Tyłem do najsłabszych

Apel do Rządu RP o zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne

Młodzi Socjaliści zdają sobie sprawę z tego, jak dużym zagrożeniem i nieszczęściem jest wykluczenie informacyjne, które jest częścią wykluczenia społecznego.

Dlatego nie zgadzamy się z polityką społeczną polskiego Rządu wobec osób niepełnosprawnych, która naraża tysiące osób niewidomych na brak godnego życia. Uważamy za karygodny brak działań władz względem osób z dysfunkcją wzroku. Zastój ten uderza bowiem w ludzi, którzy chcą być potrzebni, którzy mają predyspozycje do pracy, lecz tworzy im się bariery skazujących ich tym samym na wykluczenie ze społeczeństwa. Przykładem takiego zaniechania Rządu Donalda Tuska jest ograniczenie środków finansowych na program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Komputer dla Homera”. Inicjatywa ta w założeniu zakładała dofinansowanie na potrzebny sprzęt i oprogramowanie dla osób niewidzących i słabo widzących, który umożliwiał kontakt ze światem i dla większości po prostu normalne życie. Niestety, przedsięwzięcie to na rok 2011 ograniczyło się tylko do przyjmowania wniosków (co w praktyce oznacza jego zawieszenie).

Młodzi Socjaliści apelują również o ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Minęły już cztery lata od podpisania tego dokumentu przez nasz kraj. Pora więc na ratyfikację tej tak ważnej dla wielu osób konwencji. Kraje sąsiadujące z Polską, jak Niemcy, Słowacja, Ukraina i Litwa, ratyfikowały ją już ponad rok temu!

Zarówno prawo niedostosowane do wymogów współczesności, jak i jego nieprzestrzeganie tworzy w naszym kraju coraz większą przestrzeń wykluczenia. Nie zgadzamy się na lekceważenie przez polski Rząd zjawiska wykluczenia i wyrażamy nadzieję, że zmieni on swój stosunek wobec osób nim zagrożonych na bardziej prospołeczny. Młodzi Socjaliści apelują do Rządu RP o zaprzestanie kierowania się wyłącznie doraźnymi rachunkami budżetowymi i politycznymi w ocenie długotrwałych problemów społecznych oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.

_____

Przedruk za stroną Młodych Socjalistów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>