Tu trzeba planu

Do 13 kwietnia 2011 r. można podpisywać się pod listem otwartym do rządu, postulującym opracowanie zintegrowanego planu rozwiązywania problemu bezdomności.

Poniżej zamieszczamy, za Pierwszym Polskim Portalem Pomocy Społecznej, apel inicjatorów akcji w tej sprawie. Nasze środowisko również wyraziło poparcie dla inicjatywy.

* * *

Szanowni Państwo,
Inicjatorzy apelu środowiska organizacji pozarządowych, instytucji i osób zainteresowanych problemem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o rozpoczęcie prac i ustanowienie zintegrowanego planu rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce zwracają się z prośbą o wsparcie niniejszego stanowiska.

Pragniemy przypomnieć, że w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, Polska nie posiada własnej strategii czy planu odnoszącego się do zagadnienia bezdomności. Pomimo dotkliwej skali problemu, dramatycznych i niezwykle kosztownych konsekwencji bezdomności, brakuje w Polsce ogólnokrajowego planu rozwiązywania tego problemu. W latach 2008-2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło próbę stworzenia Krajowej Strategii Wychodzenia z Bezdomności. W 2009 r. zmieniono nazwę i zakres dokumentu na Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego na lata 2009-2015, jednak i ten program – chociaż zawierał jedynie wybrane elementy strategii czy planu – nie został przyjęty.

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, wzięła na siebie trudne zobowiązanie stopniowego podnoszenia poziomu życia społecznego i gospodarczego. W tych zobowiązaniach nie można pominąć osób i grup słabszych społecznie i ekonomicznie. Wydaje się, że obywatele Polski a także ludzie doświadczający bezdomności lub nią zagrożeni, zasługują na stworzenie ambitnego planu ukierunkowanego nie na radzenie sobie z bezdomnością i łagodzenie jej skutków, ale na rzeczywiste jej rozwiązywanie i zwalczanie. W obliczu ostatnich inicjatyw Unii Europejskiej w tym zakresie, a w szczególności zobligowania państw członkowskich we „Wspólnym Raporcie o Zabezpieczeniu Społecznym i Integracji Społecznej” do stworzenia zintegrowanych strategii wobec zjawiska bezdomności, ustanowienie polskiego planu w tym zakresie wydaje się konieczne i nieuniknione.

Treść apelu w załączeniu [ tutaj ]

O wsparcie prosimy organizacje, instytucje i osoby zainteresowane rozwiązywaniem problemu bezdomności.

Wsparcie dla apelu można przesłać na adres biuro@pfwb.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2011 r. Apel złożony zostanie w dniu 14 kwietnia 2011 r., w ustanowionym przez Marka Kotańskiego Dniu Ludzi Bezdomnych.

W imieniu inicjatorów apelu:
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Zarząd Główny
Caritas Diecezji Kieleckiej
Stowarzyszenie MONAR
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
Sieć Współpracy BARKA
Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomnych – Rada Opiekuńcza w Warszawie

Z wyrazami szacunku,
Piotr Olech
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
e-mail: p.olech@pfwb.org.pl
tel. 512 307 242

_____

O problemie bezdomności koniecznie czytaj także tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>