Masowo na bruk

Masowo na bruk

Z powodu ustawy antykryzysowej rozpoczną się masowe zwolnienia pracowników zatrudnionych na czas określony.

Przepisy antykryzysowe ograniczyły możliwość zatrudniania na podstawie terminowych umów o pracę do maksymalnie dwóch lat. Aby uniknąć ich przekształcenia w stałe kontrakty, firmy mogą zwalniać pracowników przed upływem dwóch lat zatrudnienia na czas określony.

W komisji trójstronnej pracodawcy zaproponowali już, aby firmy nadal mogły zatrudniać pracowników na podstawie umów terminowych tylko przez 24 miesiące. Przez dwa kolejne lata zakład pracy mógłby je jednak rozwiązać za miesięcznym wypowiedzeniem i bez konieczności uzasadnienia.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wespół w zespół: świętujemy

Wespół w zespół: świętujemy

Już jutro świętujemy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości oraz pierwsze urodziny Łódzkiej Kooperatywy Spożywczej.

Termin: 13 lipca · 12:00 – 15:00,

Miejsce: Park Staromiejski, Łódzkie Centrum Społeczne, Muzeum Miasta Łodzi.

Zaczynamy w samo południe piknikiem w Parku Staromiejskim. Przewidujemy tam liczne atrakcje, m.in. produkcję pinów (przypinek) z logo Kooperatywy Spożywczej lub okolicznościowego plakatu (tym zajmie się Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, wydawca „NO”), ODE „Źródła” zaprasza na gry uliczne, a łódzka Kooperatywa będzie, np. malować szablony na koszulkach i eko-torbach.

To na dobry początek. A co dalej? Więcej szczegółów tutaj.

Oglądaj, to do Ciebie

Oglądaj, to do Ciebie

Zachęcamy do oglądania Gdańskich Wykładów Solidarności, organizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański.

Jak informuje strona ECSGdańskie Wykłady Solidarności to oferta naukowo-dydaktyczna comiesięcznych wykładów publicznych, realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych). Na cykl składają się wykłady intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnozy aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście mają za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo na tle europejskich i globalnych przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych. Ta diagnoza stanowić ma punkt wyjścia do próby sformułowania propozycji rozwiązania aktualnych problemów społecznych”.

Jak dotąd w ramach Gdańskich Wykładów Solidarności gościli: Ryszard Bugaj, Jadwiga Staniszkis, David Ost, prof. Tomasz Szlendak, prof. Alain Touraine.

Wykład prof. Ryszarda Bugaja: „Czy potrafimy poradzić sobie z niesprawiedliwością społeczną?”.

Więcej: tutaj.

 

Wydobywać gaz bezpiecznie

Wydobywać gaz bezpiecznie

Unijne ramy prawne dotyczące zasad wydobywania gazu łupkowego powinny zapewniać bezpieczeństwo środowisku i ludziom – uważa unijny komisarz ds. środowiska Janez Potocznik.

Potocznik twierdzi, że w sprawie wydobycia gazu łupkowego „ważne jest, aby od samego początku aspekty ekologiczne były brane pod uwagę, bo tylko wtedy najlepiej chronimy także bezpieczeństwo ekonomiczne„. Jak zaznaczył, Komisja Europejska gromadzi informacje i analizuje z punktu widzenia naukowego metody wydobycia gazu i ich wpływ na środowisko.

Jesteśmy świadomi tego, że kilka państw wprowadziło moratorium na technologię szczelinowania hydraulicznego. Analizujemy także potencjał wydobycia tego typu paliwa, szczególnie gazu łupkowego, w wielu krajach na świecie oraz w niektórych krajach europejskich – powiedział.

Jak podkreślił, każdy kraj jest odpowiedzialny za działalność poszukiwawczą i wydobywczą w ramach swojego prawa, ale musi jednak wziąć pod uwagę zasadę bezpieczeństwa przy podejmowaniu tej decyzji. Takie jest stanowisko w UE.

Komisarz przypomniał, że metoda wydobycia gazu łupkowego ze skał poprzez szczelinowanie hydrauliczne, została zastosowana na dużą skalę tylko w Ameryce. Metoda ta wywołała wiele niepokojów, co do jej wpływu na środowisko – zwłaszcza na wody gruntowe i podziemne.

___

Na podobny temat czytaj także nasz wywiad z Mariuszem-Orionem Jędryskiem „Jesteśmy przegrani”.