Energia dla wsi

Energia dla wsi

Powstał zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie modelowych rozwiązań pozwalających na wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki.

Zespół powołano w resorcie rolnictwa 1 lipca z inicjatywy ministra rolnictwa oraz senatora RP, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Ryszarda Góreckiego. Patronat naukowy nad pracami ma sprawować prezes PAN prof. Michał Kleiber – donosi portal wnp.pl.

Grono to ma się zająć także analizą uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, opracowaniem propozycji działań ułatwiających rozwój takich inwestycji oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej wykorzystującej głównie biomasę, ale także energię wiatru i słoneczną – wyjaśnił minister.

Będziemy chcieli stworzyć modelowe rozwiązania dla gminy czy powiatu, pozwalające im na samowystarczalne zaopatrzenie w energię wyłącznie w oparciu o źródła odnawialne – stwierdził min. Sawicki. Jak poinformował, chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Wykorzystanie biomasy to jeden z priorytetów dla resortu rolnictwa podczas polskiej prezydencji. 16 lipca br. z udziałem unijnych ministrów rolnictwa, a także przedstawicieli KR i PE odbędzie się w Sopocie konferencja dotycząca energetycznego wykorzystania biomasy pochodzącej z rolnictwa.

___

W numerze 4/2003 (12) opublikowaliśmy m.in. artykuł prof. Mirosława Dakowskiego „Teraz energia odnawialna”. Polecamy także inne teksty z tego numeru, poświęcone temu zagadnieniu.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

I gdzie ten „straszny socjalizm”?

I gdzie ten „straszny socjalizm”?

Polskiemu pracownikowi zostaje w kieszeni 74 proc. pensji, wynika z raportu PricewaterhouseCoopers. Średnia europejska to 70 proc.

Jak donosi dziennik „Gazeta Prawna” autorzy raportu porównywali dochody netto (obliczone jako procent pensji brutto) wyliczone na podstawie średnich płac w poszczególnych krajach. Założono, że pracownicy nie uzyskują innych dochodów oprócz dochodów z tytułu zatrudnienia i oprócz ulg prorodzinnych nie uwzględniono ulg podatkowych. Na użytek badania zastosowane zostały stawki podatku i ubezpieczeń społecznych obowiązujące w 2010 r.

Według wyliczeń ekspertów PwC średnie wynagrodzenie netto mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii wyniosło w 2010 r. ok. 70 proc. pensji brutto. Przeciętne obciążenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły ok. 20 proc. wynagrodzenia brutto, a z tytułu ubezpieczeń społecznych ok. 10 proc.

Obciążenia podatkowe w UE to niecała jedna trzecia wynagrodzenia brutto, a w porównaniu z 2009 r. w ubiegłym roku nie zwiększyły się one znacznie. „Kraje, które mogą pochwalić się średnim netto na poziomie wyższym niż 70 proc. to Estonia, Słowacja, Republika Czeska, Cypr, Bułgaria, Malta, Litwa, Portugalia, Hiszpania, Łotwa, Polska, Luksemburg i Rumunia” – napisano w raporcie.

„Średnie netto uzyskiwane w tych krajach to ok. 77 proc. wynagrodzenia brutto (…), podczas gdy średnie netto uzyskiwane w krajach z progresywną skalą podatkową wynosi ok. 67 proc.” – czytamy w opracowaniu.

Autorzy raportu ustalili, że dzięki prorodzinnym ulgom podatkowym, takim jak np. ulga na dzieci, wspólne rozliczenie roczne itp., zmniejszają się obciążenia podatkowe, czyli wynagrodzenie netto jest większe.  Przy porównaniu wynagrodzenia netto podatnika o średnich zarobkach i podatnika uzyskującego pięciokrotność średniej krajowej okazuje się, że w miarę wzrostu wynagrodzenia zmniejsza się procent dochodu netto.

Warszawskie „oszczędności”

Warszawskie „oszczędności”

W Warszawie oszczędzać muszą przede wszystkim jej mieszkańcy, podwyżek nie brakuje. Miasto sprzedaje za to (taniej) Stołeczne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

„SPEC zarządza największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej” – pisze w „Naszym Dzienniku” Jakub M. Opara. Jak zaznacza: „to jeden z największych dostawców ciepła na świecie. Szczyci się świetnymi wynikami finansowymi: w 2009 r. blisko 1,3 mld zł przychodów netto, zysk netto na poziomie 36 mln zł, roczne wydatki na inwestycje – od 140 do 150 mln złotych. Sprzedawanie kury znoszącej złote jajka teoretycznie powinno być wbrew biznesowemu abecadłu i logice, niestety, ratusz już podjął decyzję, umieszczając w planie budżetu dochody z prywatyzacji na poziomie 750 mln złotych. Jest to o tyle dziwne, że wstępna analiza wartości przedsiębiorstwa oscylowała w granicach 1,5 mld złotych. Jedyną nadzieją na powstrzymanie tej sprzedaży pozostaje wniosek warszawskiego PiS o przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców Warszawy, w którym mogliby wypowiedzieć się w kwestii, która ich bezpośrednio dotyczy”.

Od siebie dodamy, że neoliberalna logika nie od dziś uczy robienia „oszczędności” (via prywatyzacja) tam, gdzie mądrze gospodarująca władza mogłaby zdobywać środki przeznaczane „dla dobra wspólnego”. Ale tych zawsze lepiej poszukać w kieszeni obywateli, zwłaszcza gorzej sytuowanych.

Szczegóły akcji przeciw prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – na jej stronie. Do końca zbierania podpisów przeciw prywatyzacji SPEC pozostały niecałe dwa dni.

System zawodzi

System zawodzi

Samorządową pomoc dla lokalnych rynków pracy można  nazwać „pułapką systemową” – uważa Jacek Męcina, specjalista rynku pracy, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Jak twierdzi: – Mamy powiatowe urzędy pracy i analizujemy rynki pracy z perspektywy powiatu, a te jednostki samorządowe mają znacznie mniej możliwości pozyskiwania inwestorów niż władze regionalne czy gminne. Ich wpływ na możliwość poprawy sytuacji na rynku pracy jest dość ograniczony w porównaniu z innymi szczeblami samorządowymi.

Pod koniec maja – informuje „Rzeczpospolita” – stopa bezrobocia w żadnym województwie nie przekroczyła 20 proc., jednak w 11 regionach jest ponad 80 powiatów, gdzie bez pracy (oficjalnie, w rejestrach urzędów pracy) jest przynajmniej co piąty dorosły mieszkaniec. Ale są też takie, gdzie jest to ponad 30 proc. Są to z reguły powiaty ze sobą graniczące, tak że tworzą „wyspy” wysokiego bezrobocia, a utrzymuje się ono od lat.

Powiaty przygraniczne stają się powoli terenami peryferyjnymi. Już nie tylko Polski, ale też Unii Europejskiej – zauważa Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Zdaniem marszałka władze samorządowe mogą łagodzić skutki bezrobocia, ale nie są kreatorami  aktywnej polityki, ta należy do gmin. Tereny przygraniczne potrzebują wsparcia władzy centralnej. Mazurskie władze regionalne  starają się o wprowadzenie małego ruchu przygranicznego, tak by Warmia i Mazury stały się terenami turystycznymi także dla Rosjan.

Część władz samorządowych uznaje, że najskuteczniejszą formą wspierania rozwoju lokalnych rynków pracy jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

Maciej Bukowski, szef Instytutu Badań  Strukturalnych, zwraca uwagę, że władze powiatowe czasem zbyt dużą wagę przywiązują do efektów statystycznych i bieżącego zmniejszenia stopy bezrobocia niż do rozwiązywania problemów na rynku pracy.

Zdaniem Bogdana Pochodaja, wicestarosty powiatu braniewskiego (ponad 30-proc. bezrobocie) trudno prowadzić skuteczną politykę na rynku pracy, gdy o 70 proc. zostały zmniejszone kwoty, jakimi dysponują powiatowe urzędy pracy na aktywną pomoc.

Brak jest także często spójności pomiędzy programami wsparcia rynku pracy na różnych szczeblach władzy samorządowej i rządowej.