MA�odzi, trwale bezrobotni

Przybywa osA?b dA�ugotrwale bezrobotnych, czyli takich, ktA?rych A�A�czny czas pozostawania bez pracy w ostatnich dwA?ch latach przekracza 12 miesiA�cy. W maju byA�o ich ponad 960 tys. StanowiA� aA? 48,9 proc. ogA?A�u zarejestrowanych bezrobotnych a�� wynika z najnowszych danych resortu pracy.

To duA?o gorzej niA? przed rokiem, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, kiedy wskaA?nik ten osiA�gnA�A� poziom 42,5 proc. Ich liczba maleje tylko nieznacznie w porA?wnaniu z tym, w jakim tempie ubywa innych bezrobotnych. Od stycznia do koA�ca maja z rejestrA?w urzA�dA?w pracy zniknA�A�o ponad 142 tys. osA?b. Z tej liczby zaledwie 7,5 tys. to dA�ugotrwale bezrobotni.

Do wzrostu bezrobocia przyczynia siA�A� m.in. niedostosowany do potrzeb rynku pracy system edukacji. a�� Na przykA�ad pracownikA?w od marketingu czy zarzA�dzania jest juA? tylu, A?e wystarczy ich na najbliA?sze 20 lat, a mimo to wciA�A? przybywa osA?b z dyplomami poA�wiadczajA�cymi tego rodzaju kwalifikacje a�� podkreA�la prof. Tomasz Panek z SGH. StA�d mA�odzi w wieku 25-34 lata to najliczniejsza grupa wA�rA?d osA?b przewlekle pozostajA�cych bez pracy.

Jest teA? wiele osA?b, ktA?re po przedA�uA?ajA�cym siA� okresie bezrobocia przestajA� poszukiwaA� pracy. a�� SA� one wyjaA�owione psychicznie. PrzyjmujA� rolA� ofiary, od ktA?rej nic nie zaleA?y. OskarA?ajA� caA�y A�wiat o niepowodzenia na rynku pracy a�� mA?wi Jacek Santorski, psycholog biznesu.

Eksperci twierdzA�, A?e dA�ugotrwale bezrobotni powinni byA� objA�ci indywidualnymi programami aktywizacji zawodowej. Do tej pory takie osoby czA�sto braA�y udziaA� w robotach publicznych czy pracach interwencyjnych. W tym roku nie ma jednak na to pieniA�dzy. a�� UrzA�dy pracy nie majA� juA? ani grosza na aktywne formy przeciwdziaA�ania bezrobociu a�� mA?wi Jerzy Bartnicki, przewodniczA�cy OgA?lnopolskiego Forum DyrektorA?w Powiatowych UrzA�dA?w Pracy. W tym roku radykalnie obciA�to A�rodki na aktywizacjA�: Fundusz Pracy wyda na niA� tylko 3,2 mld zA� a�� to aA? o 54 proc. mniej niA? w 2010 r.

Zmniejszeniu liczby dA�ugotrwale bezrobotnych nie sprzyja takA?e to, A?e nie ma gruntownych badaA� pozwalajA�cych zdiagnozowaA� to zjawisko w Polsce. Do walki z nim kopiuje siA� A�rodki wykorzystywane w innych krajach, choA� mogA� byA� one nieadekwatne do naszej rzeczywistoA�ci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>