficjalnie nie dowiemy się tego, gdyż obiekt przewidziany jest na mniej niż 100 osób, a to nie obliguje inwestora do wykonania analizy oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Krakowie de facto daje zielone światło do zabudowy granic Ojcowskiego Parku Narodowego i jego całkowitej izolacji od otoczenia. W otulinie parku róbta, co chceta…

_____

Przedruk za Niezależnym Serwisem Internetowym „Ojcowski Park Narodowy”

Nie róbmy im tego

Nie róbmy im tego

„Gazeta Krakowska” pisze, że rodzice z całej Polski przyłączają się do akcji przeciwko nieprawidłowemu żywieniu w przedszkolach, którą zainteresował się ponadto rzecznik praw dziecka.

Nie chodzi tylko o to, że w jadłospisach brakuje niektórych produktów, ale przede wszystkim o to, że jedzenie naszpikowane jest konserwantami – podkreśla Alicja Szwinta-Dyrda, pomysłodawczyni akcji Zdrowy Przedszkolak. Proponuje, by białą bułkę z masłem czekoladowym zastąpić kaszą jaglaną z owocowym dodatkiem, napoje – kompotem, a zupy gotować nie na przyprawach z glutaminianem sodu, ale na warzywach. Na podwieczorek odpowiednie będzie jabłko, a nie pączek. Z jadłospisów maluchów powinny zniknąć także m.in. mortadele i parówki.

W dietach przedszkolnych nie ma w ogóle kasz. Dzieci nie uczy się, że oprócz białego pieczywa jest też ciemne. Używa się za dużo produktów przetworzonych – zwraca uwagę pani Joanna, mama jednego z krakowskich przedszkolaków. Daleki od zachwytu nad przedszkolnymi jadłospisami jest także sanepid, który wydaje polecenia zmian, gdy okazują się one źle skomponowane. Szwinta-Dyrda podkreśla jednak, że czasem jadłospisy są dobrze opracowane, jeśli chodzi o węglowodany czy białka, ale nie zwraca się uwagi, czy opierają się o produkty zdrowe, np. z upraw ekologicznych.

Sygnały o mało urozmaiconych posiłkach dotarły do rzecznika praw dziecka, Marka Michalaka, który wystąpił do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z propozycją zorganizowania kampanii edukacyjnej na temat zdrowego żywienia dzieci.