Solidarnościowy „System 09” w Krakowie

Solidarnościowy „System 09” w Krakowie

Zapraszamy w najbliższą środę do Krakowa na pokaz dokumentu Wojciecha Klaty i Andrzeja Horubały „System 09: rewolucja »Solidarności«”.

Na mini-cykl składają się odcinki: „Gdzie jest krzyż?”, „Czy to już koniec?”.

Pokaz pierwszego odcinka odbędzie się w stolicy Małopolski 15 czerwca o godzinie 19.00 w kinie przy ul. Krowoderskiej 8 (Polska YMCA). Wezmą w nim udział twórcy filmu Wojciech Klata i Andrzej Horubała, oraz Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny „Rzeczy Wspólnych”, Paweł Rojek z „Pressji” i Wojciech Kolarski, szef Klubu Debaty Politycznej.

„System 09: rewolucja »Solidarności«” jest kontynuacją pięcioodcinkowego, głośnego dokumentu „System 09”. W obu projektach zobaczyć można naszego stałego współpracownika, Krzysztofa Wołodźkę.

____

Czytaj także wywiad z Andrzejem Horubałą, opublikowany w „Obywatelu” (4/2010 (51)).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

O kondycji prasy i polskiej demokracji

O kondycji prasy i polskiej demokracji

15 czerwca o godzinie 17.30 odbędzie się w Warszawie „Debata środowisk ideowych z Prezydentem Rzeczpospolitej”, poświęcona kondycji prasy i demokracji liberalnej. Weźmie w niej udział nasz przedstawiciel, Krzysztof Wołodźko.

Pierwsze tego typu spotkanie w Belwederze, zatytułowane „Co dalej z prasą, co dalej z demokracją liberalną? Przeobrażenia debaty publicznej i przyszłość opinii publicznej” organizuje redakcja pisma „Res Publica Nowa”. W jej imieniu debatę poprowadzi Wojciech Przybylski.

Jako paneliści wystąpią: Krzysztof Wołodźko z „Nowego Obywatela”, Krzysztof Iszkowski z „Liberté!”, Dominika Kozłowska z miesięcznika „ZNAK”, Joanna Kusiak z „Kultury Liberalnej”, Krzysztof Mazur z „Pressji”.

Nasz reprezentant będzie mówił o roli „czasopism niszowych” i kwestiach ich finansowania, w świetle ostatnich dyskusji i spotkań, poświęconych temu zagadnieniu.

_____

Przeczytaj nasze propozycje, dotyczące problemu finansowania pism niszowych z budżetu państwa.

Więcej BIO żywności

Więcej BIO żywności

Sukces francuskich ekologów: kampanie na rzecz popularyzacji BIO żywności przynoszą efekt.

W maju tego roku rada miejska w Marsylii „zobowiązała się do zwiększenia o 30 % udziału ekologicznych produktów w miejskich stołówkach. Dotyczy to prawie 45.000 posiłków wydawanych każdego dnia”, informuje „BioKurier”.

Nowe regulacje zapewnią rozwój ekologicznej społeczności, produkującej lokalnie żywność, popularyzują BIO żywność. Ekologiczne pieczywo ma być wypiekane tylko przez lokalną społeczność, składniki będą pochodzić wyłącznie od miejscowych dostawców.

W skład menu nie będą już wchodzić jajka z oznaczeniem „3”, olej palmowy, najróżniejsze tłuszcze utwardzone. Francuzi pokazują, jak chronią rodzimy rynek: „drób będzie musiał pochodzić z Francji i mieć francuskie certyfikaty”. Ważna jest także dla tej inicjatywy kwestia ochrony środowiska, recycling.

WWF znad Sekwany blisko dwa lata prowadziło kampanie „Tak dla BIO w mojej stołówce” i „Zmieńmy stołówkę”. Akcje te mają być punktem wyjścia dla dalszych działań.

„Dyscyplinarka” dla minister edukacji

„Dyscyplinarka” dla minister edukacji

Dyscyplinarne zwolnienie dla minister edukacji narodowej, Katarzyny Hall – symboliczna akcja oświatowej „Solidarności”.

Związkowcy przekazali wojewodom „dyscyplinarkę” dla Katarzyny Hall. – Akcja  ta  jest  wyrazem sprzeciwu  wobec szkodliwej  polityki  oświatowej  prowadzonej  przez  obecnego ministra edukacji. Wręczyliśmy „zwolnienie  dyscyplinarne”  minister  Katarzynie Hall w momencie, kiedy rzesze nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – zwłaszcza  likwidowanych szkół i placówek oświatowych, otrzymują  wypowiedzenia z pracy – stwierdza Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy oświatowej „S”.

Związkowy uważają, że minister Hall dopuściła się „ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych”. Za sprawą jej działań obniża się jakość oświaty, łamana jest konstytucyjna zasada równego dostępu do publicznej oświaty, ograniczane jest nauczanie polskiej literatury i historii.

Oświatowa „S” apeluje o wysyłanie listów i maili w sprawie odwołania minister Katarzyny Hall. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

___

Polecamy naszą rozmowę z Magdaleną Kaszulanis na temat antyszkolnej polityki obecnej ekipy rządzącej.