ZA�e zmiany w szkolnictwie wyA?szym

Podpisany wczoraj przez prezydenta pakiet ustaw o szkolnictwie wyA?szym doprowadzi do obniA?enia poziomu nauki w Polsce a�� uwaA?a NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? i zapowiada referendum strajkowe na wyA?szych uczelniach.

Zdaniem zwiA�zkowcA?w przyjA�te przez parlament ustawy wprowadzajA� rozwiA�zania szkodliwe dla polskiej nauki i szkolnictwa wyA?szego, utrwalajA� istniejA�ce nieprawidA�owoA�ci i destabilizujA�ce zatrudnienie, np. umoA?liwiajA�c zwalnianie nawet pracownikA?w mianowanych juA? po jednokrotnej ocenie negatywnej.

a�� Dotychczasowy status pracownikA?w naukowych gwarantowaA� niezaleA?noA�A� od wpA�ywA?w politycznych i dawaA� moA?liwoA�A� swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawa zmienia ten stan rzeczy a�� mA?wi Edward Malec, przewodniczA�cy Sekcji Krajowej Nauki NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?. Dlatego zwiA�zkowcy zaskarA?A� ustawA� do TrybunaA�u Konstytucyjnego.

Zdaniem a�zSa�? ustawa nie rozwiA�zuje podstawowego problemu polskiej nauki, czyli niewystarczajA�cych nakA�adA?w, naleA?A�cych do najniA?szych w Unii Europejskiej. a�� GA�A�bokie niedoinwestowanie jest istotnA� przyczynA� niepowodzeA� w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Dlatego od lat domagamy siA� przede wszystkim zwiA�kszenia A�rodkA?w finansowych na szkolnictwo wyA?sze a�� dodaje Malec.

Niskie nakA�ady na naukA� i brak rozwiA�zania problemu wynagrodzeA� to gA�A?wna przyczyna zapowiadanego przez pracownikA?w naukowych referendum strajkowego na wyA?szych uczelniach. a�zSa�? wskazuje, A?e poziom wynagrodzeA� pracownikA?w akademickich stanowi barierA� dla rozwoju polskiej nauki, w szczegA?lnoA�ci dla zatrudniania na uczelniach najzdolniejszych absolwentA?w. a�� Aktualny system pA�acowy ogranicza moA?liwoA�ci zatrudniania wysoko kwalifikowanej kadry pracownikA?w nie bA�dA�cych nauczycielami akademickimi, niezbA�dnej do profesjonalnego zarzA�dzania uczelniami i efektywnego prowadzenia badaA� a�� tA�umaczy szef a�zSa�? wyA?szych uczelni.

_____

Przedruk za stronA� NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?

Polecamy ciekawy wywiad nt. zmian w systemie szkolnictwa wyA?szego, a takA?e teksty z nr 1/2011 poA�wiA�cone przyszA�oA�ci europejskich uniwersytetA?w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>