Wyzysk młodocianych

Wbrew przepisom firmy nie udzielają zatrudnionym małoletnim uczniom urlopów w okresie wakacji. Osoby te pracują też ponad obowiązujące normy i nie otrzymują dodatku za nadgodziny.

W jednej z restauracji w powiecie opolskim, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, młodociana pracownica (uczennica szkoły zawodowej) pracowała bez jakiejkolwiek umowy, bez wynagrodzenia i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Od września 2010 r. świadczyła pracę przez pięć dni w tygodniu oraz dodatkowo w niektóre soboty, bez zachowania 48-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To jeden z przykładów nieprawidłowego zatrudnienia pracowników młodocianych, jakie ujawnił Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W tym roku, po otrzymaniu skarg od uczniów wykonujących pracę, tamtejsi inspektorzy przeprowadzili łącznie 62 kontrole zatrudniania takich osób.

Ponad połowa skontrolowanych przedsiębiorstw (52 proc.) narusza przepisy dotyczące pracy młodocianych. 59 nieletnim pracownikom nieprawidłowo udzielano urlopu.

W sześciu zakładach zatrudniano takie osoby w godzinach nadliczbowych (co jest niedozwolone), przy czym 11 młodocianym nie wypłacono dodatku za nadgodziny. Inspektorzy wydali 26 nakazów usunięcia naruszeń i nałożyli na pracodawców mandaty na łączną kwotę 18 tys. zł.

Z młodocianymi pracownikami można zawrzeć tylko umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego albo przy wykonywaniu prac lekkich. Tygodniowy wymiar ich czasu pracy wynosi 12 godzin. Jeżeli nieletni pracownik uczęszcza do szkoły, urlopu należy mu udzielić w okresie ferii szkolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>