Memento, by działać na co dzień

Memento, by działać na co dzień

OPZZ ogłosiło apel z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Publikujemy go w całości poniżej.

* * *

Apel OPZZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jest to równocześnie Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, obchodzony z inicjatywy ONZ od 1996 r.

Dzień ten jest szczególnie ważny dla świata pracy: pracowników, pracodawców, związków zawodowych, inspekcji pracy. Corocznie organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ podejmują szereg  działań aby szczególnie uczcić ten Dzień: organizują seminaria, wykłady i wystawy o charakterze edukacyjno-informacyjnym, spotykają się na kameralnych spotkaniach, czczą pamięć kolegów, którzy zginęli przy pracy.

28 kwietnia to także okazja do refleksji i poszukiwania skutecznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i prewencyjnych na rzecz poprawy warunków pracy i podnoszenia jej bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich 10 lat wskaźniki wypadków przy pracy w Polsce są wciąż drastycznie wysokie. W roku 2009 inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 354 wypadków przy pracy, w tym 331 wypadków zbiorowych. W zdarzeniach tych poszkodowanych ogółem  zostało 2 951 osób, z których 505 poniosło śmierć, a 969 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Światowe statystyki są także zatrważające: około 2,2 mln osób corocznie ginie w wypadkach  przy pracy, ponad 250 mln osób zostaje rannych, a prawie 160 mln zapada na choroby zawodowe.

Najważniejsze jest abyśmy bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy zajmowali się każdego  dnia, nie tylko okazjonalnie. Ważne jest aby każdy wiedział, jaki jest zakres jego odpowiedzialności za  stan bezpieczeństwa – zarówno pracownik, jak i pracodawca. Po naszej stronie pozostaje edukacja i konieczność zmian w świadomości, że warto inwestować w bezpieczeństwo pracy i włączać pracowników  i ich przedstawicieli – społecznych inspektorów pracy, w bieżący nadzór nad warunkami pracy.

Apelujemy do PIP o wzmożenie działań prewencyjnych szczególnie w tych sektorach gospodarki narodowej, w których pracownicy najczęściej ulegają wypadkom i zapadają na choroby  zawodowe, przede wszystkim w budownictwie, górnictwie i transporcie.

Prezydium OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkowskich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych z apelem o godne i uroczyste obchody Dnia Pamięci  Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do pracodawców o podejmowanie działań prewencyjnych oraz promowanie dobrych praktyk na rzecz bezpiecznej pracy.

Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 3/2011 przeczytać będzie można, jak o bezpieczeństwo pracy próbowano dbać w Polsce międzywojennej.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Na jednym wózku

Na jednym wózku

Jak podała agencja AFP, kierownik jednego z francuskich marketów strajkuje, żądając… polepszenia warunków pracy swoich podwładnych.

Mowa o sklepie niemieckiej sieci Lidl w Lamballe w Bretanii. Jean-Marie Hubert, który kieruje supermarketem już od 17 lat, powiedział dziennikarzom, że tak dużo pracy jego załoga nie miała jeszcze nigdy, a jej tempo jest zawsze piekielne. – Ciągle pracujemy w pośpiechu i nie mamy czasu, by to, co musimy zrobić, robić dobrze – wyjaśniał, gdy pytano go o przyczyny protestu.

Hubert przerwał pracę w piątek. Stojąc na sklepowym parkingu z szyldem protestacyjnym w ręku stara się zwrócić uwagę swoich szefów na problemy personelu, który uskarża się na bóle pleców, zapalenia ścięgien czy dyskopatię.

_____

W „Obywatelu” nr 48 można przeczytać o negatywnych skutkach ekspansji sieci takich jak Lidl.

Jak to robią Anglicy

Jak to robią Anglicy

Zgodnie z nowymi brytyjskimi regulacjami przy każdym zamówieniu publicznym będą brane pod uwagę korzyści  społeczne płynące z wyboru danego kontrahenta.

Portal ekonomiaspoleczna.pl informuje, że pod koniec listopada brytyjska Izba Gmin przyjęła ustawę o usługach publicznych (nazywaną również ustawą o Przedsiębiorstwie Społecznym i Wartościach Społecznych). Wprowadza ona zasadę, że administracja publiczna, zamawiając towary bądź usługi, będzie musiała brać pod uwagę nie tylko cenę i doświadczenie kontrahenta, ale również wpływ oferty na lokalną społeczność, gospodarkę, rynek pracy oraz środowisko.

Założeniem ustawy jest, że kiedy wejdzie w życie, duża część wydatków publicznych zacznie trafiać do sektora przedsiębiorczości społecznej, wzmacniając lokalne wspólnoty i organizacje. Na razie jednak projekt nie przeszedł jeszcze pełnej brytyjskiej ścieżki legislacyjnej.

Również w naszym kraju trwają prace nad ustanowieniem prawa wzmacniającego pozycję przedsiębiorstw społecznych na rynku zamówień publicznych – więcej na ten temat dowiedzieć się można tutaj.

Będą protestować

Będą protestować

16 pikiet wojewódzkich zorganizowanych w tym samym dniu oraz duża manifestacja w Warszawie – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o akcjach protestacyjnych w najbliższych miesiącach.

Pikiety w miastach wojewódzkich zaplanowano na środę 25 maja. Organizatorem protestów będzie NSZZ „Solidarność”, ale do udziału zaproszone będą też inne organizacje związkowe. Początek akcji zaplanowano wstępnie na godz. 14.00.

Związek zorganizuje też dużą manifestację w Warszawie. Kiedy dokładnie ten protest się odbędzie, zdecyduje kilkunastoosobowy sztab akcji. W jego składzie znaleźli się m.in. przewodniczący Związku Piotr Duda, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „S” Mieczysław Jurek, przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla oraz przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz. Sztab koordynuje akcję na poziomie kraju, za pikiety w poszczególnych miastach odpowiadają natomiast szefowie regionów.

Najbliższe posiedzenie sztabu odbędzie się 9 maja. Wtedy zapadną decyzje co do daty i szczegółów protestu w stolicy.

Głównym hasłem, pod którym NSZZ „Solidarność” będzie prowadził akcję, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. „Solidarność” domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.

Do struktur Związku trafi kilkadziesiąt tysięcy ulotek i plakatów wyjaśniających powody akcji i zachęcających do udziału w niej. Pikiety wojewódzkie poprzedzą konferencje prasowe organizowane w poszczególnych miastach wojewódzkich i miastach – siedzibach zarządów regionów NSZZ „S”. Konferencje odbędą się 23 maja.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

W numerze 2/2011 przeczytać będzie można ciekawy wywiad z nowym przewodniczącym „Solidarności”, Piotrem Dudą.