Tezy miejskie na drzwiach ratuszy!

W A�rodA�, 29 czerwca 2011 r., o godz. 12.00, w GdaA�sku, Sopocie, Rumi, Poznaniu, A?odzi, Warszawie i WrocA�awiu uczestnicy a�zKongresu RuchA?w Miejskicha�? symbolicznie przybijA� na drzwiach miejskich ratuszy opracowane przez siebie a�zTezy o MieA�ciea�?.

W A?odzi przybicie tez odbA�dzie siA� w PasaA?u Schillera.

BA�dzie to zaproszenie dla prezydentA?w, burmistrzA?w i radnych miast do wspA?A�pracy przy reformowaniu miejskiej polityki i realizacji idei prawa do miasta, czyli prawa do decydowania o tym, jak miasto ma wyglA�daA�, czemu ma sA�uA?yA� i jak ma funkcjonowaA�.

DziA�ki staraniom stowarzyszeniu a�zMy-Poznianiacya�? i ponad 50 innym organizacjom dziaA�ajA�cym na rzecz zwiA�kszenia udziaA�u mieszkaA�cA?w w decydowaniu o kierunkach rozwoju ich miast w czerwcu 2011 r. uchwalone zostaA�y tezy o mieA�cie. Jest to nasz wspA?lny apel o podjA�cie merytorycznej debaty na temat problemA?w polskich miast skierowany zarA?wno do wA�adz miejskich, jak i mieszkaA�cA?w.

Zapraszamy do wspA?lnego dziaA�ania wszystkich, ktA?rzy podzielajA� naszA� troskA� o miasta i chcA� urzeczywistnienia idei miasta, ktA?re bA�dzie rozwijaA� siA� w oparciu o mA�drA� politykA�, w sposA?b zrA?wnowaA?ony i sprawiedliwy, przeciwdziaA�ajA�cy wykluczeniom i umoA?liwiajA�cy mieszkaA�com aktywny udziaA� w lokalnej polityce do poparcia naszych tez i udziaA�u w naszym wydarzeniu. Zapraszamy przede wszystkim mieszkaA�cA?w, przedstawicieli organizacji pozarzA�dowych, instytucji kultury, twA?rcA?w i animatorA?w przestrzeni publicznej oraz media.

WiA�cej informacji: www.kongresmiejski.pl

___

„Tezy o MieA�cie” zamieA�ciliA�my tutaj.

Przypominamy, A?e w bieA?A�cym numerze a�zNowego Obywatelaa�? (nrA�2/2011) opublikowaliA�my artykuA� Marcina Mutha poA�wiA�cony dziaA�alnoA�ci Stowarzyszenia My-Poznaniacy (wspA?A�organizatora Kongresu), a�zMy-Pyrrusowie, czyli fiasko demokracji lokalneja�?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>