Sąd Najwyższy sprzyja pracownikom kultury

Sąd Najwyższy sprzyja pracownikom kultury

Z radością witamy opinię Sądu Najwyższego – mówi Jerzy Garus, zastępca przewodniczącego Sekretariatu Kultury NSZZ „Solidarność”. – Mam nadzieję, że sporny zapis zostanie wykreślony z projektu ustawy.

Dziś Sejmowa Podkomisja Kultury i Środków Przekazu po raz kolejny zajmie się projektem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zmiany dotyczą nowych zasad zatrudniania pracowników artystycznych – według nowych zapisów mieliby oni być zatrudniani na czas nieokreślony nie wcześniej niż po przepracowaniu 15 sezonów artystycznych. Krajowa Sekcja Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ „Solidarność” zgłosiła zastrzeżenia i postuluje, aby umowy o pracę na czas określony z pracownikami artystycznymi były zawierane na okres od jednego do dwóch sezonów artystycznych. Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego również negatywnie oceniło zmiany projektowane w ustawie.

Opinia SN jest dla nas bardzo korzystna, zgodna z przedstawianymi przez Sekretariat Kultury zastrzeżeniami – mówi Anna Reda, ekspert NSZZ „Solidarność”. – Czekamy, czy komisja kultury uwzględni opinię i jakie decyzje zostaną podjęte w sprawie ustawy.

Niepokój związku budzi jednak brak dyskusji na temat losu samorządowych instytucji kultury, które po upływie roku od wejścia w życie ustawy nie będą w stanie się utrzymać. Samorządy nie udźwigną kosztów ich utrzymania. Związkowcy postulują, żeby te instytucje były współfinansowane przez resort kultury. W innym wypadku ustawa doprowadzi m.in. do degradacji ważnych instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gdańsku, Kielcach czy Łańcucie.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

W stolicy o historii najnowszej

W stolicy o historii najnowszej

NZS Uniwersytetu Warszawskiego, Film Open Group oraz „Nowy Obywatel” zapraszają na pokaz filmu „Towarzysz Generał”, który odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 20.00 w auli Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Po projekcji zapraszamy na dyskusję z udziałem prof. Andrzeja Paczkowskiego (PAN), Adama Leszczyńskiego („Gazeta Wyborcza”, „Krytyka Polityczna”) oraz Piotra Zaremby („Rzeczpospolita”, „Uważam Rze”).

Plakat pokazu filmu "Towarzysz Generał", Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

Pokaz „Towarzysza Generała” rozpoczyna cykl „Nowe Kino Historyczne”, na ramach którego chcemy w sposób merytoryczny i twórczy rozmawiać o filmach kontrowersyjnych, ważnych a często nieobecnych w powszechnej świadomości. Cykl, który inaugurujemy, mamy nadzieję stworzy nową przestrzeń wolnej dyskusji, bez przyjętych z góry założeń czy utartych tez. Rozpoczynam go, ponieważ pamiętamy, jak ważnym elementem demokracji jest właśnie twórcza dyskusja i spotkanie różnych środowisk.

Już 12 maja o 20.00 kolejny pokaz. Tym razem wyświetlimy film „Betar” o zupełnie zapomnianym środowisku polskich Żydów z czasów międzywojennych.

Krótsze zakupy w Wielką Sobotę

Krótsze zakupy w Wielką Sobotę

W tym roku w Wielką Sobotę sieci handlowe skończą pracę wcześniej niż w poprzednich latach. – Nasze akcje i apele przynoszą wreszcie skutek – cieszy się przewodniczący Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara.

Z danych zebranych przez Sekcję wynika, że w Wielką Sobotę hiper- i supermarkety zakończą pracę najpóźniej o godzinie 18.00. O tej porze zamknięte zostaną m.in. sklepy sieci Real, Bomi, Kaufland i Tesco. O godz. 17.00 zamknie się Carrefour, a o 16.00 – Praktiker i Biedronka. Z dużych sieci handel najwcześniej, bo już o 15.00, skończą handel sklepy Makro Cash&Carry.

Jesteśmy zadowoleni z tych decyzji. W poprzednich latach niektóre sklepy kończyły pracę nawet o godz. 21.00 – mówi Alfred Bujara. – Teraz pracodawcy najwyraźniej uznali, że od dodatkowego zysku ważniejsi są pracownicy, ich rodziny, wspólne przygotowania do świąt. Zresztą markety nie stracą wiele, bo w tym dniu po południu zakupy robią już tylko nieliczni klienci.

Bujara dodaje, że w przypadku sieci Biedronka to interwencja zakładowej „Solidarności” skłoniła kierownictwo do skrócenia pracy w Wielką Sobotę. – Początkowo chcieli handlować aż do godz. 21.00. Na szczęście przyjęli nasze argumenty i skończą pracę już o 16.00.

W ubiegłych latach Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” wielokrotnie prowadziła akcje zachęcające do skrócenia zakupów w Wielką Sobotę czy Wigilię. W grudniu zeszłego roku, kilka dni przed świętami związkowcy w największych miastach rozdawali ulotki zachęcające klientów do skrócenia zakupów w Wigilię. Do ulotek dołączony był wigilijny opłatek. Wiele sieci handlowych odpowiedziało wówczas na apel związku i skróciło handel do godz. 14.00.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Tak powinno być w każdej firmie

Tak powinno być w każdej firmie

Ukazał się raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”, w którym znaleźć można także tekst jednego z redaktorów „Nowego Obywatela”.

W raporcie znalazło się 117 przykładów odpowiedzialnych społecznie działań przedsiębiorców, które podzielono na pięć kategorii: społeczeństwo, rynek, środowisko, miejsce pracy oraz zarządzanie i raportowanie. Ponadto, na podstawie 48 najciekawszych praktyk stworzono cztery zbiorcze opisy dotyczące wolontariatu pracowniczego, pomocy powodzianom, ekobiura i profilaktyki zdrowotnej pracowników – zachęca do zapoznania się ze swoją publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport, który pobrać można na tej stronie, zawiera także m.in. artykuły ekspertów oraz opis najważniejszych badań. Autorem jednego z tekstów jest Michał Sobczyk z naszej redakcji.

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 2/2011 ukaże się ciekawy, „konstruktywnie krytyczny” tekst poświęcony idei społecznej odpowiedzialności biznesu.