To nie tak miaA�o byA�

Polacy godzA� siA� na arogancjA� szefa, mobbing, dalekie dojazdy. Byle nie straciA� pracy.

Z badaA� przeprowadzonych przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki UzaleA?nieA� i WydziaA� Nauk Humanistycznych SGGW wynika, A?e wiele osA?b jest w stanie znosiA� rozmaite upokorzenia, by utrzymaA� pracA�, informuje „Rzeczpospolita”.

AA? 46 proc. ankietowanych przyznaje, A?e czA�sto lub nawet bardzo czA�sto spotyka siA� ze zA�ym traktowaniem i wulgarnymi odzywkami szefa. 41 proc. byA�oby gotowych znosiA� takie sytuacje, byle tylko ich nie zwolniono. a�� W czasie rozmA?w przeprowadzanych na potrzeby badania czA�sto okazywaA�o siA�, A?e strach przed utratA� pracy powoduje, iA? pracownicy nie reagujA� na A�amanie zasad moralnych a�� mA?wi prof. Mariusz JA�drzejko z SGGW, ktA?ry jest kierownikiem projektu. a�� CzA�A�A� kobiet zgadza siA� np. na molestowanie seksualne.

Profesor podkreA�la, A?e zwA�aszcza w niewielkich firmach handlowych, usA�ugowych i budowlanych pracownicy sA� pod presjA� zasady szefa: a�znie podoba siA�, to do widzenia, kolejka chA�tnych na twoje miejsce czeka”.

Przymykanie oka na zA�e traktowanie to nie jedyne wyrzeczenie, ktA?re gotowi sA� ponosiA� pracownicy. Ponad 40 proc. respondentA?w jest w stanie poA�wiA�caA� prywatny czas na pracA�, jeA�li majA� nadziejA�, A?e to uchroni ich przed zwolnieniem.

Wielu ankietowanych godziA�oby siA� takA?e dojeA?dA?aA� do firmy nawet kilkadziesiA�t kilometrA?w. Co trzeci badany poA�wiA�ca codziennie na dojazd do pracy ponad dwie godziny, a co piA�ty ponad trzy. 62 proc. przyznaA�o, A?e gdyby od tego zaleA?aA�o, czy utrzymajA� pracA�, zgodziliby siA� jeA?dziA� jeszcze o 20 km dalej. Najbardziej skA�onni do takich poA�wiA�ceA� sA� ludzie mA�odzi w wieku 20 a�� 29 lat (82 proc.).

W badaniu SGGW pytanoA� teA? pracownikA?w o mobbing. OkazaA�o siA�, A?e dostrzega go w swoich firmach 36 proc. osA?b. NajwiA�cej tego typu zachowaA� obserwowali pracownicy samorzA�dowi (43 proc.) i pracujA�cy w korporacjach (32 proc.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>