Poznań: FPS strajkuje

Poznań: FPS strajkuje

Wczoraj w Fabryce Pojazdów Szynowych (zakładzie należącym jeszcze niedawno do holdingu HCP S.A.) wybuchł strajk.

Pracownicy domagali się przede wszystkim wypłat zaległych pensji. Od wielu miesięcy załoga FPS boryka się z nierytmicznymi wypłatami i dużymi zaległościami w wypłacie świadczeń. Protest odbywa się poza związkami zawodowym. Pracownicy zapowiadają strajk do skutku.

Inicjatywa Pracownicza niedawno zorganizowała akcję ulotkową pod FPS wzywając załogę do działania. Na swoich stronach opisywała też sytuację pracowników firmy. Nie jest to w ostatnich miesiącach pierwszy przypadek zatrzymania produkcji w FPS. Do protestów i przerw w pracy dochodziło także wcześniej.

W HCP S.A. również sytuacja jest napięta. Dyrekcja cały czas prowadzi (w trybie indywidualnym) zwolnienia pracowników. W kwietniu powiadomiono związki zawodowe o zamiarze zwolnienia kolejnych 19 osób.

_____

Przedruk za stroną OZZ Inicjatywa Pracownicza

W „Nowym Obywatelu” nr 2/2011 przeczytać można historie zwycięskich walk pracowniczych, także w poznańskich zakładach.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Grozi nam degradacja środowiska!

Grozi nam degradacja środowiska!

Rada Ministrów zadecydowała, że rządowy projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody, nad którą prace trwały od 2008 r., trafi pod obrady Sejmu. – Nareszcie – komentują związkowcy z Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”. – Inaczej grozi nam degradacja środowiska.

Projekt zakłada, że parki narodowe zyskałyby osobowość prawną. Wówczas wypracowane przez parki dochody pozostawałyby w ich dyspozycji, co pozwoliłoby na bieżące funkcjonowanie – w tej chwili nie ma na to środków. Problemy zaczęły się wraz ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze, które przynosiły parkom dochody. – Pieniądze wypracowane przez parki odprowadzane są do budżetu państwa. Niestety nie wracają do nas – mówi Stanisław Skupień, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ „S”. Brak pieniędzy w kasach parków oznacza wstrzymanie wszystkich remontów szlaków, dróg dojazdowych, a w ostateczności zamknięcie szlaków turystycznych w wyższych partiach gór. Oznacza również niemożność pozyskiwania środków z funduszy UE, bo przy funduszach unijnych wymagany jest wkład własny. Bez pieniędzy nie da się również utrzymać parków w dobrym stanie.

Na razie nie odwołujemy planowanej akcji protestacyjnej, czyli blokady na Zakopiance – tłumaczy Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „S”. – Choć cieszy nas, że ustawą nareszcie zajmie się Sejm, będziemy się przyglądać, co dalej.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich Parków Narodowych w wydanym 19 maja komunikacie poparła akcje protestacyjne i informacyjne przygotowywane przez „Solidarność” oraz wyraziła nadzieję na współpracę i jedność w działaniu wszystkich organizacji związkowych działających w parkach narodowych dla wspólnej sprawy.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Mniej dla żaków

Mniej dla żaków

„Rzeczpospolita” pisze, że w nowym roku akademickim kilkadziesiąt tysięcy studentów mniej otrzyma stypendia za wyniki w nauce.

Na mocy nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, od 1 października nie będzie już stypendium naukowego. Zastąpi je stypendium rektora, które na każdym kierunku będzie mogło pobierać nie więcej niż 10 proc. studentów. Co więcej, zmniejszą się fundusze przeznaczane dla studentów osiągających najlepsze oceny. Dotychczas uczelnie mogły przeznaczać na stypendia naukowe połowę środków ze stypendialnej puli, teraz na stypendia rektora przypadnie tylko 40 proc., w dodatku z tych pieniędzy wypłacane będą także stypendia za osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

Studenci są rozgoryczeni, bo zasady dofinansowania zmieniane są w trakcie nauki – mówi Jakub Jasiński, przewodniczący samorządu studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielu z nich ciężko pracowało na wysoką średnią, która miała im zagwarantować stypendium w nowym roku akademickim, tymczasem nagle okazuje się, że tych pieniędzy mogą nie dostać. Według Bartosza Loby, rzecznika resortu nauki, nowe przepisy dają możliwość płynnego wprowadzenia zmian, a uczelnie i studenci wiedzieli o nich od lutego.

W ubiegłym roku z 1,9 mln studentów prawie 240 tys. pobierało stypendia naukowe. Zmiana przepisów spowodowała, że w październiku otrzyma je najwyżej 190 tys. z nich.

Irlandzki pomysł na kooperację

Irlandzki pomysł na kooperację

Zachęcamy do zapoznania się z historią współczesnej irlandzkiej wspólnoty opartej o ekologiczne budownictwo.

Kłótnie o podział obowiązków. Utrata misji i tożsamości. Prezes kontra reszta. Okazuje się, że problemy w zarządzaniu mogą dotknąć nawet najbardziej zapalonych do swojej pracy spółdzielców i kooperatystów. Można je jednak rozwiązać – bez konfliktów i głosowań. Przekonali się o tym twórcy pierwszej w Irlandii ekologicznej wioski – czytamy w tekście, który w całości znajduje się tutaj.