Na zakupy prospoA�eczne do ZAZ-u

Produkty i usA�ugi dostarczane przez wielkopolskie ZakA�ady AktywnoA�ci Zawodowej (ZAZ) wyrA?A?nia nie tylko fakt, A?e przy ich produkcji biorA� udziaA� osoby niepeA�nosprawne. JuA? od przyszA�ego tygodnia czA�A�A� z nich oznaczona bA�dzie Znakiem a�zZakupu Pro SpoA�ecznegoa�?.

Znak a�zZakup Pro SpoA�ecznya�? speA�nia dwa cele. Z jednej strony uA�wiadamia klientom, iA? kupujA�c produkt lub zamawiajA�c usA�ugA� nim oznaczonA� pomagajA� osobom zagroA?onym wykluczeniem spoA�ecznym (w tym m.in. osobom niepeA�nosprawnym). Z drugiej strony powoduje, iA? podmioty sprzedajA�ce te usA�ugi muszA� dbaA�, by ich jakoA�A� i funkcjonalnoA�A� utrzymane byA�y na wysokim poziomie.

Wielkopolskie ZakA�ady AktywnoA�ci Zawodowej miaA�y szansA� zapoznaA� siA� z ideA� Znaku podczas spotkania zorganizowanego przez Centrum PISOP. a�� JuA? od ponad roku realizujemy projekt, ktA?rego celem jest profesjonalizacja dziaA�aA� wielkopolskich ZAZ. Nie mogliA�my zatem pominA�A� takiej inicjatywy jak przyznawanie Znaku a�zZakup Pro SpoA�ecznya�?, sA�uA?A�cego m.in. rozwijaniu dziaA�alnoA�ci ZakA�adA?w a�� mA?wi Anna JA�drzyk z Centrum PISOP. a�� Do udziaA�u w jednym z naszych spotkaA� zaprosiliA�my zatem Tomasza MikkA� z Fundacji KrA?lowej Polski Asw. Jadwigi, ktA?ra jest inicjatorem wprowadzenia Znaku. OpowiedziaA� on zgromadzonym tam przedstawicielom ZAZ, czym jest Znak i jak wyglA�da proces jego przyznawania a�� dodaje.

a�� Koncepcja oznaczania produktA?w i usA�ug ZakA�adA?w spotkaA�a siA� z duA?ym zainteresowaniem. Daje ona bowiem szansA� ZAZ oraz innym podmiotom ekonomii spoA�ecznej na skuteczniejsze dziaA�anie na otwartym rynku a�� jest to dla nas moA?liwoA�A� reklamy naszej oferty w mediach (radiu, telewizji), co moA?e przeA�oA?yA� siA� na zwiA�kszenie sprzedaA?y a�� wyjaA�nia Natasza Cyrulik, kierownik ZakA�adu AktywnoA�ci Zawodowej w Pile. Dla przedstawicieli ZakA�adA?w waA?ne jest takA?e odrA?A?nienie siA� od produktA?w konkurencji. a�� Chcemy by ten Znak wyrA?A?niaA� nasze produkty od innych ogA?lnodostA�pnych, a takA?e by utoA?samiano je z osobami niepeA�nosprawnymi i ZakA�adami AktywnoA�ci Zawodowej a�� tA�umaczy Kierownik ZAZ w A�erkowie, BartA�omiej Nowicki.

W efekcie wniosek o nadanie Znaku zA�oA?yA�o szeA�A� z dziewiA�ciu wielkopolskich ZakA�adA?w AktywnoA�ci Zawodowej z: PiA�y, KsiA�A?enicy, GoA�aszewa, SA�upcy, A�erkowa oraz Posady. a�� ZdecydowaliA�my siA� na zA�oA?enie wniosku o certyfikacjA� naszych dwA?ch produktA?w: torby z banerA?w reklamowych oraz usA�ugi sprzA�tania psich odchodA?w w miastach specjalistycznym odkurzaczem a�� mA?wi Natasza Cyrulik. a�� UwaA?amy, A?e taka inicjatywa pozwoli na wypracowanie pozytywnego wizerunku podmiotA?w ekonomii spoA�ecznej ogA?lnie w spoA�eczeA�stwie, a takA?e wA�rA?d konsumentA?w. ZAZ ze SA�upcy chce natomiast certyfikowaA� A�wiadczone przez siebie usA�ugi gastronomiczne. a�� Po modernizacji naszego dziaA�u gastronomii korzysta z usA�ug cateringowych i gastronomicznych znacznie wiA�cej osA?b prywatnych i firm. Chcemy z naszA� ofertA�, wzmocnionA� przez Znak i certyfikat, przekonaA� spoA�ecznoA�A� lokalnA� o jakoA�ci naszych wyrobA?w i rzetelnoA�A� usA�ug a�� mA?wi Alicja GA�bicka z ZakA�adu AktywnoA�ci Zawodowej w SA�upcy.

Decyzje o przyznaniu Znaku podejmie komisja certyfikacyjna juA? w najbliA?szy poniedziaA�ek (20 czerwca). JeA�li ZAZ pozytywnie przejdA� proces certyfikacji, wA?wczas oficjalnie bA�dA� mogA�y posA�ugiwaA� siA� Znakiem.

a�� DuA?e zainteresowanie ZakA�adA?w AktywnoA�ci Zawodowej otrzymaniem Znaku a�zZakup Pro SpoA�ecznya�? moA?e cieszyA� wszystkich, ktA?rzy dziaA�ajA� na rzecz rozwoju ekonomii spoA�ecznej w Wielkopolsce. To dla nas niezwykle waA?ne, A?e wielkopolskie ZakA�ady ciA�gle siA� rozwijajA� a�� mA?wi Anna JA�drzyk z Centrum PISOP. Nadanie Znaku a�zZakupu Pro SpoA�ecznegoa�? jest kolejnym pomysA�em na profesjonalizacjA� ZAZ. Mamy nadziejA�, A?e siA� sprawdzi.

Piotr Kotlarek, Justyna Schaefer-Kurkowiak

_____

Przedruk za portalem ekonomiaspoleczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>