Dobre pytania

Dobre pytania

Filip Białek podjął się krytycznej analizy programu zakupu laptopów dla wszystkich polskich uczniów.

Miałoby to zmniejszyć zjawisko tzw. wykluczenia cyfrowego i przybliżyć nas do społeczeństwa informacyjnego. Wydaje się, ze autorzy rządowych dokumentów przyjmują za pewnik twierdzenie o konieczności wyekwipowania uczniów w komputery. Jednakże nawet niezbyt dogłębne zbadanie sprawy pokazuje, że kwestia jest dużo bardziej skomplikowana – pisze Białek w swoim obszernym tekście. Powołując się na rozmaite badania dowodzi w nim m.in., że jakość edukacji nie zależy od narzędzi, którymi dysponuje nauczyciel, ale od samego nauczyciela, który jest najważniejszym ogniwem każdego systemu edukacyjnego. Może więc raczej należałoby wydać ten miliard na szkolenia dla nauczycieli? Zresztą, alternatywnych scenariuszy wydania tych pieniędzy jest mnóstwo. Według raportu GUS co czwarte polskie dziecko nie dojada i żyje na granicy ubóstwa. Czy naprawdę w kraju, w którym istnieją tego typu statystki najważniejszą potrzebą jest wyposażanie dzieci w laptopy? – pyta publicysta „Nowych Peryferii”.

Poważnych pytań pod adresem autorów rządowego programu „Komputer dla ucznia” jest znacznie więcej, choćby takie, czy należy kupować laptopy wszystkim uczniom, niezależnie od zamożności ich rodziców.

Cały tekst przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Memento, by działać na co dzień

Memento, by działać na co dzień

OPZZ ogłosiło apel z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Publikujemy go w całości poniżej.

* * *

Apel OPZZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jest to równocześnie Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, obchodzony z inicjatywy ONZ od 1996 r.

Dzień ten jest szczególnie ważny dla świata pracy: pracowników, pracodawców, związków zawodowych, inspekcji pracy. Corocznie organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ podejmują szereg  działań aby szczególnie uczcić ten Dzień: organizują seminaria, wykłady i wystawy o charakterze edukacyjno-informacyjnym, spotykają się na kameralnych spotkaniach, czczą pamięć kolegów, którzy zginęli przy pracy.

28 kwietnia to także okazja do refleksji i poszukiwania skutecznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i prewencyjnych na rzecz poprawy warunków pracy i podnoszenia jej bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich 10 lat wskaźniki wypadków przy pracy w Polsce są wciąż drastycznie wysokie. W roku 2009 inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 354 wypadków przy pracy, w tym 331 wypadków zbiorowych. W zdarzeniach tych poszkodowanych ogółem  zostało 2 951 osób, z których 505 poniosło śmierć, a 969 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Światowe statystyki są także zatrważające: około 2,2 mln osób corocznie ginie w wypadkach  przy pracy, ponad 250 mln osób zostaje rannych, a prawie 160 mln zapada na choroby zawodowe.

Najważniejsze jest abyśmy bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy zajmowali się każdego  dnia, nie tylko okazjonalnie. Ważne jest aby każdy wiedział, jaki jest zakres jego odpowiedzialności za  stan bezpieczeństwa – zarówno pracownik, jak i pracodawca. Po naszej stronie pozostaje edukacja i konieczność zmian w świadomości, że warto inwestować w bezpieczeństwo pracy i włączać pracowników  i ich przedstawicieli – społecznych inspektorów pracy, w bieżący nadzór nad warunkami pracy.

Apelujemy do PIP o wzmożenie działań prewencyjnych szczególnie w tych sektorach gospodarki narodowej, w których pracownicy najczęściej ulegają wypadkom i zapadają na choroby  zawodowe, przede wszystkim w budownictwie, górnictwie i transporcie.

Prezydium OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkowskich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych z apelem o godne i uroczyste obchody Dnia Pamięci  Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do pracodawców o podejmowanie działań prewencyjnych oraz promowanie dobrych praktyk na rzecz bezpiecznej pracy.

Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 3/2011 przeczytać będzie można, jak o bezpieczeństwo pracy próbowano dbać w Polsce międzywojennej.

Mówiąc najkrócej: bzdury

Mówiąc najkrócej: bzdury

Radykalni liberałowie rozpowszechniają mit o obciążeniu podatkowym w Polsce sięgającym 80%. Rozprawia się z nim Trystero, autor jednego z najciekawszych polskich blogów finansowych.

Co więcej, udowadnia on, że nasz system podatkowy jest bardzo mało progresywny. Różnica w obciążeniu podatkowym osoby samotnej zarabiającej średnią pensję i pięciokrotność średniej pensji wynosi w Polsce tylko 4 punkty procentowe. W Irlandii wynosi 25 punktów procentowych – pisze Trystero.

Cały wpis przeczytać można tutaj.

Rak na Płucach Ziemi

Rak na Płucach Ziemi

Powieściopisarz Edward Docx, który spędził blisko dziesięć lat podróżując po Amazonii, opisuje jej pustoszenie przez międzynarodowe korporacje.

Z jego relacji dla „Guardiana” dowiedzieć się możemy m.in. tego, że powierzchnia terenów objętych koncesjami na wydobycie ropy i gazu zajmuje dziś blisko 50 proc. całej peruwiańskiej części Amazonii, a według prognoz do 2020 r. będzie to 75 proc.

Cały artykuł przeczytać można tutaj.