Pracuj zdrowo

Pracuj zdrowo

Prawie czterech na dziesięciu Polaków uważa, że ich praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Na dolegliwości z tym związane narzeka 70 proc. Europejczyków.

Tylko dwa stanowiska pracy na sto w polskich biurach spełniają w pełni wymogi ergonomii, czyli są dopasowane do potrzeb fizycznych i psychicznych pracowników, to wynik najnowszego badania Ergotest.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, obecnie jest nieco lepiej niż przed dwoma laty, gdy tylko co setne stanowisko przy komputerze spełniało wszystkie normy (to m.in. zasługa zdrowszych dla oczu monitorów ciekłokrystalicznych), jednak40 proc. osób pracuje w warunkach niespełniających norm zdrowego miejsca pracy. Aż trzy czwarte ankietowanych pracowników narzeka na dolegliwości oczu, a dwóch na pięciu skarży się na bóle pleców lub karku.

Bóle krzyża i karku kojarzymy zwykle z pracą fizyczną, ale równie często uskarżają się na nie pracownicy biurowi. Schorzenia układu ruchu, do których przyczynia się też stres w pracy, to druga po chorobach układu oddechowego przyczyna zwolnień lekarskich – podkreśla Patrycja Krawczyk-Szulc, specjalistka medycyny pracy z grupy Lux-Med.

Według raportu unijnej fundacji Eurofund Polacy znacznie bardziej krytycznie niż przeciętny mieszkaniec Unii oceniają wpływ swej pracy na zdrowie. Co drugi pracownik fizyczny ocenia, że jego praca mu szkodzi, a wśród specjalistów twierdzi tak prawie co trzeci (w całej Unii jest to odpowiednio 37 proc. i 22 proc.).

Wpływ na naszą ocenę pracy mają także atmosfera w firmie i stres – zaznacza Marcin Babski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Extended Disc wynika, że polscy pracownicy są najbardziej zestresowani w świecie. Utrzymujemy niechlubne pierwsze miejsce. Raporty medyczne wykazują, że wysoki poziom stresu zwiększa ryzyko chorób naczyniowo-wieńcowych, depresji i wypalenia zawodowego.

Z ankiety firmy Fellowes – podaje „Rzeczpospolita” – przeprowadzonych w pięciu krajach Europy Zachodniej, w tym w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, wynika, że tam też nie jest najlepiej – aż 70 proc. pracowników skarży się na dolegliwości wywołane niezdrowym środowiskiem pracy.

Według badań Ergotestu tylko co trzeci Polak czasami korzysta z niezbędnej pięciominutowej przerwy po godzinie pracy, zaś 6 proc. wcale. – To nie tylko kwestia środowiska pracy, ale i naszych nawyków. Nawet najbardziej ergonomiczne biuro nie uchroni przed schorzeniami, jeśli mamy za mało ruchu, a w domu spędzamy czas w fotelu przed telewizorem albo przy laptopie – mówi Marcin Babski.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nasz konkurs: „wSpółdzielFoto”!

Nasz konkurs: „wSpółdzielFoto”!

Ogłaszamy letni konkurs fotograficzny o tematyce spółdzielczej, „wSpółdzielFoto”. To wspólna inicjatywa „Nowego Obywatela” i naszego wydawcy, Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

Tematyka: nietypowa, ciekawa, zabawna, zaskakująca zarówno graficznie jak słownie fotografia. Na zdjęciu może znaleźć się etykieta, opakowanie, wyrób, tablica stworzona przez spółdzielnię, zarówno aktywną, jak i  już nie działającą lub dopiero powstającą.

Regulamin konkursu:

– jedna osoba może przysłać maksymalnie trzy zdjęcia – odrębne „eksponaty”;

– zdjęcia prosimy przysyłać w  formacie jpg, podpisane imieniem i nazwiskiem;

– fotograf musi zapewnić nas, że  jest to jego własne zdjęcie, stąd prosimy o ustawienie w swoich aparatach/telefonach aktualnej daty. Chcemy uniknąć plagiatów, kopiowania z internetu gotowych grafik (będziemy to skrupulatnie sprawdzać, aby zasłużenie przyznać nagrody);

– Najciekawsze wydrukowane zdjęcia zaprezentujemy podczas urodzin łódzkiej Kooperatywy Spożywczej, 13 lipca br. (wkrótce więcej informacji na ten temat), publikacja na wolnych licencjach, ale z umieszczeniem imienia i nazwiska autora na zdjęciu;

na zdjęcia oczekujemy do 10 lipca. Prosimy o wysyłanie swoich zdjęć na adres mailowy: promocja@nowyobywatel.pl, z podaniem swoich danych (imienia, nazwiska, maila, krótkiej historii odnalezienia sfotografowanego przedmiotu, miejsca w którym się znajduje, ewentualnej opowieści, ciekawostki z nim związanej);

– istnieje możliwość dostarczenia zdjęć do nas na płycie CD, DVD, osobiście, po wcześniejszym mailowym/telefonicznym uprzedzeniu.

Jury w składzie www.kooperatywa.org oraz członkowie naszego Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” po wyczerpującej naradzie, która nastąpi 11 lipca br., wybierze trzy najciekawsze zdjęcia.

Nadesłane przez Państwa prace wraz z nazwiskami autorów opublikujemy do końca lipca na stronie www.nowyobywatel.pl i na naszym profilu facebookowym.

Nagrody:

I miejsce (zależnie od płci zwycięzcy) – unikatowe obywatelskie kolczyki bądź T-shirt (L);

II miejsce: (zależnie od płci zwycięzcy) – także unikatowe obywatelskie kolczyki bądź T-shirt (L);

III miejsce: zbiór wszystkich tekstów Edwarda Abramowskiego poświęconych kooperatyzmowi, współpracy obywatelskiej, stowarzyszeniom – „Braterstwo, solidarność, współdziałanie”.

Autorów zwycięskich zdjęć uprzedzimy mailowo, nagrody wyślemy pocztą.

Zapraszamy do konkursu!

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, „Nowy Obywatel”.

Idzie ku lepszemu?

Idzie ku lepszemu?

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy być może zmienią się zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w firmach. Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o PIP.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, nowelizacja ma uprościć procedurę kontrolną. Jej tekst trafi teraz do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jedna z poprawek przyjęta przez posłów doprecyzowuje, że w protokole pokontrolnym powinna znaleźć się jedynie treść ustnej, a nie pisemnej decyzji inspektora wobec pracodawcy. W tej sytuacji w drobnych sprawach, niewymagających pisemnego wystąpienia do firmy, inspektor pracy będzie mógł wydać ustne polecenie usunięcia uchybień.

Chodzi w tym przypadku o nieprawidłowości, które można usunąć podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu – wyjaśnia Janusz Krasoń, poseł sprawozdawca nowelizacji, z zawodu inspektor pracy.

Nowe przepisy umożliwią również inspektorom skuteczniejszą walkę z pracodawcami, którzy ich unikają lub uporczywie łamią prawa pracownicze. Dzięki planowanym zmianom inspektorzy będą wiedzieć, jakie argumenty mogą podjąć w zażaleniu na decyzję prokuratora.

„Gazeta Prawna” podaje: „w ubiegłym roku tylko w 151 przypadkach postępowania wszczęte na skutek zawiadomień inspektorów pracy zakończyły się skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Na wokandę trafiło więc zaledwie 12 proc. wszystkich zgłoszonych przez PIP spraw”.

___

Zapraszamy do lektury komentarza na pokrewny temat, autorstwa Fiatowca: „Fiat Auto Wyzysk”.

List do Premiera

List do Premiera

List otwarty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do premiera Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze,

z niepokojem przyjmujemy nasilającą się antyzwiązkową retorykę w Pańskich wystąpieniach publicznych. Dezawuuje Pan związki zawodowe i ich rolę jako ważnych partnerów dialogu społecznego, między innymi porównując organizacje związkowe do chuliganów. Ostatnio z hasła „związkowcom nie będziemy się kłaniać” uczynił Pan podstawową deklarację wyborczą, co oznacza, że ma Pan zamiar zakwestionować system demokratyczny w Polsce.

Szanowny Panie Premierze,

Z doświadczenia wiemy, że rząd Platformy Obywatelskiej nie traktuje związków zawodowych w sposób partnerski. Przypominamy m.in.:

  • łamanie umów i paktów, a nawet własnych obietnic wobec pracowników i  związkowców: nie dotrzymał Pan obietnicy złożonej stronie społecznej w trakcie negocjacji „pakietu antykryzysowego”, że  do końca 2009 roku Pański rząd przygotuje ścieżkę dojścia do  osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,
  • bezwzględne działania rządu w sprawie emerytur, pozbawiające praw nabytych tysiące pracowników pracujących w szczególnych warunkach i w  szczególnym charakterze,
  • przyspieszanie przez Pana rząd prac nad budżetem państwa na 2012 rok, w sposób uniemożliwiający związkom zawodowym zaopiniowanie wskaźników makroekonomicznych, co narusza ustawowe prawa związków zawodowych do konsultacji,
  • dokonywanie falandyzacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, mającej na celu wyrugowanie przedstawicieli pracowników z zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a docelowo ustawowego usunięcia pracowników z  tych gremiów,
  • zamrożenie płac w sferze budżetowej,
  • zamrożenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej.

Szanowny Panie Premierze

Do debaty społeczno-politycznej w Polsce wprowadza Pan niepotrzebną retorykę wojenną. Jesteśmy pełni obaw o przyszłość polskiego systemu demokratycznego. Pańską deklarację możemy traktować jako groźbę wobec ruchu związkowego i dialogu społecznego w Polsce.

Przypominamy Panu, że:

  • związki zawodowe są konstytucyjnym elementem ładu demokratycznego w  Polsce, Europie i cywilizowanym świecie,
  • prowadzenie dialogu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim jest ustawowym obowiązkiem rządu,
  • Polskę obowiązują traktaty i dyrektywy Unii Europejskiej, która sytuuje związki zawodowe jako element systemu demokratycznego,
  • zobowiązania rządu wobec pracowników i ich organizacji – związków zawodowych są  uregulowane w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała.

Szanowny Panie Premierze,

Zadajemy Panu publicznie pytanie: Czy rząd Platformy Obywatelskiej ma zamiar omijać obowiązujący ład demokratyczny, prawa obywatelskie i pracownicze oraz ratyfikowane przez Polskę ustawodawstwo międzynarodowe?

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

List przedrukowujemy za stroną OPZZ.