Praca po godzinach

Praca po godzinach

Rośnie liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w polskich firmach. Najwięcej przybyło ich w przemyśle.

Przeciętny pracownik polskiej firmy miał w 2010 r. 40 nadgodzin, czyli niemal trzy razy więcej niż w 2009 r. – wynika z danych firmy doradczej Hay Group, do których dotarła „Rzeczpospolita”. Na ten wzrost zapracowały głównie zakłady produkcyjne, gdzie średnia liczba nadgodzin sięgnęła 97 na jednego zatrudnionego. Pracodawcy wolą bowiem zaproponować pracę po godzinach, niż zwiększać zatrudnienie.

Firmy nie są do końca pewne sytuacji rynkowej i stałego przyrostu zleceń, więc starają się efektywnie wykorzystywać swoją kadrę, zamiast inwestować w nowych pracowników – wyjaśnia Mirosława Kowalczuk, kierownik działu badania rynku wynagrodzeń Hay Group.

Rośnie też udział pracy tymczasowej; w zeszłym roku pracownicy czasowi realizowali już 8 proc. łącznego czasu pracy, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2009 r., gdy ten udział sięgał 3,5 proc.

Jeśli nie nastąpi załamanie produkcji, to w tym roku liczba nadgodzin może osiągnąć poziom z 2008 r., gdy – zwłaszcza w pierwszym półroczu – wiele przedsiębiorstw mających problemy ze znalezieniem pracowników ratowało się godzinami nadliczbowymi.

Jak wynika z badań Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, 40 proc. Polaków jest gotowych wydłużyć swój dzień pracy dla utrzymania posady.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku 12 proc. kontrolowanych firm naruszyło przepisy dotyczące dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w tygodniu i aż o jedną czwartą wzrosła liczba naruszeń przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy.

___

Czytaj także tekst „To nie tak miało być”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie chcą do „Bumaru”

Nie chcą do „Bumaru”

Zespół Koordynujący NSZZ Pracowników Wojska protestuje przeciw planom przyłączenia do „Bumaru” Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych.

Pracownicy i związki zawodowe spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych w sytuacji słusznych protestów pracowników sektora zbrojeniowego i we własnym interesie dziękują za żądanie wstrzymania realizacji programu konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

W pełni popieramy działania wszystkich Związków Zawodowych działających dla zabezpieczenia interesów naszych firm i pracujących w nich ludzi.

Wzywamy również by polski rząd – jak zrobiły to inne kraje – podjął działania osłonowe w związku z dyrektywą unijną, która umożliwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii.

Prosimy wszystkich o wsparcie – walczymy o zachowanie naszych miejsc pracy, naszych zakładów, zagrożonych tym, że od wielu lat realizujemy odmienne niż preferowane przez „Bumar” misje.

Z wielką determinacją walczymy o dorobek wszystkich obywateli RP; wypracowaną przez nas i naszych ojców pozycję tych firm oraz o możliwość spojrzenia z godnością w oczy naszym dzieciom.

http://www.nszzpw.pl/
http://wprp.grudziadz.com/

WSL – krytycznie o nowelizacji

WSL – krytycznie o nowelizacji

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów krytykuje projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowany przez resort infrastruktury.

Zbyt niski poziom wsparcia finansowego dla społecznego budownictwa
czynszowego, niekorzystne zasady kredytowania działalności TBS,
ograniczanie praw najemców i niedostateczne ochrona przed eksmisją – to główne zarzuty WSL wobec projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowanego przez resort infrastruktury.

Stowarzyszenie skrytykowało także drugi pomysł Ministerstwa – społeczne grupy mieszkaniowe, które mają być formułą „najmu
z dochodzeniem do prawa własności”. Zdaniem WSL, projekt zakłada
wymaganie od lokatorów zbyt wysokiego początkowego wkładu własnego (50% wartości mieszkania) oraz zbyt niską ochronę przed eksmisją (przez przyjęcie zasad tzw. „najmu okazjonalnego”).

Ministerstwo na początku lipca rozpoczęło konsultacje społeczne dwóch projektów dokumentów rządowych: założeń do nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz projektu założeń do ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych.

Szczegółowe omówienie uwag WSL jest dostępne tutaj.

Protest na krakowskim Kazimierzu

Protest na krakowskim Kazimierzu

Szczególnie krakowian zachęcamy do przyłączenia się do protestu mieszkańców ulicy Józefa na Kazimierzu.

Mieszkańcy i sympatycy ul. Józefa informują: „Prosimy wszystkich sympatyków o składanie podpisów pod protestem przeciwko planowanej budowy centrum hotelowo-konferencyjnego w zabytkowych kamienicach: ul. Józefa 9,11 i Bożego Ciała 24”.

Za sprawą „tej inwestycji dom straci 70 rodzin, a z mapy ulicy zniknie 16 lokali użytkowych, m.in. zakład fryzjerski, sklep zielarski, pub Eszeweria, pracownia JAgamakota, Psotatota, Galeria Sztuki Naiwnej, Art Factory, Bill Hickman, zakład reklamy etc.

Podpisy można składać w lokalach przy ul Józefa 9, 11”.

Profil „ulicy Jozefa” na facebooku.