Trzy miliardy poszły z dymem

Trzy miliardy poszły z dymem

Senat RP odrzucił poprawkę senackich Komisji Środowiska i Gospodarki Narodowej o obowiązku corocznej oszczędności energii o 1% w jednostkach sektora publicznego w latach 2012-2016. Tym samym pozwolił na puszczenie z dymem budżetu państwa nawet do 3 mld zł.

Ustawa zobowiązuje użytkowników energii (oraz w mniejszym stopniu producentów i dystrybutorów) do zwiększenia efektywności energetycznej łącznie o 9% do roku 2016. Obowiązek wymiernych oszczędności nie dotyczy jednak sektora publicznego, pomimo że dyrektywa unijna, którą ustawa ma wdrożyć, wyraźnie mówi o konieczności pełnienia przez administrację publiczną wzorcowej roli w poprawie efektywności energetycznej [1]. W opinii władz, Polski nie stać na oszczędności, bo są one za drogie! Tymczasem wszystkie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Polska mogła zrealizować za darmo, bez nakładów pieniężnych z budżetu, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, np. przy wsparciu firm usług energetycznych typu ESCO.

Polska działa na swoją niekorzyść. Podczas gdy firmy i obywatele muszą oszczędzać, urzędnicy są zwolnieni z tego obowiązku, dając zły przykład. Szkoda, że państwo widzi tylko wydatki, a nie widzi korzyści z oszczędności energii, które w krótkim czasie spowodują zwrot poniesionych kosztów. W średnim okresie czasu przedsięwzięcia efektywnego wykorzystania energii w sektorze publicznym to również środek na poprawę sytuacji budżetowej. Działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w całej gospodarce, w tym w sektorze publicznym, dałyby oszczędności rzędu 2-3 miliardów złotych w każdym kolejnym roku. Efektywność energetyczna to także najprostszy i najlepszy sposób na osiągnięcie konkurencyjności gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Sławomir Pasierb, dyrektor ds. badawczo-rozwojowych w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystana Energii, organizacji należącej do Koalicji Klimatycznej.

O skrajnej nieodpowiedzialności polityków przekonany jest również dr hab. Zbigniew M. Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego: Polska po raz kolejny strzeliła sobie samobójczego gola. Jedynym z celów prezydencji naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej jest zwiększenie zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Jak Polska chce przekonać do tego innych członków UE, jeśli sama podejmuje decyzje sprzeczne z europejskim myśleniem o bezpieczeństwie energetycznym? Jak chce przewodzić pracom nad Europejskim Planem Efektywności Energetycznej, jeśli nie robi nic w tym zakresie na poziomie krajowym? Polsce będzie teraz też trudniej przekonywać do utrzymania dotychczasowego modelu funduszy spójności. Kraje sprzeciwiające się temu otrzymały potężny argument – po co marnować pieniądze na nieefektywne inwestycje w Polsce?

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 21 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

[1] Dyrektywa unijna (2006/32/WE) nakładająca na państwa członkowskie obowiązek 9% oszczędności energii finalnej do roku 2016 (odniesione do wartości uśrednionej z lat 2001-2005).

_____

Przedruk za stroną Koalicji Klimatycznej

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ruch się buduje, ruchu się nie wymyśla

Ruch się buduje, ruchu się nie wymyśla

Trwa dyskusja na temat metod przyjmowanych dotychczas przez Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie, którego ambicją jest odbudowa masowego ruchu studenckiego.

Najnowszym głosem w tej sprawie jest tekst Wojciecha Kobylińskiego i Macieja Łapskiego, aktywnie zaangażowanych w animowanie wspomnianej inicjatywy. Jest on repliką na „dobre rady”, jakie pod jej adresem sformułowali publicyści Krytyki Politycznej, zarzucając stowarzyszeniu m.in. szukanie uznania i rozpoznawalności w mediach zamiast budowy szerokiego oddolnego porozumienia (sic!).

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 1/2011 przeczytać można kilka tekstów na temat zmian w edukacji wyższej oraz ruchu studenckiego na świecie.

Napiszmy, co o nim sądzimy

Napiszmy, co o nim sądzimy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, przygotowywanego przez Grupę prawną Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej.

Wejście w życie ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym ma ułatwić rozwój w Polsce przedsiębiorczości społecznej oraz skuteczne i efektywne wykorzystanie w tym celu środków publicznych, nie tylko w ramach środków europejskich, ale także środków pochodzących z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych.

Celem projektu jest zdefiniowanie przedsiębiorstwa społecznego jako podstawowej formy realizacji przedsiębiorczości społecznej a także określenie jego obowiązków, uprawnień oraz warunków tworzenia i działania. Projektodawcy starali się przy tym uwzględnić mechanizmy łączenia działalności gospodarczej i społecznie użytecznej, a także wymienione cechy przedsiębiorstwa społecznego.

Zanim jednak rozpoczną się działania zmierzające do uchwalenia ustawy, autorzy jej projektu chcieliby poznać opinie różnych zainteresowanych stron i przeprowadzić możliwie szerokie konsultacje społeczne. W pierwszej fazie konsultacji wszyscy zainteresowani – zarówno osoby, jak i instytucje – mają możliwość zapoznania się z projektem ustawy i skomentowania proponowanych rozwiązań prawnych poprzez wypełnienie przygotowanego w tym celu kwestionariusza. Składa się on z kilkunastu pytań odnoszących się do poszczególnych rozwiązań prawnych. Przy każdym pytaniu można rozszerzyć swoją odpowiedź o dodatkowy komentarz.

Ta forma konsultacji trwać będzie cztery tygodnie – do 23 kwietnia 2011 r.

Następnie zespół pracujący nad projektem zapozna się z wszystkimi zebranymi wypowiedziami i będzie je brał pod uwagę przy wprowadzaniu poprawek do projektu. Przygotuje także materiał podsumowujący konsultacje, w którym odpowie na zgłoszone uwagi. Zostanie on rozesłany do wszystkich uczestników konsultacji, którzy wyrażą taką chęć wpisując swój adres mailowy w odpowiednim polu w końcowej części kwestionariusza. Ponadto dokument ten zostanie umieszczony na portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Aby przystąpić do wypełnienia ankiety, wystarczy przejść na tę stronę i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Przed wyrażeniem opinii zachęcamy także do zapoznania się z materiałami, które powstały przy okazji prac nad projektem ustawy – uzasadnieniem projektu ustawy, a także ekspertyzami i komentarzami. Znajdują się one na stronach portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się przygotować dobry projekt ustawy.

Grupa prawna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

_____

Przedruk za portalem ekonomiaspoleczna.pl. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Lokatorzy zabierają głos

Lokatorzy zabierają głos

Komitet Obrony Lokatorów ogłosił swoje stanowisko w sprawie planowanych zmian w przepisach regulujących politykę mieszkaniową samorządów.

Po raz kolejny, rząd zamierza uderzyć w mieszkańców zasobów komunalnych. Proponowane przez rząd zmiany prawne nie tylko nie rozwiążą problemów mieszkaniowych trapiących lokatorów, ale przyczynią się do znacznego pogorszenia i tak już tragicznego położenia ludzi ubogich – przekonuje organizacja, której zdaniem rząd buduje Polskę dla wybranych, a nie dla wszystkich.

Stanowisko Komitetu przeczytać można tutaj.