W trosce o miasta, w trosce o Łódź

W dniach 18-19 czerwca obradował w Poznaniu pierwszy Ogólnopolski Kongres Ruchów Miejskich. Jego uczestnicy, zaniepokojeni trudną sytuacją polskich miast, w tym Łodzi, wystosowali m.in. w jej sprawie list do polityków. Opracowali także dziewięć „tez o mieście”. Oba dokumenty przytaczamy poniżej.

W KRM brała udział Magdalena Włodarczyk, reprezentująca Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, wydawcę „Nowego Obywatela”.

„Tezy o mieście”

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast. To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie
ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana  ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom
suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja
rozwojowi całego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w
integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów „Białej Księgi o transporcie” i „Karty Lipskiej”.

_

„Solidarność miast”

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Posłowie i Radni,

Szanowni Państwo,

w dniach 18-19 czerwca 2011 roku obradował w Poznaniu pierwszy w historii Ogólnopolski Kongres Ruchów Miejskich. Ponad sto osób z czterdziestu ośmiu miejskich organizacji obywatelskich z całego kraju dyskutowało o problemach polskich miast i strategiach ich rozwiązania.

Jedną z istotnych inicjatyw Kongresu jest inicjatywa solidarności miast. Ciesząc się ogromnym potencjałem rozwojowym polskich miast, jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni podsycaniem niekonstruktywnej konkurencji między miastami oraz pomijaniem w narodowych strategiach rozwoju miast, które ze względu na skalę występujących w nich problemów szczególnie wymagają wsparcia, również na poziomie państwowym. Jednym z takich miast jest Łódź, miasto o zupełnie wyjątkowym dla Polski dziedzictwie: architektonicznym, urbanistycznym oraz historyczno-społecznym. Niestety, dziedzictwo to ulega materialnemu rozpadowi a miasto gwałtownie się kurczy. Dlatego, niezależnie od partykularnych interesów naszych własnych miast, o które walczymy na co dzień, zwracamy się do Państwa z poniższym apelem, podpisanym uczestniczących w Kongresie aktywistów i aktywistki z kilkunastu Polskich miast:

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu, mieszkańcy i mieszkanki polskich miast deklarujemy międzymiejską solidarność. Nie zgadzamy się na podsycanie konkurencji między miastami. Mamy wspólne problemy i jesteśmy gotowi wypracowywać wspólne rozwiązania.

Zjawiskiem, które szczególnie nas niepokoi jest systematyczne pomijanie w strategiach na poziomie kraju jednego z największych polskich miast – Łodzi. Tak jak „Karta Lipska” czyni rewitalizację jednym z dwóch podstawowych postulatów, tak polityka miejska w Polsce powinna uwzględnić rewitalizację obszarów problemowych jako jedno z podstawowych zadań.

Zmiana stosunku do problemów Łodzi może być punktem zwrotnym w myśleniu o polityce miejskiej w ogóle. W Łodzi ogniskują się negatywne konsekwencje zaniedbań epoki polskiej transformacji: bezrobocie, rozpad tkanki miejskiej, enklawy ubóstwa, brak współpracy administracji miejskiej ze wspólnotami lokalnymi. Doceniając ogromny pozytywny potencjał rozwojowy polskich miast, jednocześnie domagamy się uwzględnienia w strategiach rozwoju kraju miast i obszarów wykluczonych. Chcemy polityki solidarności społecznej – wewnątrz i między miastami.

Z poważaniem,

Uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich

___

W bieżącym numerze „Nowego Obywatela” (nr 2/2011) opublikowaliśmy artykuł Marcina Mutha poświęcony działalności Stowarzyszenia My-Poznaniacy (współorganizatora Kongresu), „My-Pyrrusowie, czyli fiasko demokracji lokalnej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>