List do Premiera

List otwarty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do premiera Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze,

z niepokojem przyjmujemy nasilającą się antyzwiązkową retorykę w Pańskich wystąpieniach publicznych. Dezawuuje Pan związki zawodowe i ich rolę jako ważnych partnerów dialogu społecznego, między innymi porównując organizacje związkowe do chuliganów. Ostatnio z hasła „związkowcom nie będziemy się kłaniać” uczynił Pan podstawową deklarację wyborczą, co oznacza, że ma Pan zamiar zakwestionować system demokratyczny w Polsce.

Szanowny Panie Premierze,

Z doświadczenia wiemy, że rząd Platformy Obywatelskiej nie traktuje związków zawodowych w sposób partnerski. Przypominamy m.in.:

  • łamanie umów i paktów, a nawet własnych obietnic wobec pracowników i  związkowców: nie dotrzymał Pan obietnicy złożonej stronie społecznej w trakcie negocjacji „pakietu antykryzysowego”, że  do końca 2009 roku Pański rząd przygotuje ścieżkę dojścia do  osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,
  • bezwzględne działania rządu w sprawie emerytur, pozbawiające praw nabytych tysiące pracowników pracujących w szczególnych warunkach i w  szczególnym charakterze,
  • przyspieszanie przez Pana rząd prac nad budżetem państwa na 2012 rok, w sposób uniemożliwiający związkom zawodowym zaopiniowanie wskaźników makroekonomicznych, co narusza ustawowe prawa związków zawodowych do konsultacji,
  • dokonywanie falandyzacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, mającej na celu wyrugowanie przedstawicieli pracowników z zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a docelowo ustawowego usunięcia pracowników z  tych gremiów,
  • zamrożenie płac w sferze budżetowej,
  • zamrożenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej.

Szanowny Panie Premierze

Do debaty społeczno-politycznej w Polsce wprowadza Pan niepotrzebną retorykę wojenną. Jesteśmy pełni obaw o przyszłość polskiego systemu demokratycznego. Pańską deklarację możemy traktować jako groźbę wobec ruchu związkowego i dialogu społecznego w Polsce.

Przypominamy Panu, że:

  • związki zawodowe są konstytucyjnym elementem ładu demokratycznego w  Polsce, Europie i cywilizowanym świecie,
  • prowadzenie dialogu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim jest ustawowym obowiązkiem rządu,
  • Polskę obowiązują traktaty i dyrektywy Unii Europejskiej, która sytuuje związki zawodowe jako element systemu demokratycznego,
  • zobowiązania rządu wobec pracowników i ich organizacji – związków zawodowych są uregulowane w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała.

Szanowny Panie Premierze,

Zadajemy Panu publicznie pytanie: Czy rząd Platformy Obywatelskiej ma zamiar omijać obowiązujący ład demokratyczny, prawa obywatelskie i pracownicze oraz ratyfikowane przez Polskę ustawodawstwo międzynarodowe?

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

List przedrukowujemy za stroną OPZZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>